Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

David fuge în peștera Adulam și la Miţpe

221David a plecat de acolo și a scăpat

22:1
Ps. 57, titlu; 142, titlu.

în peștera
22:1
2 Sam. 23:13
Adulam. Fraţii lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. 2Toţi
22:2
Jud. 11:3
cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulţumiţi s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel, s-au unit cu el aproape patru sute de oameni. 3De acolo, David s-a dus la Miţpe, în ţara Moabului. El a zis împăratului Moabului: „Dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine.” 4Și i-a adus înaintea împăratului Moabului și au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetăţuie. 5Prorocul Gad
22:5
2 Sam. 24:111 Cron. 21:92 Cron. 29:25
a zis lui David: „Nu ședea în cetăţuie, ci du-te și intră în ţara lui Iuda.” Și David a plecat și a ajuns la pădurea Heret.

Saul ucide preoţii din Nob

6Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiţi. Saul ședea sub tamarisc, la Ghibea, pe înălţime; avea suliţa în mână și toţi slujitorii lui stăteau lângă el. 7Și Saul a zis slujitorilor săi de lângă el: „Ascultaţi, beniamiţi! Vă va da

22:7
Cap. 8:14.

fiul lui Isai la toţi ogoare și vii? Va face el din voi toţi căpetenii peste o mie și căpetenii peste o sută? 8Dacă nu, de ce v-aţi unit toţi împotriva mea și nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului
22:8
Cap. 18:3;
20:30
meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine și să mă înștiinţeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea, ca să-mi întindă curse, cum face astăzi?” 9Doeg
22:9
Cap. 21:7. Ps. 52, titlu. Vers. 1-3.

, Edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: „Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec
22:9
Cap. 21:1.

, fiul lui Ahitub
22:9
Cap. 14:3.

. 10Ahimelec a
22:10
Num. 27:21
întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde
22:10
Cap. 21:6,9.

și i-a dat sabia lui Goliat, Filisteanul.” 11Împăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoţii care erau la Nob. Ei au venit toţi la împărat. 12Saul a zis: „Ascultă, fiul lui Ahitub!” El a răspuns: „Iată-mă, domnul meu!” 13Saul i-a zis: „Pentru ce v-aţi unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice împotriva mea și să-mi întindă curse, cum face astăzi?” 14Ahimelec a răspuns împăratului: „Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? 15Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva! Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare.” 16Împăratul a zis: „Trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău.” 17Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el: „Întoarceţi-vă și omorâţi pe preoţii Domnului, căci s-au învoit cu David: au știut bine că fuge, și nu mi-au dat de veste.” Dar slujitorii împăratului n-au
22:17
Exod 1:17
voit să întindă mâna ca să lovească pe preoţii Domnului. 18Atunci, împăratul a zis lui Doeg: „Întoarce-te și lovește pe preoţi.” Și Doeg, Edomitul, s-a întors și a lovit pe preoţi; a omorât
22:18
Cap. 2:31.

în ziua aceea optzeci și cinci de oameni care purtau efodul de in. 19Saul a mai trecut prin ascuţișul sabiei cetatea preoţească Nob
22:19
Vers. 9,11.

; bărbaţi și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi: toţi au căzut sub ascuţișul sabiei. 20Un fiu
22:20
Cap. 23:6.

al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat
22:20
Cap. 2:33.

. Numele lui era Abiatar. A fugit la David 21și i-a spus că Saul a ucis pe preoţii Domnului. 22David a zis lui Abiatar: „M-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina morţii tuturor sufletelor din casa tatălui tău. 23Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel
22:23
1 Împ. 2:26
ce caută să ia viaţa mea caută s-o ia și pe a ta; lângă mine vei fi bine păzit.”