Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Saul este uns de Samuel ca împărat

101Samuel

10:1
Cap. 9:16;
a luat sticluţa cu untdelemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat
10:1
Ps. 2:12
și a zis: „Nu te-a uns Domnul
10:1
Fapte 13:21
ca să fii căpetenia moștenirii
10:1
Deut. 32:9Ps. 78:71
Lui? 2Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul
10:2
Gen. 35:19,20
Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah
10:2
Ios. 18:28
. Ei îţi vor zice: ‘Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit, și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi și zice: «Ce să fac pentru fiul meu?»’ 3De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la
10:3
Gen. 28:22
35:1,3,7
Dumnezeu, în Betel, și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. 4Ei te vor întreba de sănătate și-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor. 5După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim
10:5
Vers. 10.
, unde
10:5
Cap. 13:3.
se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se
10:5
Cap. 9:12.
de pe înălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și
10:5
Exod 15:20,212 Împ. 3:151 Cor. 14:1
prorocind. 6Duhul
10:6
Num. 11:25
Domnului va veni peste tine, vei proroci
10:6
Vers. 10;
cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. 7Când ţi se vor împlini semnele
10:7
Exod 4:8Luca 2:12
acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu
10:7
Jud. 6:12
este cu tine. 8Apoi să te cobori înaintea mea la
10:8
Cap. 11:14,15;
Ghilgal, și eu mă voi coborî la tine ca să aduc arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. Să mă aștepţi șapte
10:8
Cap. 13:8.
zile acolo, până voi ajunge eu la tine și-ţi voi spune ce ai să faci.” 9De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. 10Când au ajuns
10:10
Vers. 5.
la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de
10:10
Cap. 19:20.
proroci. Duhul
10:10
Vers. 6.
lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. 11Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și își ziceau unul altuia în popor: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul este între proroci?” 12Cineva din Ghibea a răspuns: „Și cine este tatăl lor?” De acolo zicala: „Oare și Saul
10:12
Cap. 19:24.
este între proroci?” 13Când a sfârșit de prorocit, s-a dus pe înălţime. 14Unchiul lui Saul a zis lui Saul și slugii lui: „Unde v-aţi dus?” Saul a răspuns: „Să căutăm măgăriţele, dar, când am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel.” 15Unchiul lui Saul a zis din nou: „Istorisește-mi dar ce v-a spus Samuel.” 16Și Saul a răspuns unchiului său: „Ne-a spus că măgăriţele s-au găsit.” Și nu i-a spus nimic despre împărăţia despre care vorbise Samuel.

Saul, ales împărat prin sorţi

17Samuel a chemat poporul înaintea

10:17
Jud. 11:11
20:1
Domnului la Miţpa
10:17
Cap. 7:5,6.
18și a zis copiilor lui Israel: „Așa vorbește
10:18
Jud. 6:8,9
Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am scos din Egipt pe Israel și v-am izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau. 19Și astăzi, voi
10:19
Cap. 8:7,19;
lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele și din toate suferinţele voastre, și-I ziceţi: «Pune un împărat peste noi!» Înfăţișaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre și după miile voastre.’” 20Samuel a apropiat
10:20
Ios. 7:14,16,17Fapte 1:24,26
toate seminţiile lui Israel și a ieșit la sorţi seminţia lui Beniamin. 21A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii și a ieșit la sorţi familia lui Matri. Apoi a ieșit la sorţi Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit. 22Au întrebat
10:22
Cap. 23:2,4,10,11.
din nou pe Domnul: „A venit oare omul acesta aici?” Și Domnul a zis: „Iată că este ascuns între vase.” 23Au alergat și l-au scos de acolo, și el s-a înfăţișat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toţi în înălţime
10:23
Cap. 9:2.
, de la umăr în sus. 24Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe cel pe care l-a ales
10:24
2 Sam. 21:6
Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.” Și tot poporul a strigat: „Trăiască
10:24
1 Împ. 1:25,392 Împ. 11:12
împăratul!” 25Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul
10:25
Deut. 17:14
împărăţiei și l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimiţând pe fiecare acasă. 26Și Saul s-a dus acasă, în
10:26
Jud. 20:14
Ghibea, însoţit de o parte din ostași, a căror inimă o mișcase Dumnezeu. 27S-au găsit însă
10:27
Cap. 11:12.
și oameni răi
10:27
Deut. 13:13
, care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?” Și l-au dispreţuit și nu
10:27
2 Sam. 8:21 Împ. 4:21
10:252 Cron. 17:5Ps. 72:10Mat. 2:11
i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.

