Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Ionatan și David

181David sfârșise de vorbit cu Saul. Și, de atunci, sufletul

18:1
Gen. 44:30
lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan
18:1
Cap. 19:2;
l-a iubit ca pe sufletul din el. 2În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a
18:2
Cap. 17:15.
lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. 3Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. 4A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David, și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. 5David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul.

Cântarea de biruinţă a femeilor

6Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile

18:6
Exod 15:20Jud. 11:34
au ieșit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând, în sunetul timpanelor și alăutelor, și scoţând strigăte de bucurie.

7Femeile care cântau își răspundeau

18:7
Exod 15:21
unele altora și ziceau:

„Saul

18:7
Cap. 21:11;
a bătut miile lui,

iar David, zecile lui de mii.”

8Saul s-a mâniat foarte tare și nu

18:8
Ecl. 4:4
i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: „Lui David îi dau zeci de mii și mie-mi dau mii! Nu-i mai lipsește
18:8
Cap. 15:28.
decât împărăţia.” 9Și, din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. 10A doua zi, duhul
18:10
Cap. 16:14.
cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a
18:10
Cap. 19:24.
înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu suliţa
18:10
Cap. 19:9.
în mână. 11Saul a ridicat
18:11
Cap. 19:10;
suliţa, zicându-și în sine: „Voi pironi pe David de perete.” Dar David s-a ferit de el de două ori. 12Saul se temea
18:12
Vers. 15,29.
de David, pentru că Domnul
18:12
Cap. 16:13,18.
era cu David și Se depărtase
18:12
Cap. 16:14;
de la el. 13L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai-mare peste o mie de oameni. David ieșea
18:13
Vers. 16.
și intra în fruntea poporului; 14izbutea în tot ce făcea și Domnul
18:14
Gen. 39:2,3,23Ios. 6:27
era cu el. 15Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el, 16dar tot
18:16
Vers. 5.
Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra în fruntea lor.

David, ginerele împăratului

17Saul a zis lui David: „Iată, îţi voi da de nevastă

18:17
Cap. 17:25.
pe fiică-mea cea mai mare, Merab, numai să-mi slujești cu vitejie și să porţi războaiele
18:17
Num. 32:20,27,29
Domnului.” Dar Saul își zicea: „Nu vreau să-mi pun mâna
18:17
Vers. 21,25.
mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui.” 18David a răspuns lui Saul: „Cine sunt
18:18
Vers. 23. Cap. 9:21.
eu și ce este viaţa mea, ce este familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginerele împăratului?” 19Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel
18:19
2 Sam. 21:8
din Mehola
18:19
Jud. 7:22
. 20Mical
18:20
Vers. 28.
, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, și lucrul i-a plăcut. 21El își zicea: „I-o voi da ca să-i fie o cursă
18:21
Exod 10:7
și să cadă sub
18:21
Vers. 17.
mâna filistenilor.” Și Saul a zis lui David pentru a doua oară: „Astăzi îmi vei fi
18:21
Vers. 26.
ginere.” 22Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă: „Vorbiţi în taină lui David și spuneţi-i: ‘Iată că împăratul e binevoitor faţă de tine și toţi slujitorii lui te iubesc; fii acum ginerele împăratului.’” 23Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David. Și David a răspuns: „Credeţi că este ușor să fii ginerele împăratului? Eu sunt un om sărac și de puţină însemnătate.” 24Slujitorii lui Saul i-au spus ce răspunsese David. 25Saul a zis: „Așa să vorbiţi lui David: ‘Împăratul nu cere nicio
18:25
Gen. 34:12Exod 22:17
zestre; ci dorește o sută de prepuţuri de ale filistenilor, ca să-și răzbune
18:25
Cap. 14:24.
pe vrăjmașii lui.’” Saul avea de gând
18:25
Vers. 17.
să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. 26Slujitorii lui Saul au spus aceste cuvinte lui David, și David a primit ce i se ceruse ca să fie ginerele împăratului. Înainte de vremea
18:26
Vers. 21.
hotărâtă, 27David s-a sculat, a plecat cu oamenii
18:27
Vers. 13.
lui și a ucis două sute de oameni dintre filisteni; le-a adus
18:27
2 Sam. 3:14
prepuţurile și a dat împăratului numărul întreg, ca să fie ginerele împăratului. Atunci, Saul i-a dat de nevastă pe fiică-sa Mical. 28Saul a văzut și a înţeles că Domnul era cu David; și fiică-sa Mical iubea pe David. 29Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viaţa i-a fost vrăjmaș. 30Domnitorii filistenilor ieșeau la
18:30
2 Sam. 11:1
luptă și, ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă
18:30
Vers. 5.
decât toţi slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit.

