Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Asprimea lui Nabal faţă de David

251Samuel

25:1
Cap. 28:3.

a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns
25:1
Num. 20:29Deut. 34:8
și l-au îngropat în locuinţa lui, la Rama. Atunci, David s-a sculat și s-a coborât în pustia
25:1
Gen. 21:21Ps. 120:5
Paran. 2În Maon
25:2
Cap. 23:24.

era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel; avea trei mii de oi și o mie de capre și se afla la Carmel
25:2
Ios. 15:55
pentru tunderea oilor lui. 3Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail; era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. 4David a aflat în pustie că Nabal își tunde
25:4
Gen. 38:132 Sam. 13:23
oile. 5A trimis la el zece tineri, cărora le-a zis: „Suiţi-vă la Carmel și duceţi-vă la Nabal. Întrebaţi-l de sănătate în numele meu 6și să-i vorbiţi așa: ‘Să trăiești
25:6
1 Cron. 12:18Ps. 122:7Luca 10:5
în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. 7Și acum, am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi; nu i-am ocărât și nu li s-a luat
25:7
Vers. 15,21.

nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. 8Întreabă pe slujitorii tăi, și-ţi vor spune. Să capete trecere dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi
25:8
Neem. 8:10Est. 9:19
de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David ce te lasă inima.’” 9Când au ajuns, oamenii lui David au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. 10Nabal a răspuns slujitorilor lui David: „Cine
25:10
Jud. 9:28Ps. 73:7,8
123:3,4
este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulţi slujitori care fug de la stăpâni. 11Și să-mi iau eu
25:11
Jud. 8:6
pâinea, apa și vitele mele, pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde?” 12Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi; s-au întors și au spus, la sosirea lor, toate aceste cuvinte lui David. 13Atunci, David a zis oamenilor săi: „Fiecare din voi să-și încingă sabia!” Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape patru sute de inși s-au suit după el. Au mai rămas
25:13
Cap. 30:24.

doar două sute la calabalâcuri. 14Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: „Iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru, și el s-a purtat rău cu ei. 15Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi; nu ne-au
25:15
Vers. 7.

ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. 16Ne-au fost zid
25:16
Exod 14:22Iov 1:10
și zi, și noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. 17Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea
25:17
Cap. 20:7.

stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău
25:17
Deut. 13:13Jud. 19:22
încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească.” 18Abigail a luat
25:18
Gen. 32:13Prov. 18:16
21:14
îndată două sute de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, o sută de turte de stafide și două sute de legături de smochine. Le-a pus pe măgari 19și a zis slujitorilor săi: „Luaţi-o înaintea
25:19
Gen. 32:16,20
mea și eu voi veni după voi.” N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. 20Ea a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se coborau în faţa ei, așa că i-a întâlnit. 21David zisese: „În zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors
25:21
Ps. 109:5Prov. 17:13
rău pentru bine. 22Dumnezeu să pedepsească
25:22
Rut 1:17
pe robul său David cu toată asprimea dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva
25:22
Vers. 34.

de parte bărbătească
25:22
1 Împ. 14:10
21:212 Împ. 9:8
din tot ce este al lui Nabal!” 23Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos
25:23
Ios. 15:18Jud. 1:14
repede de pe măgar, a căzut cu faţa la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. 24Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: „Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ţi vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. 25Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi este numele, așa este și el; Nabal (Nebun) îi este numele, și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu. 26Acum, domnul meu, viu
25:26
2 Împ. 2:2
este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit
25:26
Gen. 20:6
să verși sânge și să te ajuţi
25:26
Rom. 12:19
cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca
25:26
2 Sam. 18:32
Nabal! 27Primește darul acesta
25:27
Gen. 33:112 Împ. 5:15
pe care-l aduce roaba ta domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după domnul meu. 28Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul
25:28
2 Sam. 7:11,271 Împ. 9:51 Cron. 17:10,25
va face domnului meu o casă trainică; iartă, căci domnul meu poartă războaiele
25:28
Cap. 18:17.

Domnului și niciodată nu va fi răutate
25:28
Cap. 24:11.

în tine. 29Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ţi ia viaţa, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia
25:29
Ier. 10:18
sufletul vrăjmașilor tăi. 30Când va face Domnul domnului meu tot binele pe care ţi l-a făgăduit și te va pune mai-mare peste Israel, 31atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine domnului meu, adu-ţi aminte de roaba ta.” 32David a zis Abigailei: „Binecuvântat
25:32
Gen. 24:27Exod 18:10Ps. 41:13
72:18Luca 1:68
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea! 33Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit
25:33
Vers. 26.

în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna! 34Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit
25:34
Vers. 26.

să-ţi fac rău, că, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas
25:34
Vers. 22.

nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine.” 35Și David a luat din mâna Abigailei ce-i adusese și i-a zis: „Suie-te
25:35
Cap. 20:42.
2 Sam. 15:92 Împ. 5:19Luca 7:50
8:48
în pace acasă; vezi că ţi-am ascultat glasul și te-am
25:35
Gen. 19:21
primit bine.”

David ia pe Abigail

36Abigail a ajuns la Nabal. Și tocmai el dădea în casa lui un ospăţ

25:36
2 Sam. 13:23
ca un ospăţ împărătesc; inima îi era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei. 37Dar dimineaţa, după ce trecuse beţia lui Nabal, nevastă-sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. 38Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. 39David a aflat că murise Nabal și a zis: „Binecuvântat
25:39
Vers. 32.

să fie Domnul că mi-a apărat pricina
25:39
Prov. 22:23
în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat
25:39
Vers. 26,34.

pe robul Său să facă rău! Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă
25:39
1 Împ. 2:44Ps. 7:16
asupra capului lui.” David a trimis vorbă Abigailei că vrea s-o ia de nevastă. 40Slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmel, și i-au vorbit așa: „David ne-a trimis la tine, ca să te ia de nevastă.” 41Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faţa la pământ și a zis: „Iată, roaba ta se socotește ca o roabă
25:41
Rut 2:10,13Prov. 15:33
, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu.” 42Și îndată, Abigail a plecat, călare pe un măgar și însoţită de cinci fete; a mers după solii lui David și i-a fost nevastă. 43David luase și pe Ahinoam din
25:43
Ios. 15:56
Izreel și amândouă
25:43
Cap. 27:3;
30:5
au fost nevestele lui. 44Și Saul dăduse pe fiică-sa Mical
25:44
2 Sam. 3:14
, nevasta lui David, lui Palti din Galim
25:44
Is. 10:30
, fiul lui Laiș.