11

Înfrângerea amoniţilor

111Nahaș

11:1
Cap. 12:12.
, Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul
11:1
Jud. 21:8
din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: „Fă
11:1
Gen. 26:28Exod 23:32Iov 41:4Ezec. 17:13
legământ cu noi, și-ţi vom fi supuși.” 2Dar Nahaș, Amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept și să arunc astfel o ocară
11:2
Gen. 34:14
asupra întregului Israel.” 3Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în tot ţinutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţie.” 4Solii au ajuns la
11:4
Cap. 10:26;
Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul
11:4
Jud. 2:4
21:2
a ridicat glasul și a plâns. 5Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. 6Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul
11:6
Jud. 3:10
6:34
11:29
13:25
14:616:13
lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. 7A luat o pereche de boi, i-a tăiat
11:7
Jud. 19:29
în bucăţi și le-a trimis prin soli în tot ţinutul lui Israel, zicând: „Oricine
11:7
Jud. 21:6,8,10
nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiaţi la fel.” Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. 8Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec
11:8
Jud. 1:5
; copiii lui Israel
11:8
2 Sam. 24:9
erau trei sute de mii și bărbaţii lui Iuda, treizeci de mii. 9Ei au zis solilor care veniseră: „Așa să vorbiţi locuitorilor Iabesului din Galaad: ‘Mâine, când va dogori soarele, veţi avea ajutor.’” Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie 10și au zis amoniţilor: „Mâine ne vom
11:10
Vers. 3.
supune vouă și ne veţi face ce vă va plăcea.” 11A doua zi, Saul
11:11
Cap. 31:11.
a împărţit poporul în trei
11:11
Jud. 7:16
cete. Au pătruns în tabăra amoniţilor în straja dimineţii și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiţi și n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Poporul a zis lui Samuel: „Cine

11:12
Cap. 10:27.
zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Daţi
11:12
Luca 19:27
încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.” 13Dar Saul a zis: „Nimeni
11:13
2 Sam. 19:22
nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire
11:13
Exod 14:13,30
lui Israel.” 14Și Samuel a zis poporului: „Veniţi și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăţia.” 15Tot poporul s-a dus la Ghilgal
11:15
Cap. 10:8.
și au pus pe Saul împărat, înaintea
11:15
Cap. 10:17.
Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe
11:15
Cap. 10:8.
de mulţumire înaintea Domnului și Saul și toţi oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo.

12

Curăţia de inimă a lui Samuel

121Samuel a zis întregului Israel: „Iată că v-am ascultat glasul

12:1
Cap. 8:5,19,20.
în tot ce mi-aţi zis și am pus un împărat
12:1
Cap. 10:24;
peste voi. 2De acum, iată împăratul
12:2
Num. 27:17
care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu
12:2
Cap. 8:1,5.
sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră din tinereţe până în ziua de azi. 3Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea în faţa Domnului și în faţa unsului
12:3
Vers. 5;
Lui: Cui i-am
12:3
Num. 16:15Fapte 20:331 Tes. 2:5
luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii
12:3
Deut. 16:19
asupra lui? Mărturisiţi, și vă voi da înapoi.” 4Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui.” 5El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră și unsul Lui este martor în ziua aceasta că n-aţi
12:5
Ioan 18:38Fapte 23:9
24:16,20
găsit nimic în
12:5
Exod 22:4
mâinile mele.” Și ei au răspuns: „Sunt martori!”