19

David este prigonit de Saul

191Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. 2Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea

19:2
Cap. 18:1.
mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: „Tatăl meu, Saul, caută să te omoare. Păzește-te dar mâine dimineaţă, stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. 3Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și-ţi voi spune.” 4Ionatan a vorbit
19:4
Prov. 31:8,9
bine de David tatălui său Saul: „Să nu facă împăratul”, a zis el, „un păcat
19:4
Gen. 42:22Ps. 35:12
109:5Prov. 17:13Ier. 18:20
faţă de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău; 5și-a pus în joc viaţa
19:5
Jud. 9:17
12:3Ps. 119:109
, a ucis
19:5
Cap. 17:49,50.
pe filistean și Domnul
19:5
Cap. 11:13.
a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce
19:5
Cap. 20:32.
să păcătuiești
19:5
Mat. 27:4
împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David?” 6Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat zicând: „Viu este Domnul că David nu va muri!” 7Ionatan a chemat pe David și i-a spus toate cuvintele acestea, apoi l-a adus la Saul; și David a fost înaintea lui ca mai înainte
19:7
Cap. 16:21;
.

David, scăpat de Mical

8Războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere și au fugit dinaintea lui. 9Atunci, duhul

19:9
Cap. 16:14;
cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă cu suliţa în mână. David cânta, 10și Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, și Saul a lovit cu suliţa în perete. David a fugit și a scăpat noaptea. 11Saul a trimis
19:11
Ps. 59, titlu.
niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: „Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât.” 12Ea l-a coborât
19:12
Ios. 2:15Fapte 9:24,25
pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. 13În urmă, Mical a luat terafimul și l-a pus în pat; i-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. 14Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: „Este bolnav.” 15Saul i-a trimis înapoi să-l vadă și a zis: „Aduceţi-l la mine, în patul lui, ca să-l omor.” 16Oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de capră. 17Saul a zis către Mical: „Pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat?” Mical a răspuns lui Saul: „El mi-a zis: ‘Lasă-mă să plec ori te omor
19:17
2 Sam. 2:22
!’”

Fuga lui David la Samuel, la Rama

18Așa a fugit și a scăpat David. El s-a dus la Samuel, la Rama, și i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot. 19Au spus lucrul acesta lui Saul și au zis: „Iată că David este în Naiot, lângă Rama.” 20Saul

19:20
Ioan 7:32,45
a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare
19:20
Cap. 10:5,6.
de proroci, care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și au început și ei să
19:20
Num. 11:25Ioel 2:28
prorocească. 21Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimis alţi oameni și au prorocit și ei. A mai trimis alţii a treia oară și au prorocit și ei. 22Atunci, Saul s-a dus el însuși la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: „Unde sunt Samuel și David?” I s-a răspuns: „Sunt în Naiot, lângă Rama.” 23Și s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul
19:23
Cap. 10:10.
lui Dumnezeu a venit și peste el și Saul și-a văzut de drum, prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. 24S-a dezbrăcat
19:24
Is. 20:2
de haine și a prorocit și el înaintea lui Samuel și s-a aruncat dezbrăcat
19:24
Mica 1:8
la pământ toată ziua aceea și toată noaptea. De aceea se zice: „Oare
19:24
2 Sam. 6:14,20
și Saul este între proroci?”

20

David înștiinţat de Ionatan

201David a fugit din Naiot, de lângă Rama. S-a dus la Ionatan și a zis: „Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea, care este păcatul meu înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia viaţa?” 2Ionatan i-a răspuns: „Ferească Dumnezeu! Nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre. Pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic.” 3David a zis iarăși, jurând: „Tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis: ‘Să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista.’ Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu este decât un pas între mine și moarte.” 4Ionatan a zis lui David: „Pentru tine voi face tot ce vei vrea.” 5Și David i-a răspuns: „Iată că mâine este lună nouă

20:5
Num. 10:10
28:11
și ar trebui să șed să mănânc cu împăratul; lasă-mă să mă duc și să mă ascund
20:5
Cap. 19:2.
în câmpii până în seara zilei a treia. 6Dacă tatăl tău va băga de seamă lipsa mea, să-i spui: ‘David m-a rugat să-l las să se ducă până la Betleem
20:6
Cap. 16:4.
, în cetatea lui, pentru că acolo se aduce pentru toată familia o jertfă de peste an.’ 7Și dacă
20:7
Deut. 1:232 Sam. 17:4
va zice: ‘Bine!’ atunci robul tău n-are nimic de temut, dar, dacă-l va apuca mânia, să știi că pieirea mea
20:7
Cap. 25:17.
este lucru hotărât din partea lui. 8Arată-ţi
20:8
Ios. 2:14
dar dragostea pentru robul tău, căci ai făcut cu robul tău un legământ
20:8
Vers. 16. Cap. 18:3;
înaintea Domnului. Și dacă este vreo nelegiuire
20:8
2 Sam. 14:32
în mine, ia-mi tu viaţa. De ce să mă mai duci până la tatăl tău?” 9Ionatan i-a zis: „Departe de tine gândul să nu-ţi dau de știre dacă voi afla că pieirea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și ameninţă să te ajungă!” 10David a zis lui Ionatan: „Cine-mi va da de știre dacă tatăl tău ţi-ar răspunde cu asprime?” 11Și Ionatan a zis lui David: „Vino, să ieșim pe câmp.” Și au ieșit amândoi pe câmp. 12Ionatan a zis lui David: „Iau martor pe Domnul Dumnezeul lui Israel că voi cerceta de aproape pe tatăl meu mâine sau poimâine și, de va gândi bine de David, 13Domnul
20:13
Rut 1:17
să Se poarte cu Ionatan cu toată asprimea, dacă nu voi trimite pe nimeni să-ţi dea de știre! Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ţi facă rău, iarăși îţi voi da de știre și te voi lăsa să pleci, ca să te duci în pace, și Domnul
20:13
Ios. 1:51 Cron. 22:11,16
să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu! 14Dacă voi mai trăi, să te porţi faţă de mine cu o bunătate ca a Domnului și, dacă voi muri, 15să nu îţi îndepărtezi
20:15
2 Sam. 9:1,3,7
21:7
niciodată bunătatea faţă de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe faţa pământului. 16Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David! Domnul să Se răzbune
20:16
Cap. 25:22;
pe vrăjmașii lui David!” 17Ionatan a întărit și mai mult faţă de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul
20:17
Cap. 18:1.
lui. 18Ionatan i-a zis: „Mâine
20:18
Vers. 5.
este lună nouă; se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. 19Să te cobori a treia zi până în fundul locului
20:19
Cap. 19:2.
în care te ascunseseși în ziua când cu întâmplarea aceea și să rămâi lângă piatra Ezel. 20Eu voi trage trei săgeţi înspre piatra aceasta, ca și când aș lovi la ţintă. 21Și voi trimite un tânăr și-i voi zice: ‘Du-te de găsește săgeţile!’ Dacă-i voi zice: ‘Iată că săgeţile sunt dincoace de tine, ia-le!’ atunci să vii, căci este pace pentru tine și n-ai să te temi de nimic, viu
20:21
Ier. 4:2
este Domnul! 22Dar, dacă voi zice tânărului: ‘Iată că săgeţile sunt dincolo de tine’, atunci să pleci, căci Domnul te trimite. 23Domnul este martor pe vecie pentru cuvântul
20:23
Vers. 14,15,42.
pe care ni l-am dat unul altuia.” 24David s-a ascuns în câmp. A venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăţ ca să mănânce. 25Împăratul a șezut ca de obicei pe scaunul lui, lângă perete. Ionatan s-a sculat și Abner a șezut lângă Saul, dar locul lui David a rămas gol. 26Saul n-a zis nimic în ziua aceea, „căci”, zicea el, „s-a întâmplat: el nu este curat
20:26
Lev. 7:21
15:5
, negreșit nu este curat”. 27A doua zi, ziua a doua a lunii noi, locul lui David era tot gol. Și Saul a zis fiului său Ionatan: „Pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi?” 28Ionatan a răspuns
20:28
Vers. 6.
lui Saul: „David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. 29El a zis: ‘Dă-mi drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă de familie, și frate-meu mi-a spus lucrul acesta, deci, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi voie să mă duc în grabă să-mi văd fraţii.’ Pentru aceea n-a venit la masa împăratului.” 30Atunci, Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și i-a zis: „Fiu rău și neascultător, nu știu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? 31Căci, câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăţia ta. Și acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte.” 32Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, și i-a zis: „Pentru ce
20:32
Cap. 19:5.
să fie omorât? Ce a făcut?” 33Și Saul și-a îndreptat
20:33
Cap. 18:11.
suliţa spre el, ca să-l lovească. Ionatan a înţeles
20:33
Vers. 7.
că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. 34S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua a lunii noi, căci era mâhnit din pricina lui David, pentru că tatăl său îl ocărâse. 35A doua zi de dimineaţă, Ionatan s-a dus pe câmp în locul în care se învoise cu David și era însoţit de un băieţaș. 36El i-a zis: „Dă fuga și găsește săgeţile pe care le voi trage.” Băiatul a alergat, și Ionatan a tras o săgeată care a trecut dincolo de el. 37Când a ajuns băiatul la locul unde era săgeata pe care o trăsese Ionatan, Ionatan a strigat după el: „Iată că săgeata este dincolo de tine.” 38I-a strigat iarăși: „Iute, grăbește-te, nu te opri!” Și băiatul lui Ionatan a strâns săgeţile și s-a întors la stăpânul lui. 39Băiatul nu știa nimic: numai Ionatan și David înţelegeau lucrul acesta. 40Ionatan a dat băiatului armele și i-a zis: „Du-te și du-le în cetate.” 41După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu faţa la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrăţișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. 42Și Ionatan a zis lui David: „Du-te în
20:42
Cap. 1:17.
pace, acum când am jurat amândoi în Numele Domnului, zicând: ‘Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânţa mea și sămânţa ta!’”

David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate.