Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Saul este uns de Samuel ca împărat

101Samuel

10:1
Cap. 9:16;
16:132 Împ. 9:3,6
a luat sticluţa cu untdelemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat
10:1
Ps. 2:12
și a zis: „Nu te-a uns Domnul
10:1
Fapte 13:21
ca să fii căpetenia moștenirii
10:1
Deut. 32:9Ps. 78:71
Lui? 2Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul
10:2
Gen. 35:19,20
Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah
10:2
Ios. 18:28
. Ei îţi vor zice: ‘Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit, și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi și zice: «Ce să fac pentru fiul meu?»’ 3De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la
10:3
Gen. 28:22
35:1,3,7
Dumnezeu, în Betel, și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. 4Ei te vor întreba de sănătate și-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor. 5După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim
10:5
Vers. 10.

, unde
10:5
Cap. 13:3.

se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se
10:5
Cap. 9:12.

de pe înălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și
10:5
Exod 15:20,212 Împ. 3:151 Cor. 14:1
prorocind. 6Duhul
10:6
Num. 11:25
Domnului va veni peste tine, vei proroci
10:6
Vers. 10;
19:23,24
cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. 7Când ţi se vor împlini semnele
10:7
Exod 4:8Luca 2:12
acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu
10:7
Jud. 6:12
este cu tine. 8Apoi să te cobori înaintea mea la
10:8
Cap. 11:14,15;
13:4
Ghilgal, și eu mă voi coborî la tine ca să aduc arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. Să mă aștepţi șapte
10:8
Cap. 13:8.

zile acolo, până voi ajunge eu la tine și-ţi voi spune ce ai să faci.” 9De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. 10Când au ajuns
10:10
Vers. 5.

la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de
10:10
Cap. 19:20.

proroci. Duhul
10:10
Vers. 6.

lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. 11Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și își ziceau unul altuia în popor: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul este între proroci?” 12Cineva din Ghibea a răspuns: „Și cine este tatăl lor?” De acolo zicala: „Oare și Saul
10:12
Cap. 19:24.
Mat. 13:54,55Ioan 7:15Fapte 4:13
este între proroci?” 13Când a sfârșit de prorocit, s-a dus pe înălţime. 14Unchiul lui Saul a zis lui Saul și slugii lui: „Unde v-aţi dus?” Saul a răspuns: „Să căutăm măgăriţele, dar, când am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel.” 15Unchiul lui Saul a zis din nou: „Istorisește-mi dar ce v-a spus Samuel.” 16Și Saul a răspuns unchiului său: „Ne-a spus că măgăriţele s-au găsit.” Și nu i-a spus nimic despre împărăţia despre care vorbise Samuel.

Saul, ales împărat prin sorţi

17Samuel a chemat poporul înaintea

10:17
Jud. 11:11
20:1
Domnului la Miţpa
10:17
Cap. 7:5,6.

18și a zis copiilor lui Israel: „Așa vorbește
10:18
Jud. 6:8,9
Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am scos din Egipt pe Israel și v-am izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau. 19Și astăzi, voi
10:19
Cap. 8:7,19;
12:12
lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele și din toate suferinţele voastre, și-I ziceţi: «Pune un împărat peste noi!» Înfăţișaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre și după miile voastre.’” 20Samuel a apropiat
10:20
Ios. 7:14,16,17Fapte 1:24,26
toate seminţiile lui Israel și a ieșit la sorţi seminţia lui Beniamin. 21A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii și a ieșit la sorţi familia lui Matri. Apoi a ieșit la sorţi Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit. 22Au întrebat
10:22
Cap. 23:2,4,10,11.

din nou pe Domnul: „A venit oare omul acesta aici?” Și Domnul a zis: „Iată că este ascuns între vase.” 23Au alergat și l-au scos de acolo, și el s-a înfăţișat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toţi în înălţime
10:23
Cap. 9:2.

, de la umăr în sus. 24Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe cel pe care l-a ales
10:24
2 Sam. 21:6
Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.” Și tot poporul a strigat: „Trăiască
10:24
1 Împ. 1:25,392 Împ. 11:12
împăratul!” 25Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul
10:25
Deut. 17:14
împărăţiei și l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimiţând pe fiecare acasă. 26Și Saul s-a dus acasă, în
10:26
Jud. 20:14
Ghibea, însoţit de o parte din ostași, a căror inimă o mișcase Dumnezeu. 27S-au găsit însă
10:27
Cap. 11:12.

și oameni răi
10:27
Deut. 13:13
, care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?” Și l-au dispreţuit și nu
10:27
2 Sam. 8:21 Împ. 4:21
10:252 Cron. 17:5Ps. 72:10Mat. 2:11
i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.