Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Înfrângerea amoniţilor

111Nahaș

11:1
Cap. 12:12.

, Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul
11:1
Jud. 21:8
din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: „Fă
11:1
Gen. 26:28Exod 23:32Iov 41:4Ezec. 17:13
legământ cu noi, și-ţi vom fi supuși.” 2Dar Nahaș, Amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept și să arunc astfel o ocară
11:2
Gen. 34:14
asupra întregului Israel.” 3Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în tot ţinutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţie.” 4Solii au ajuns la
11:4
Cap. 10:26;
15:342 Sam. 21:6
Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul
11:4
Jud. 2:4
21:2
a ridicat glasul și a plâns. 5Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. 6Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul
11:6
Jud. 3:10
6:34
11:29
13:25
14:616:13
lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. 7A luat o pereche de boi, i-a tăiat
11:7
Jud. 19:29
în bucăţi și le-a trimis prin soli în tot ţinutul lui Israel, zicând: „Oricine
11:7
Jud. 21:6,8,10
nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiaţi la fel.” Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. 8Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec
11:8
Jud. 1:5
; copiii lui Israel
11:8
2 Sam. 24:9
erau trei sute de mii și bărbaţii lui Iuda, treizeci de mii. 9Ei au zis solilor care veniseră: „Așa să vorbiţi locuitorilor Iabesului din Galaad: ‘Mâine, când va dogori soarele, veţi avea ajutor.’” Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie 10și au zis amoniţilor: „Mâine ne vom
11:10
Vers. 3.

supune vouă și ne veţi face ce vă va plăcea.” 11A doua zi, Saul
11:11
Cap. 31:11.

a împărţit poporul în trei
11:11
Jud. 7:16
cete. Au pătruns în tabăra amoniţilor în straja dimineţii și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiţi și n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Poporul a zis lui Samuel: „Cine

11:12
Cap. 10:27.

zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Daţi
11:12
Luca 19:27
încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.” 13Dar Saul a zis: „Nimeni
11:13
2 Sam. 19:22
nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire
11:13
Exod 14:13,30
lui Israel.” 14Și Samuel a zis poporului: „Veniţi și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăţia.” 15Tot poporul s-a dus la Ghilgal
11:15
Cap. 10:8.

și au pus pe Saul împărat, înaintea
11:15
Cap. 10:17.

Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe
11:15
Cap. 10:8.

de mulţumire înaintea Domnului și Saul și toţi oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo.