Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Fuga lui David la Nob

211David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec

21:1
Cap. 14:3.

, care a alergat speriat
21:1
Cap. 16:4.

înaintea lui și i-a zis: „Pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine?” 2David a răspuns preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: ‘Nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ţi-am dat-o.’ Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. 3Acum ce ai la îndemână? Dă-mi cinci pâini sau ce se va găsi.” 4Preotul a răspuns lui David: „N-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfinţită
21:4
Exod 25:30Lev. 24:5Mat. 12:4
; doar dacă oamenii tăi s-au
21:4
Exod 19:15Zah. 7:3
ferit de împreunarea cu femei!” 5David a răspuns preotului: „Ne-am ferit de împreunarea cu femei de trei zile de când am plecat și toţi oamenii
21:5
1 Tes. 4:4
mei sunt curaţi; de altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfinţită negreșit azi de acela
21:5
Lev. 8:26
care o va face.” 6Atunci, preotul i-a dat
21:6
Mat. 12:3,4Marcu 2:25,26Luca 6:3,4
pâinea sfinţită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea
21:6
Lev. 24:8,9
Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă. 7Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul; era un edomit, numit Doeg
21:7
Cap. 22:9. Ps. 52, titlu.

, căpetenia păstorilor lui Saul. 8David a zis lui Ahimelec: „N-ai la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică.” 9Preotul a răspuns: „Iată sabia lui Goliat, Filisteanul, pe care l-ai omorât în Valea
21:9
Cap. 17:2,50.

Terebinţilor; este învelită
21:9
Cap. 31:10.

într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei s-o iei, ia-o, căci nu este alta aici.” Și David a zis: „Nu-i alta ca ea; dă-mi-o.”

David fuge la Gat, la împăratul Achiș

10David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiș, împăratul Gatului. 11Slujitorii

21:11
Ps. 56, titlu.

lui Achiș i-au zis: „Nu este acesta David, împăratul ţării? Nu este el acela pentru care se cânta jucând: ‘Saul
21:11
Cap. 18:7;
29:5
și-a bătut miile lui,

Iar David, zecile lui de mii’?” 12David a pus la

21:12
Luca 2:19
inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achiș, împăratul Gatului. 13A făcut pe nebunul
21:13
Ps. 34, titlu.

înaintea lor; făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porţilor și lăsa să-i curgă balele pe barbă. 14Achiș a zis slujitorilor săi: „Vedeţi bine că omul acesta și-a pierdut minţile. Pentru ce mi-l aduceţi? 15Oare duc lipsă de nebuni, de-mi aduceţi pe acesta și mă faceţi martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea?”