Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Fuga lui David la Nob

211David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec

21:1
Cap. 14:3.
, care a alergat speriat
21:1
Cap. 16:4.
înaintea lui și i-a zis: „Pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine?” 2David a răspuns preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: ‘Nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ţi-am dat-o.’ Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. 3Acum ce ai la îndemână? Dă-mi cinci pâini sau ce se va găsi.” 4Preotul a răspuns lui David: „N-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfinţită
21:4
Exod 25:30Lev. 24:5Mat. 12:4
; doar dacă oamenii tăi s-au
21:4
Exod 19:15Zah. 7:3
ferit de împreunarea cu femei!” 5David a răspuns preotului: „Ne-am ferit de împreunarea cu femei de trei zile de când am plecat și toţi oamenii
21:5
1 Tes. 4:4
mei sunt curaţi; de altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfinţită negreșit azi de acela
21:5
Lev. 8:26
care o va face.” 6Atunci, preotul i-a dat
21:6
Mat. 12:3,4Marcu 2:25,26Luca 6:3,4
pâinea sfinţită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea
21:6
Lev. 24:8,9
Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă. 7Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul; era un edomit, numit Doeg
21:7
Cap. 22:9. Ps. 52, titlu.
, căpetenia păstorilor lui Saul. 8David a zis lui Ahimelec: „N-ai la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică.” 9Preotul a răspuns: „Iată sabia lui Goliat, Filisteanul, pe care l-ai omorât în Valea
21:9
Cap. 17:2,50.
Terebinţilor; este învelită
21:9
Cap. 31:10.
într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei s-o iei, ia-o, căci nu este alta aici.” Și David a zis: „Nu-i alta ca ea; dă-mi-o.”

David fuge la Gat, la împăratul Achiș

10David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiș, împăratul Gatului. 11Slujitorii

21:11
Ps. 56, titlu.
lui Achiș i-au zis: „Nu este acesta David, împăratul ţării? Nu este el acela pentru care se cânta jucând: ‘Saul
21:11
Cap. 18:7;
și-a bătut miile lui,

Iar David, zecile lui de mii’?” 12David a pus la

21:12
Luca 2:19
inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achiș, împăratul Gatului. 13A făcut pe nebunul
21:13
Ps. 34, titlu.
înaintea lor; făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porţilor și lăsa să-i curgă balele pe barbă. 14Achiș a zis slujitorilor săi: „Vedeţi bine că omul acesta și-a pierdut minţile. Pentru ce mi-l aduceţi? 15Oare duc lipsă de nebuni, de-mi aduceţi pe acesta și mă faceţi martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea?”

22

David fuge în peștera Adulam și la Miţpe

221David a plecat de acolo și a scăpat

22:1
Ps. 57, titlu; 142, titlu.
în peștera
22:1
2 Sam. 23:13
Adulam. Fraţii lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. 2Toţi
22:2
Jud. 11:3
cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulţumiţi s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel, s-au unit cu el aproape patru sute de oameni. 3De acolo, David s-a dus la Miţpe, în ţara Moabului. El a zis împăratului Moabului: „Dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine.” 4Și i-a adus înaintea împăratului Moabului și au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetăţuie. 5Prorocul Gad
22:5
2 Sam. 24:111 Cron. 21:92 Cron. 29:25
a zis lui David: „Nu ședea în cetăţuie, ci du-te și intră în ţara lui Iuda.” Și David a plecat și a ajuns la pădurea Heret.

Saul ucide preoţii din Nob

6Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiţi. Saul ședea sub tamarisc, la Ghibea, pe înălţime; avea suliţa în mână și toţi slujitorii lui stăteau lângă el. 7Și Saul a zis slujitorilor săi de lângă el: „Ascultaţi, beniamiţi! Vă va da

22:7
Cap. 8:14.
fiul lui Isai la toţi ogoare și vii? Va face el din voi toţi căpetenii peste o mie și căpetenii peste o sută? 8Dacă nu, de ce v-aţi unit toţi împotriva mea și nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului
22:8
Cap. 18:3;
meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine și să mă înștiinţeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea, ca să-mi întindă curse, cum face astăzi?” 9Doeg
22:9
Cap. 21:7. Ps. 52, titlu. Vers. 1-3.
, Edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: „Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec
22:9
Cap. 21:1.
, fiul lui Ahitub
22:9
Cap. 14:3.
. 10Ahimelec a
22:10
Num. 27:21
întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde
22:10
Cap. 21:6,9.
și i-a dat sabia lui Goliat, Filisteanul.” 11Împăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoţii care erau la Nob. Ei au venit toţi la împărat. 12Saul a zis: „Ascultă, fiul lui Ahitub!” El a răspuns: „Iată-mă, domnul meu!” 13Saul i-a zis: „Pentru ce v-aţi unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice împotriva mea și să-mi întindă curse, cum face astăzi?” 14Ahimelec a răspuns împăratului: „Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? 15Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva! Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare.” 16Împăratul a zis: „Trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău.” 17Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el: „Întoarceţi-vă și omorâţi pe preoţii Domnului, căci s-au învoit cu David: au știut bine că fuge, și nu mi-au dat de veste.” Dar slujitorii împăratului n-au
22:17
Exod 1:17
voit să întindă mâna ca să lovească pe preoţii Domnului. 18Atunci, împăratul a zis lui Doeg: „Întoarce-te și lovește pe preoţi.” Și Doeg, Edomitul, s-a întors și a lovit pe preoţi; a omorât
22:18
Cap. 2:31.
în ziua aceea optzeci și cinci de oameni care purtau efodul de in. 19Saul a mai trecut prin ascuţișul sabiei cetatea preoţească Nob
22:19
Vers. 9,11.
; bărbaţi și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi: toţi au căzut sub ascuţișul sabiei. 20Un fiu
22:20
Cap. 23:6.
al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat
22:20
Cap. 2:33.
. Numele lui era Abiatar. A fugit la David 21și i-a spus că Saul a ucis pe preoţii Domnului. 22David a zis lui Abiatar: „M-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina morţii tuturor sufletelor din casa tatălui tău. 23Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel
22:23
1 Împ. 2:26
ce caută să ia viaţa mea caută s-o ia și pe a ta; lângă mine vei fi bine păzit.”

