Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Saul la Samuel

91Era un om din Beniamin, numit Chis

9:1
Cap. 14:51.
, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare și voinic. 2El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și-i întrecea pe toţi în înălţime de la umăr
9:2
Cap. 10:23.
în sus. 3Măgăriţele lui Chis, tatăl lui Saul, s-au rătăcit, și Chis a zis fiului său Saul: „Ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgăriţele.” 4Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut ţara Șalișa
9:4
2 Împ. 4:42
fără să le găsească; au trecut prin ţara Șaalim, și nu erau acolo; au străbătut ţara lui Beniamin, și nu le-au găsit. 5Ajunseseră în ţara Ţuf, când Saul a zis slugii care îl însoţea: „Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgăriţele, să fie îngrijorat de noi.” 6Sluga i-a zis: „Iată că în cetatea aceasta este un om
9:6
Deut. 33:11 Împ. 13:1
al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce spune
9:6
Cap. 3:19.
el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.” 7Saul a zis slugii sale: „Dar dacă mergem acolo, ce să
9:7
Jud. 6:18
13:171 Împ. 14:32 Împ. 4:42
8:8
aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și n-avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?” 8Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: „Uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul.” 9Odinioară, în Israel, când se ducea cineva să întrebe
9:9
Gen. 25:22
pe Dumnezeu, zicea: „Haidem să mergem la văzător!” Căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător
9:9
2 Sam. 24:112 Împ. 17:131 Cron. 26:28
29:292 Cron. 16:7,10Is. 30:10Amos 7:12
. 10Saul a zis slugii: „Ai dreptate; haidem să mergem!” Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. 11Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete
9:11
Gen. 24:11
care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: „Aici este văzătorul?” 12Ele le-au răspuns: „Da, iată-l înaintea ta; dar du-te repede, astăzi
9:12
Gen. 31:54
a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă
9:12
1 Împ. 3:2
pe înălţime. 13Când veţi intra în cetate, îl veţi găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvânteze jertfa; după aceea, mănâncă și cei poftiţi. Suiţi-vă dar, căci acum îl veţi găsi.” 14Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetăţii, au fost întâlniţi de Samuel, care ieșea să se suie pe înălţime. 15Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul
9:15
Cap. 15:1.
înștiinţase pe Samuel și-i zisese: 16„Mâine, la ceasul acesta, îţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin și să-l ungi
9:16
Cap. 10:1.
drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din mâna filistenilor, căci am căutat
9:16
Exod 2:25
3:7,9
cu îndurare spre poporul Meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la Mine.” 17Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: „Iată
9:17
Cap. 16:12.
omul despre care ţi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu.” 18Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porţii și a zis: „Arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului.” 19Samuel a răspuns lui Saul: „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime, și veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta. 20Nu te neliniști de măgăriţele
9:20
Vers. 3.
pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Și pentru cine este păstrat
9:20
Cap. 8:5,19;
tot ce este mai de preţ în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău?” 21Saul a răspuns: „Oare nu sunt eu beniamit
9:21
Cap. 15:17.
, din una din cele mai mici
9:21
Jud. 20:46-48Ps. 68:27
seminţii ale lui Israel? Și familia
9:21
Jud. 6:15
mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminţia lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel?” 22Samuel a luat pe Saul și pe sluga lui, i-a vârât în odaia de mâncare, le-a dat locul cel dintâi între cei poftiţi, care erau aproape treizeci de inși. 23Samuel a zis bucătarului: „Adu porţia pe care ţi-am dat-o când ţi-am zis: ‘Pune-o deoparte.’” 24Bucătarul a dat spata
9:24
Lev. 7:32,33Ezec. 24:4
și ce era pe ea și a pus-o înaintea lui Saul. Și Samuel a zis: „Iată ce a fost păstrat, pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul.” Astfel, Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. 25S-au coborât apoi de pe înălţime în cetate, și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul
9:25
Deut. 22:82 Sam. 11:2Fapte 10:9
casei. 26Apoi s-au sculat dis-de-dimineaţă, și, în revărsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis: „Scoală-te, și te voi însoţi.” Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. 27Când s-au coborât la marginea cetăţii, Samuel a zis lui Saul: „Spune slugii tale să treacă înaintea noastră.” Și sluga a trecut înainte. „Oprește-te acum”, a zis iarăși Samuel, „și-ţi voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.”

