Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Ionatan și David

181David sfârșise de vorbit cu Saul. Și, de atunci, sufletul

18:1
Gen. 44:30
lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan
18:1
Cap. 19:2;
20:172 Sam. 1:26Deut. 13:6
l-a iubit ca pe sufletul din el. 2În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a
18:2
Cap. 17:15.

lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. 3Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. 4A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David, și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. 5David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul.

Cântarea de biruinţă a femeilor

6Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile

18:6
Exod 15:20Jud. 11:34
au ieșit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând, în sunetul timpanelor și alăutelor, și scoţând strigăte de bucurie.

7Femeile care cântau își răspundeau

18:7
Exod 15:21
unele altora și ziceau:

„Saul

18:7
Cap. 21:11;
29:5
a bătut miile lui,

iar David, zecile lui de mii.”

8Saul s-a mâniat foarte tare și nu

18:8
Ecl. 4:4
i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: „Lui David îi dau zeci de mii și mie-mi dau mii! Nu-i mai lipsește
18:8
Cap. 15:28.

decât împărăţia.” 9Și, din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. 10A doua zi, duhul
18:10
Cap. 16:14.

cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a
18:10
Cap. 19:24.
1 Împ. 18:29Fapte 16:16
înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu suliţa
18:10
Cap. 19:9.

în mână. 11Saul a ridicat
18:11
Cap. 19:10;
20:33Prov. 27:4
suliţa, zicându-și în sine: „Voi pironi pe David de perete.” Dar David s-a ferit de el de două ori. 12Saul se temea
18:12
Vers. 15,29.

de David, pentru că Domnul
18:12
Cap. 16:13,18.

era cu David și Se depărtase
18:12
Cap. 16:14;
28:15
de la el. 13L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai-mare peste o mie de oameni. David ieșea
18:13
Vers. 16.
Num. 27:172 Sam. 5:2
și intra în fruntea poporului; 14izbutea în tot ce făcea și Domnul
18:14
Gen. 39:2,3,23Ios. 6:27
era cu el. 15Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el, 16dar tot
18:16
Vers. 5.

Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra în fruntea lor.

David, ginerele împăratului

17Saul a zis lui David: „Iată, îţi voi da de nevastă

18:17
Cap. 17:25.

pe fiică-mea cea mai mare, Merab, numai să-mi slujești cu vitejie și să porţi războaiele
18:17
Num. 32:20,27,29
Domnului.” Dar Saul își zicea: „Nu vreau să-mi pun mâna
18:17
Vers. 21,25.
2 Sam. 12:9
mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui.” 18David a răspuns lui Saul: „Cine sunt
18:18
Vers. 23. Cap. 9:21.
2 Sam. 7:18
eu și ce este viaţa mea, ce este familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginerele împăratului?” 19Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel
18:19
2 Sam. 21:8
din Mehola
18:19
Jud. 7:22
. 20Mical
18:20
Vers. 28.

, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, și lucrul i-a plăcut. 21El își zicea: „I-o voi da ca să-i fie o cursă
18:21
Exod 10:7
și să cadă sub
18:21
Vers. 17.

mâna filistenilor.” Și Saul a zis lui David pentru a doua oară: „Astăzi îmi vei fi
18:21
Vers. 26.

ginere.” 22Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă: „Vorbiţi în taină lui David și spuneţi-i: ‘Iată că împăratul e binevoitor faţă de tine și toţi slujitorii lui te iubesc; fii acum ginerele împăratului.’” 23Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David. Și David a răspuns: „Credeţi că este ușor să fii ginerele împăratului? Eu sunt un om sărac și de puţină însemnătate.” 24Slujitorii lui Saul i-au spus ce răspunsese David. 25Saul a zis: „Așa să vorbiţi lui David: ‘Împăratul nu cere nicio
18:25
Gen. 34:12Exod 22:17
zestre; ci dorește o sută de prepuţuri de ale filistenilor, ca să-și răzbune
18:25
Cap. 14:24.

pe vrăjmașii lui.’” Saul avea de gând
18:25
Vers. 17.

să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. 26Slujitorii lui Saul au spus aceste cuvinte lui David, și David a primit ce i se ceruse ca să fie ginerele împăratului. Înainte de vremea
18:26
Vers. 21.

hotărâtă, 27David s-a sculat, a plecat cu oamenii
18:27
Vers. 13.

lui și a ucis două sute de oameni dintre filisteni; le-a adus
18:27
2 Sam. 3:14
prepuţurile și a dat împăratului numărul întreg, ca să fie ginerele împăratului. Atunci, Saul i-a dat de nevastă pe fiică-sa Mical. 28Saul a văzut și a înţeles că Domnul era cu David; și fiică-sa Mical iubea pe David. 29Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viaţa i-a fost vrăjmaș. 30Domnitorii filistenilor ieșeau la
18:30
2 Sam. 11:1
luptă și, ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă
18:30
Vers. 5.

decât toţi slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit.