Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

David în peștera En-Ghedi. Saul cruţat de David

241Când s-a întors Saul

24:1
Cap. 23:28.

de la urmărirea filistenilor, au venit și i-au spus: „Iată că David este în pustia En-Ghedi.” 2Saul a luat trei mii de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus
24:2
Ps. 38:12
să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile ţapilor sălbatici. 3A ajuns la niște stâne de oi, care erau lângă drum, și acolo era o peșteră în care a intrat
24:3
Ps. 141:6
să doarmă
24:3
Jud. 3:24
. David și oamenii lui erau
24:3
Ps. 57, titlu; 142, titlu.

în fundul peșterii. 4Oamenii lui
24:4
Cap. 26:8.

David i-au zis: „Iată ziua în care Domnul îţi zice: ‘Dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea.’” David s-a sculat și a tăiat încet colţul hainei lui Saul. 5După aceea, inima
24:5
2 Sam. 24:10
îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul. 6Și a zis oamenilor săi: „Să mă
24:6
Cap. 26:11.

ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.” 7Cu aceste cuvinte, David a oprit
24:7
Ps. 7:4Mat. 5:44Rom. 12:17,19
pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. 8După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul: „Împărate, domnul meu!” Saul s-a uitat înapoi, și David s-a plecat cu faţa la pământ și s-a închinat. 9David a zis lui Saul: „De ce asculţi
24:9
Ps. 141:6Prov. 16:28
17:9
tu de vorbele oamenilor care zic: ‘David îţi vrea răul’? 10Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruţat și am zis: ‘Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului.’ 11Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate
24:11
Ps. 7:3
35:7
, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu îmi întinzi curse
24:11
Cap. 26:20.

, ca să-mi iei viaţa. 12Judece
24:12
Gen. 16:5Jud. 11:27Iov 5:8
Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. 13‘Răul de la cei răi vine’, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. 14Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine
24:14
Cap. 17:43.
2 Sam. 9:8
mort, un
24:14
Cap. 26:21.

purice. 15Domnul
24:15
Vers. 12.

va judeca și va hotărî între mine și tine, El va
24:15
2 Cron. 24:22
vedea, El îmi va
24:15
Ps. 35:1
43:1
119:154Mica 7:9
apăra pricina și El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta.” 16Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: „Glasul
24:16
Cap. 26:17.

tău este, fiule David?” Și Saul a ridicat glasul și a plâns. 17Și a zis
24:17
Cap. 26:21.

lui David: „Tu ești mai bun
24:17
Gen. 38:29
decât mine, căci tu mi-ai făcut
24:17
Mat. 5:44
bine, iar eu ţi-am făcut rău. 18Tu îţi arăţi azi bunătatea cu care te porţi faţă de mine, căci Domnul
24:18
Cap. 26:23.

mă dăduse în mâinile tale, și nu m-ai omorât. 19Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ţi răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta! 20Acum iată, știu
24:20
Cap. 23:17.

că tu vei domni și că împărăţia lui Israel va rămâne în mâinile tale. 21Jură-mi
24:21
Gen. 21:23
dar pe Domnul că
24:21
2 Sam. 21:6,8
nu-mi vei nimici sămânţa mea după mine și că nu-mi vei șterge numele din casa tatălui meu.” 22David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit
24:22
Cap. 23:29.

.