23

David scapă Cheila

231Au venit și au spus lui David: „Iată că filistenii au început lupta împotriva Cheilei

23:1
Ios. 15:44
și au jefuit ariile.” 2David a întrebat
23:2
Vers. 4,6,9. Cap. 30:8.
pe Domnul și a zis: „Să mă duc și să bat pe filistenii aceștia?” Și Domnul i-a răspuns: „Du-te, bate pe filisteni și izbăvește Cheila.” 3Dar oamenii lui David i-au zis: „Iată că noi ne temem chiar aici, în Iuda. Ce va fi când vom merge la Cheila, împotriva oștilor filistenilor?” 4David a întrebat iarăși pe Domnul. Și Domnul i-a răspuns: „Scoală-te și coboară-te la Cheila, căci dau pe filisteni în mâinile tale.” 5David s-a dus dar cu oamenii lui la Cheila și s-a bătut împotriva filistenilor; le-a luat vitele și le-a pricinuit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Cheila. 6Când a fugit
23:6
Cap. 22:20.
Abiatar, fiul lui Ahimelec, la David, în Cheila, s-a coborât cu efodul în mână. 7Saul a fost înștiinţat de sosirea lui David la Cheila și a zis: „Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porţi și zăvoare.” 8Și Saul a chemat tot poporul la război ca să se coboare la Cheila și să împresoare pe David și pe oamenii lui. 9David, luând cunoștinţă de acest plan rău pe care-l punea la cale Saul împotriva lui, a zis
23:9
Num. 27:21
preotului Abiatar: „Adu efodul!” 10Și David a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul Tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să nimicească
23:10
Cap. 22:19.
cetatea din pricina mea. 11Mă vor da în mâinile lui locuitorii din Cheila? Se va coborî Saul aici, cum a aflat robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, binevoiește și descoperă lucrul acesta robului Tău!” Și Domnul a răspuns: „Se va coborî.” 12David a mai zis: „Mă vor da locuitorii din Cheila pe mine și pe oamenii mei în mâinile lui Saul?” Și Domnul a răspuns: „Te vor da.” 13Atunci, David s-a sculat cu oamenii lui, în număr
23:13
Cap. 22:2;
de aproape șase sute de inși, au ieșit din Cheila și s-au dus unde au putut. Saul, aflând că David a scăpat din Cheila, s-a oprit din mers. 14David a locuit în pustie, în locuri întărite, și a rămas pe muntele
23:14
Ps. 11:1
din pustia Zif
23:14
Ios. 15:55
. Saul îl căuta
23:14
Ps. 54:3,4
mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui.

David în pustiile Zif și Maon

15David, văzând că Saul a pornit să-i ia viaţa, a stat în pustia Zif, în pădure. 16Atunci, Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu 17și i-a zis: „Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine; tatăl meu Saul știe

23:17
Cap. 24:20.
și el bine lucrul acesta.” 18Au făcut iarăși amândoi legământ
23:18
Cap. 18:3;
înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. 19Zifiţii
23:19
Cap. 26:1. Ps. 54, titlu.
s-au suit la Saul, la Ghibea, și au zis: „Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustie? 20Coboară-te dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău; lasă pe noi dacă
23:20
Ps. 54:3
e vorba să-l dăm în mâinile împăratului.” 21Saul a zis: „Domnul să vă binecuvânteze că aveţi milă de mine! 22Duceţi-vă, vă rog, de mai cercetaţi, ca să știţi și să descoperiţi în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte șiret. 23Cercetaţi și vedeţi toate locurile unde se ascunde, veniţi apoi la mine cu ceva temeinic și voi porni cu voi. Dacă este în ţară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda.” 24S-au sculat dar și s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon
23:24
Ios. 15:55
, și anume în câmpia dinspre miazăzi de pustie. 25Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. 26Saul mergea pe o parte a muntelui, și David cu oamenii lui, pe cealaltă parte a muntelui. David fugea
23:26
Ps. 31:22
repede, ca să scape de Saul. Dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră
23:26
Ps. 17:9
pe David și pe ai lui, ca să pună mâna pe ei, 27când un sol
23:27
2 Împ. 19:9
a venit și a spus lui Saul: „Grăbește-te să vii, căci au năvălit filistenii în ţară.” 28Saul a încetat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea, locul acela s-a numit Sela-Hamahlecot (Stânca împărţirii). 29De acolo, David s-a suit spre locurile întărite din En-Ghedi
23:29
2 Cron. 20:2
și a locuit acolo.