Samuel nu mai e judecător

6Atunci, Samuel a zis poporului: „Domnul

12:6
Mica 6:4
a pus pe Moise și pe Aaron și a scos pe părinţii voștri din Egipt. 7Acum, înfăţișaţi-vă ca să vă judec
12:7
Is. 1:18
5:3,4Mica 6:2,3
înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă și părinţilor voștri. 8După ce
12:8
Gen. 46:5,6
a venit Iacov în Egipt, părinţii voștri au strigat
12:8
Exod 2:23
către Domnul, și Domnul a trimis
12:8
Exod 3:10
4:16
pe Moise și pe Aaron, care au scos pe părinţii voștri din Egipt și i-au adus să locuiască în locul acesta. 9Dar ei au uitat
12:9
Jud. 3:7
pe Domnul Dumnezeul lor, și El i-a vândut
12:9
Jud. 4:2
în mâinile lui Sisera, căpetenia oștirii Haţorului, în mâinile filistenilor
12:9
Jud. 10:7
13:1
și în mâinile împăratului Moabului
12:9
Jud. 3:12
, care au început lupta împotriva lor. 10Au strigat iarăși către Domnul și au zis: ‘Am păcătuit
12:10
Jud. 10:10
, căci am părăsit pe Domnul și am
12:10
Jud. 2:13
slujit baalilor și astarteelor; izbăvește-ne
12:10
Jud. 10:15,16
acum din mâna vrăjmașilor noștri și-Ţi vom sluji.’ 11Și Domnul a trimis pe Ierubaal
12:11
Jud. 6:14,32
și pe Barac, și pe Iefta
12:11
Jud. 11:1
, și pe Samuel
12:11
Cap. 7:13.
și v-a izbăvit din mâna vrăjmașilor voștri care vă înconjurau și aţi locuit în liniște. 12Apoi, când aţi văzut că Nahaș
12:12
Cap. 11:1.
, împăratul fiilor lui Amon, mergea împotriva voastră, mi-aţi
12:12
Cap. 8:5,19.
zis: ‘Nu, ci un împărat să domnească peste noi.’ Și totuși Domnul
12:12
Jud. 8:23
Dumnezeul vostru era Împăratul vostru. 13Iată
12:13
Cap. 10:24.
dar împăratul pe care
12:13
Cap. 8:5;
l-aţi ales și pe care l-aţi cerut; iată că Domnul
12:13
Osea 13:11
a pus un împărat peste voi. 14Dacă vă veţi teme
12:14
Ios. 24:14Ps. 81:13,14
de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui și dacă nu vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, vă veţi alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât și împăratul care domnește peste voi. 15Dar, dacă nu veţi asculta
12:15
Lev. 26:14,15Deut. 28:15Ios. 24:20
de glasul Domnului și vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum
12:15
Vers. 9.
a fost împotriva părinţilor voștri. 16Acum mai așteptaţi
12:16
Exod 14:13,31
aici, ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. 17Nu suntem noi la seceratul
12:17
Prov. 26:1
grânelor? Voi
12:17
Ios. 10:12Iac. 5:16-18
striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știţi atunci și să vedeţi cât de rău aţi
12:17
Cap. 8:7.
făcut înaintea Domnului când aţi cerut un împărat pentru voi.” 18Samuel a strigat către Domnul, și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul
12:18
Exod 14:31Ezra 10:9
a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. 19Și tot poporul a zis lui Samuel: „Roagă-te
12:19
Exod 9:28
10:17Iac. 5:151 Ioan 5:16
Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci, la toate păcatele noastre, am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi.” 20Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul și slujiţi Domnului din toată inima voastră. 21Nu vă abateţi
12:21
Deut. 11:16
de la El, altfel aţi
12:21
Ier. 16:19Hab. 2:181 Cor. 8:4
merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 22Domnul
12:22
1 Împ. 6:13Ps. 94:14
nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui
12:22
Ios. 7:9Ps. 106:8Ier. 14:21Ezec. 20:9,14
Lui celui mare, căci Domnul a hotărât
12:22
Deut. 7:7,8
14:2Mal. 1:2
să facă din voi poporul Lui. 23Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând
12:23
Fapte 12:5Rom. 1:9Col. 1:92 Tim. 1:3
să mă rog pentru voi! Vă voi
12:23
Ps. 34:11Prov. 4:11
învăţa calea
12:23
1 Împ. 8:362 Cron. 6:27Ier. 6:16
cea bună și cea dreaptă. 24Temeţi-vă numai
12:24
Ecl. 12:13
de Domnul și slujiţi-I cu credincioșie, din toată inima voastră, căci vedeţi
12:24
Is. 5:12
ce putere desfășoară
12:24
Deut. 10:21Ps. 126:2,3
El printre voi. 25Dar, dacă veţi face răul, veţi
12:25
Ios. 24:20
pieri, voi
12:25
Deut. 28:39
și împăratul vostru.”