10

Saul este uns de Samuel ca împărat

101Samuel

10:1
Cap. 9:16;
a luat sticluţa cu untdelemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat
10:1
Ps. 2:12
și a zis: „Nu te-a uns Domnul
10:1
Fapte 13:21
ca să fii căpetenia moștenirii
10:1
Deut. 32:9Ps. 78:71
Lui? 2Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul
10:2
Gen. 35:19,20
Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah
10:2
Ios. 18:28
. Ei îţi vor zice: ‘Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit, și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi și zice: «Ce să fac pentru fiul meu?»’ 3De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la
10:3
Gen. 28:22
35:1,3,7
Dumnezeu, în Betel, și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. 4Ei te vor întreba de sănătate și-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor. 5După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim
10:5
Vers. 10.
, unde
10:5
Cap. 13:3.
se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se
10:5
Cap. 9:12.
de pe înălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și
10:5
Exod 15:20,212 Împ. 3:151 Cor. 14:1
prorocind. 6Duhul
10:6
Num. 11:25
Domnului va veni peste tine, vei proroci
10:6
Vers. 10;
cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. 7Când ţi se vor împlini semnele
10:7
Exod 4:8Luca 2:12
acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu
10:7
Jud. 6:12
este cu tine. 8Apoi să te cobori înaintea mea la
10:8
Cap. 11:14,15;
Ghilgal, și eu mă voi coborî la tine ca să aduc arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. Să mă aștepţi șapte
10:8
Cap. 13:8.
zile acolo, până voi ajunge eu la tine și-ţi voi spune ce ai să faci.” 9De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. 10Când au ajuns
10:10
Vers. 5.
la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de
10:10
Cap. 19:20.
proroci. Duhul
10:10
Vers. 6.
lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. 11Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și își ziceau unul altuia în popor: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul este între proroci?” 12Cineva din Ghibea a răspuns: „Și cine este tatăl lor?” De acolo zicala: „Oare și Saul
10:12
Cap. 19:24.
este între proroci?” 13Când a sfârșit de prorocit, s-a dus pe înălţime. 14Unchiul lui Saul a zis lui Saul și slugii lui: „Unde v-aţi dus?” Saul a răspuns: „Să căutăm măgăriţele, dar, când am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel.” 15Unchiul lui Saul a zis din nou: „Istorisește-mi dar ce v-a spus Samuel.” 16Și Saul a răspuns unchiului său: „Ne-a spus că măgăriţele s-au găsit.” Și nu i-a spus nimic despre împărăţia despre care vorbise Samuel.

Saul, ales împărat prin sorţi

17Samuel a chemat poporul înaintea

10:17
Jud. 11:11
20:1
Domnului la Miţpa
10:17
Cap. 7:5,6.
18și a zis copiilor lui Israel: „Așa vorbește
10:18
Jud. 6:8,9
Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am scos din Egipt pe Israel și v-am izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau. 19Și astăzi, voi
10:19
Cap. 8:7,19;
lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele și din toate suferinţele voastre, și-I ziceţi: «Pune un împărat peste noi!» Înfăţișaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre și după miile voastre.’” 20Samuel a apropiat
10:20
Ios. 7:14,16,17Fapte 1:24,26
toate seminţiile lui Israel și a ieșit la sorţi seminţia lui Beniamin. 21A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii și a ieșit la sorţi familia lui Matri. Apoi a ieșit la sorţi Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit. 22Au întrebat
10:22
Cap. 23:2,4,10,11.
din nou pe Domnul: „A venit oare omul acesta aici?” Și Domnul a zis: „Iată că este ascuns între vase.” 23Au alergat și l-au scos de acolo, și el s-a înfăţișat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toţi în înălţime
10:23
Cap. 9:2.
, de la umăr în sus. 24Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe cel pe care l-a ales
10:24
2 Sam. 21:6
Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.” Și tot poporul a strigat: „Trăiască
10:24
1 Împ. 1:25,392 Împ. 11:12
împăratul!” 25Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul
10:25
Deut. 17:14
împărăţiei și l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimiţând pe fiecare acasă. 26Și Saul s-a dus acasă, în
10:26
Jud. 20:14
Ghibea, însoţit de o parte din ostași, a căror inimă o mișcase Dumnezeu. 27S-au găsit însă
10:27
Cap. 11:12.
și oameni răi
10:27
Deut. 13:13
, care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?” Și l-au dispreţuit și nu
10:27
2 Sam. 8:21 Împ. 4:21
10:252 Cron. 17:5Ps. 72:10Mat. 2:11
i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.

11

Înfrângerea amoniţilor

111Nahaș

11:1
Cap. 12:12.
, Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul
11:1
Jud. 21:8
din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: „Fă
11:1
Gen. 26:28Exod 23:32Iov 41:4Ezec. 17:13
legământ cu noi, și-ţi vom fi supuși.” 2Dar Nahaș, Amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept și să arunc astfel o ocară
11:2
Gen. 34:14
asupra întregului Israel.” 3Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în tot ţinutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţie.” 4Solii au ajuns la
11:4
Cap. 10:26;
Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul
11:4
Jud. 2:4
21:2
a ridicat glasul și a plâns. 5Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. 6Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul
11:6
Jud. 3:10
6:34
11:29
13:25
14:616:13
lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. 7A luat o pereche de boi, i-a tăiat
11:7
Jud. 19:29
în bucăţi și le-a trimis prin soli în tot ţinutul lui Israel, zicând: „Oricine
11:7
Jud. 21:6,8,10
nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiaţi la fel.” Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. 8Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec
11:8
Jud. 1:5
; copiii lui Israel
11:8
2 Sam. 24:9
erau trei sute de mii și bărbaţii lui Iuda, treizeci de mii. 9Ei au zis solilor care veniseră: „Așa să vorbiţi locuitorilor Iabesului din Galaad: ‘Mâine, când va dogori soarele, veţi avea ajutor.’” Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie 10și au zis amoniţilor: „Mâine ne vom
11:10
Vers. 3.
supune vouă și ne veţi face ce vă va plăcea.” 11A doua zi, Saul
11:11
Cap. 31:11.
a împărţit poporul în trei
11:11
Jud. 7:16
cete. Au pătruns în tabăra amoniţilor în straja dimineţii și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiţi și n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Poporul a zis lui Samuel: „Cine

11:12
Cap. 10:27.
zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Daţi
11:12
Luca 19:27
încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.” 13Dar Saul a zis: „Nimeni
11:13
2 Sam. 19:22
nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire
11:13
Exod 14:13,30
lui Israel.” 14Și Samuel a zis poporului: „Veniţi și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăţia.” 15Tot poporul s-a dus la Ghilgal
11:15
Cap. 10:8.
și au pus pe Saul împărat, înaintea
11:15
Cap. 10:17.
Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe
11:15
Cap. 10:8.
de mulţumire înaintea Domnului și Saul și toţi oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo.