Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Curăţia de inimă a lui Samuel

121Samuel a zis întregului Israel: „Iată că v-am ascultat glasul

12:1
Cap. 8:5,19,20.

în tot ce mi-aţi zis și am pus un împărat
12:1
Cap. 10:24;
11:14,15
peste voi. 2De acum, iată împăratul
12:2
Num. 27:17
care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu
12:2
Cap. 8:1,5.

sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră din tinereţe până în ziua de azi. 3Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea în faţa Domnului și în faţa unsului
12:3
Vers. 5;
10:1
24:62 Sam. 1:14,16
Lui: Cui i-am
12:3
Num. 16:15Fapte 20:331 Tes. 2:5
luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii
12:3
Deut. 16:19
asupra lui? Mărturisiţi, și vă voi da înapoi.” 4Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui.” 5El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră și unsul Lui este martor în ziua aceasta că n-aţi
12:5
Ioan 18:38Fapte 23:9
24:16,20
găsit nimic în
12:5
Exod 22:4
mâinile mele.” Și ei au răspuns: „Sunt martori!”

Samuel nu mai e judecător

6Atunci, Samuel a zis poporului: „Domnul

12:6
Mica 6:4
a pus pe Moise și pe Aaron și a scos pe părinţii voștri din Egipt. 7Acum, înfăţișaţi-vă ca să vă judec
12:7
Is. 1:18
5:3,4Mica 6:2,3
înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă și părinţilor voștri. 8După ce
12:8
Gen. 46:5,6
a venit Iacov în Egipt, părinţii voștri au strigat
12:8
Exod 2:23
către Domnul, și Domnul a trimis
12:8
Exod 3:10
4:16
pe Moise și pe Aaron, care au scos pe părinţii voștri din Egipt și i-au adus să locuiască în locul acesta. 9Dar ei au uitat
12:9
Jud. 3:7
pe Domnul Dumnezeul lor, și El i-a vândut
12:9
Jud. 4:2
în mâinile lui Sisera, căpetenia oștirii Haţorului, în mâinile filistenilor
12:9
Jud. 10:7
13:1
și în mâinile împăratului Moabului
12:9
Jud. 3:12
, care au început lupta împotriva lor. 10Au strigat iarăși către Domnul și au zis: ‘Am păcătuit
12:10
Jud. 10:10
, căci am părăsit pe Domnul și am
12:10
Jud. 2:13
slujit baalilor și astarteelor; izbăvește-ne
12:10
Jud. 10:15,16
acum din mâna vrăjmașilor noștri și-Ţi vom sluji.’ 11Și Domnul a trimis pe Ierubaal
12:11
Jud. 6:14,32
și pe Barac, și pe Iefta
12:11
Jud. 11:1
, și pe Samuel
12:11
Cap. 7:13.

și v-a izbăvit din mâna vrăjmașilor voștri care vă înconjurau și aţi locuit în liniște. 12Apoi, când aţi văzut că Nahaș
12:12
Cap. 11:1.

, împăratul fiilor lui Amon, mergea împotriva voastră, mi-aţi
12:12
Cap. 8:5,19.

zis: ‘Nu, ci un împărat să domnească peste noi.’ Și totuși Domnul
12:12
Jud. 8:23
Dumnezeul vostru era Împăratul vostru. 13Iată
12:13
Cap. 10:24.

dar împăratul pe care
12:13
Cap. 8:5;
9:20
l-aţi ales și pe care l-aţi cerut; iată că Domnul
12:13
Osea 13:11
a pus un împărat peste voi. 14Dacă vă veţi teme
12:14
Ios. 24:14Ps. 81:13,14
de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui și dacă nu vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, vă veţi alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât și împăratul care domnește peste voi. 15Dar, dacă nu veţi asculta
12:15
Lev. 26:14,15Deut. 28:15Ios. 24:20
de glasul Domnului și vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum
12:15
Vers. 9.

a fost împotriva părinţilor voștri. 16Acum mai așteptaţi
12:16
Exod 14:13,31
aici, ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. 17Nu suntem noi la seceratul
12:17
Prov. 26:1
grânelor? Voi
12:17
Ios. 10:12Iac. 5:16-18
striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știţi atunci și să vedeţi cât de rău aţi
12:17
Cap. 8:7.

făcut înaintea Domnului când aţi cerut un împărat pentru voi.” 18Samuel a strigat către Domnul, și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul
12:18
Exod 14:31Ezra 10:9
a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. 19Și tot poporul a zis lui Samuel: „Roagă-te
12:19
Exod 9:28
10:17Iac. 5:151 Ioan 5:16
Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci, la toate păcatele noastre, am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi.” 20Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul și slujiţi Domnului din toată inima voastră. 21Nu vă abateţi
12:21
Deut. 11:16
de la El, altfel aţi
12:21
Ier. 16:19Hab. 2:181 Cor. 8:4
merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 22Domnul
12:22
1 Împ. 6:13Ps. 94:14
nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui
12:22
Ios. 7:9Ps. 106:8Ier. 14:21Ezec. 20:9,14
Lui celui mare, căci Domnul a hotărât
12:22
Deut. 7:7,8
14:2Mal. 1:2
să facă din voi poporul Lui. 23Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând
12:23
Fapte 12:5Rom. 1:9Col. 1:92 Tim. 1:3
să mă rog pentru voi! Vă voi
12:23
Ps. 34:11Prov. 4:11
învăţa calea
12:23
1 Împ. 8:362 Cron. 6:27Ier. 6:16
cea bună și cea dreaptă. 24Temeţi-vă numai
12:24
Ecl. 12:13
de Domnul și slujiţi-I cu credincioșie, din toată inima voastră, căci vedeţi
12:24
Is. 5:12
ce putere desfășoară
12:24
Deut. 10:21Ps. 126:2,3
El printre voi. 25Dar, dacă veţi face răul, veţi
12:25
Ios. 24:20
pieri, voi
12:25
Deut. 28:39
și împăratul vostru.”