Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Războiul cu amaleciţii

151Samuel a zis lui Saul: „Pe

15:1
Cap. 9:16.

mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. 2Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a
15:2
Exod 17:8,14Num. 24:20Deut. 25:17-19
astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. 3Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește
15:3
Ios. 6:17,21
cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi și să omori bărbaţii și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile.’” 4Saul a adunat poporul și l-a numărat la Telaim: erau două sute de mii de oameni pedeștri și zece mii de oameni din Iuda. 5Saul a mers până la cetatea lui Amalec și a pus niște oameni la pândă în vale. 6Și a zis cheniţilor
15:6
Num. 24:21Jud. 1:16
4:11
: „Duceţi-vă
15:6
Gen. 18:25
19:12,14Apoc. 18:4
, plecaţi și ieșiţi din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci
15:6
Exod 18:10,19Num. 10:29,32
voi v-aţi purtat cu bunăvoinţă faţă de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt.” Și cheniţii au plecat din mijlocul lui Amalec. 7Saul
15:7
Cap. 14:48.

a bătut pe Amalec de la Havila
15:7
Gen. 2:11
25:18
până la Șur
15:7
Gen. 16:7
, care este în faţa Egiptului. 8A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l
15:8
Cap. 30:1.

prin ascuţișul sabiei. 9Dar Saul și poporul au cruţat
15:9
Vers. 3,15.

pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii grași și tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă.

Neascultarea lui Saul

10Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: 11„Îmi pare

15:11
Vers. 25.
Gen. 6:6,72 Sam. 24:16
rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate
15:11
Ios. 22:161 Împ. 9:6
de la Mine și nu păzește
15:11
Cap. 13:13. Vers. 3,9.

cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit
15:11
Vers. 35; Cap. 16:1.

și toată noaptea a strigat către Domnul. 12S-a sculat dis-de-dimineaţă ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și i-au spus: „Saul s-a dus la Carmel
15:12
Ios. 15:55
și iată că și-a înălţat un semn de biruinţă, apoi s-a întors și, trecând mai departe, s-a coborât la Ghilgal.” 13Samuel s-a dus la Saul, și Saul i-a zis: „Fii binecuvântat
15:13
Gen. 14:19Jud. 17:2Rut 3:10
de Domnul! Am păzit Cuvântul Domnului.” 14Samuel a zis: „Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care-l aud?” 15Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a
15:15
Vers. 9,21.
Gen. 3:12Prov. 28:13
cruţat oile cele mai bune și boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârșire.” 16Samuel a zis lui Saul: „Stai și-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.” Și Saul i-a zis: „Vorbește.” 17Samuel a zis: „Când
15:17
Cap. 9:21.

erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? 18Domnul te trimisese zicând: ‘Du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciţi; războiește-te cu ei până îi vei nimici.’ 19Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului?” 20Saul a răspuns lui Samuel: „Am
15:20
Vers. 13.

ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciţi, 21dar
15:21
Vers. 15.

poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.” 22Samuel a zis: „Îi plac
15:22
Ps. 50:8,9Prov. 21:3Is. 1:11-13,16,17Ier. 7:22,23Mica 6:6-8Evr. 10:6-9
Domnului mai mult arderile-de-tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea
15:22
Ecl. 5:1Osea 6:6Mat. 5:24
9:13
12:7Marcu 12:33
face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te
15:23
Cap. 13:14.

leapădă și El ca împărat.” 24Atunci, Saul
15:24
2 Sam. 12:13
a zis lui Samuel: „Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam
15:24
Exod 23:2Prov. 29:25Is. 51:12,13
de popor și i-am ascultat glasul. 25Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine, ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului.” 26Samuel a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine. Fiindcă ai lepădat
15:26
Cap. 2:30.

Cuvântul Domnului, și Domnul te leapădă, ca să nu mai fii împărat peste Israel.” 27Și, pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat
15:27
1 Împ. 11:30
de pulpana hainei, și s-a rupt. 28Samuel i-a zis: „Domnul rupe astăzi
15:28
Cap. 28:17,18.
1 Împ. 11:31
domnia lui Israel de asupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. 29Cel ce este tăria lui Israel nu
15:29
Num. 23:19Ezec. 24:142 Tim. 2:13Tit 1:2
minte și nu Se căiește, căci nu este un om ca să-I pară rău.” 30Saul a zis iarăși: „Am păcătuit! Acum, te rog, cinstește-mă
15:30
Ioan 5:44
12:43
în faţa bătrânilor poporului meu și în faţa lui Israel; întoarce-te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău.” 31Samuel s-a întors și a mers după Saul, și Saul s-a închinat înaintea Domnului. 32Apoi Samuel a zis: „Adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec.” Și Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Negreșit, a trecut amărăciunea morţii!” 33Samuel a zis: „După
15:33
Exod 17:11Num. 14:45Jud. 1:7
cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei.” Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăţi înaintea Domnului, la Ghilgal. 34Samuel a plecat la Rama, și Saul s-a suit acasă, la Ghibea
15:34
Cap. 11:4.

lui Saul. 35Samuel
15:35
Cap. 19:24.

nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Dar Samuel plângea
15:35
Vers. 11. Cap. 16:1.

pe Saul, pentru că Domnul
15:35
Vers. 11.

Se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel.