Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Cântarea Anei

21Ana s-a rugat

2:1
Filip. 4:6
și a zis:

„Mi se bucură inima

2:1
Luca 1:46
în Domnul,

Puterea mea

2:1
Ps. 92:10
112:9
a fost înălţată de Domnul;

Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei,

Căci mă bucur

2:1
Ps. 9:14
13:5
20:5
35:9
de ajutorul Tău.

2Nimeni

2:2
Exod 15:11Deut. 3:24
32:4Ps. 86:8
89:6,8
nu este sfânt ca Domnul;

Nu este alt

2:2
Deut. 4:352 Sam. 22:32
Dumnezeu decât Tine;

Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.

3Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare,

Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie

2:3
Ps. 94:4Mal. 3:13Iuda 15
,

Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul,

Și toate faptele sunt cântărite de El.

4Arcul

2:4
Ps. 37:15,17
76:3
celor puternici s-a sfărâmat,

Și cei slabi sunt încinși cu putere.

5Cei ce

2:5
Ps. 34:10Luca 1:53
erau sătui se închiriază pentru pâine,

Și cei ce erau flămânzi se odihnesc;

Chiar cea

2:5
Ps. 113:9
stearpă naște de șapte ori,

Și cea care

2:5
Is. 54:1Ier. 15:9
avea mulţi copii stă lâncezită.

6Domnul omoară

2:6
Deut. 32:39Iov 5:18Osea 6:1
și înviază,

El coboară în Locuinţa morţilor și El scoate de acolo.

7Domnul sărăcește

2:7
Iov 1:21
și El îmbogăţește,

El smerește

2:7
Ps. 75:7
și El înalţă,

8El ridică

2:8
Ps. 113:7,8Dan. 4:17Luca 1:52
din pulbere pe cel sărac,

Ridică din gunoi pe cel lipsit,

Ca să-i pună

2:8
Iov 36:7
să șadă alături cu cei mari.

Și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă,

Căci ai Domnului sunt stâlpii

2:8
Iov 38:4-6Ps. 24:2
102:25
104:5Evr. 1:3
pământului

Și pe ei a așezat El lumea.

9El va păzi pașii

2:9
Ps. 91:11
121:3
preaiubiţilor Lui,

Dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric,

Căci omul nu va birui prin putere.

10Vrăjmașii Domnului vor tremura

2:10
Ps. 2:9
,

Din înălţimea

2:10
Cap. 7:10.
Ps. 18:13
cerului, El Își va arunca tunetul asupra lor;

Domnul

2:10
Ps. 96:13
98:9
va judeca marginile pământului.

El va da Împăratului Său putere

Și El va înălţa tăria

2:10
Ps. 89:24
Unsului Lui.”

11Elcana s-a dus acasă, la Rama, și copilul a rămas în slujba

2:11
Cap. 2:18;
3:1
Domnului, înaintea preotului Eli.

Răutatea fiilor lui Eli

12Fiii lui Eli erau niște oameni răi

2:12
Deut. 13:13
. Nu
2:12
Jud. 2:10Ier. 22:16Rom. 1:28
cunoșteau pe Domnul. 13Și iată care era felul de purtare al acestor preoţi faţă de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea. Ţinând în mână o furculiţă cu trei coarne, 14o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculiţa lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. 15Chiar înainte de a arde
2:15
Lev. 3:3-5,16
grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: „Dă pentru preot carnea de fript; el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă.” 16Și dacă omul zicea: „După ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ţi va plăcea”, sluga răspundea: „Nu! Dă-mi acum, căci altfel iau cu sila.” 17Tinerii aceștia se făceau vinovaţi înaintea Domnului de un foarte
2:17
Gen. 6:11
mare păcat, pentru că nesocoteau
2:17
Mal. 2:8
darurile Domnului.

Samuel, în slujba Domnului

18Samuel

2:18
Vers. 11.

făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat
2:18
Exod 28:42 Sam. 6:14
cu un efod de in. 19Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și i-o aducea când se suia
2:19
Cap. 1:3.

cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. 20Eli a binecuvântat
2:20
Gen. 14:19
pe Elcana și pe nevastă-sa și a zis: „Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat
2:20
Cap. 1:28.

ea Domnului!” Și s-au întors acasă. 21Când a cercetat
2:21
Gen. 21:1
Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut trei fii și două fiice. Și tânărul Samuel creștea
2:21
Jud. 13:24Luca 1:80
2:40
înaintea Domnului.

Eli își mustră copiii

22Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat și că se culcau cu femeile

2:22
Exod 38:8
care slujeau afară, la ușa cortului întâlnirii. 23El le-a zis: „Pentru ce faceţi astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. 24Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine; voi faceţi pe poporul Domnului să păcătuiască. 25Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuiește împotriva
2:25
Num. 15:30
Domnului, cine se va ruga pentru el?” Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul
2:25
Ios. 11:20Prov. 15:10
voia să-i omoare. 26Tânărul Samuel creștea mereu
2:26
Vers. 21.

și era plăcut
2:26
Prov. 3:4Luca 2:52Fapte 2:47Rom. 14:18
Domnului și oamenilor.

Vestirea pedepsei împotriva casei lui Eli

27Un om

2:27
1 Împ. 13:1
al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Nu M-am descoperit
2:27
Exod 4:14,27
Eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? 28Eu l-am ales
2:28
Exod 28:1,4Num. 16:5
18:1,7
dintre toate seminţiile lui Israel, ca să fie în slujba Mea, în preoţie, ca să se suie la altarul Meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea Mea și am dat
2:28
Lev. 2:3,10
6:16
7:7,8,34,35
10:14,15Num. 5:9,10
18:8-19
casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. 29Pentru ce călcaţi
2:29
Deut. 32:15
voi în picioare jertfele Mele și darurile Mele, care am poruncit să se facă în Locașul
2:29
Deut. 12:5,6
Meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe Mine, ca să vă îngrășaţi din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului Meu Israel?’ 30De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Spusesem
2:30
Exod 29:9
că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea Mea. Și acum, zice Domnul, departe
2:30
Ier. 18:9,10
de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti
2:30
Ps. 18:20
91:14
pe cine Mă cinstește, dar cei ce Mă dispreţuiesc
2:30
Mal. 2:9
vor fi dispreţuiţi. 31Iată că vine vremea
2:31
1 Împ. 2:27Ezec. 44:1014:3
22:18
când voi tăia braţul tău și braţul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. 32Vei vedea un potrivnic al tău în locașul Meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăţi de Domnul și nu va mai fi niciodată niciun bătrân
2:32
Zah. 8:4
în casa ta. 33Voi lăsa să rămână la altarul Meu numai unul dintr-ai tăi, ca să ţi se topească ochii de durere și să ţi se întristeze sufletul, dar toţi ceilalţi din casa ta vor muri în floarea vârstei. 34Și iată semnul
2:34
1 Împ. 13:3
celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas: amândoi vor muri
2:34
Cap. 4:11.

într-o zi. 35Eu
2:35
1 Împ. 2:351 Cron. 29:22Ezec. 44:15
Îmi voi pune un preot credincios, care va lucra după inima Mea și după sufletul Meu; îi voi zidi
2:35
2 Sam. 7:11,271 Împ. 11:38
o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea Unsului
2:35
Ps. 2:2
18:50
Meu. 36Și
2:36
1 Împ. 2:27
oricine va mai rămâne din casa ta va veni să se arunce cu faţa la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice: «Pune-mă, te rog, în una din slujbele preoţiei, ca să am o bucată de pâine să mănânc.»’”