Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

David, în tabăra lui Saul

261Zifiţii s-au dus la Saul la Ghibea și au zis: „Iată că David

26:1
Cap. 23:19. Ps. 54, titlu.

este ascuns pe dealul Hachila, în faţa pustiei.” 2Saul s-a sculat și s-a coborât în pustia Zif, cu trei mii de oameni aleși din Israel, ca să caute pe David în pustia Zif. 3A tăbărât pe dealul Hachila, în faţa pustiei, lângă drum. David era în pustie și, înţelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustie, 4a trimis niște iscoade și a aflat că, în adevăr, Saul venise. 5Atunci, David s-a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și a văzut locul unde era culcat Saul, cu Abner
26:5
Cap. 14:50;
17:55
, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui. Saul era culcat în cort în mijlocul taberei și poporul era tăbărât în jurul lui. 6David a luat cuvântul și, vorbind lui Ahimelec, Hetitul, și lui Abișai, fiul Ţeruiei
26:6
1 Cron. 2:16
și fratele lui Ioab, a zis: „Cine vrea să se coboare
26:6
Jud. 7:10,11
cu mine în tabără la Saul?” Și Abișai a răspuns: „Eu mă voi coborî cu tine.” 7David și Abișai s-au dus noaptea la popor. Și iată că Saul era culcat și dormea în cort, în mijlocul taberei, și suliţa lui era înfiptă în pământ, la capul lui. Abner și poporul lui erau culcaţi în jurul lui. 8Abișai a zis lui David: „Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale; lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu suliţa mea și să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta.” 9Dar David a zis lui Abișai: „Nu-l omorî! Căci cine
26:9
Cap. 24:6,7.
2 Sam. 1:16
ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit?” 10Și David a zis: „Viu este Domnul că numai Domnul
26:10
Cap. 25:38.
Ps. 94:1,2,23Luca 18:7Rom. 12:19
îl poate lovi; fie că-i va veni ziua
26:10
Gen. 47:29Deut. 31:14Iov 7:1
14:5Ps. 37:13
să moară, fie că se va coborî
26:10
Cap. 31:6.

într-un câmp de bătaie și va pieri. 11
26:11
Cap. 24:6,12.

mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului! Ia numai suliţa de la căpătâiul lui, urciorul cu apă și să plecăm.” 12David a luat dar suliţa și urciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic și nimeni nu s-a deșteptat, căci Domnul îi cufundase pe toţi într-un somn adânc
26:12
Gen. 2:21
15:12
. 13David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe pe vârful muntelui, la o mare depărtare de tabără. 14Și a strigat poporului și lui Abner, fiul lui Ner: „N-auzi tu, Abner?” Abner a răspuns: „Cine ești tu, care strigi către împăratul?” 15Și David a zis lui Abner: „Oare nu ești tu bărbat? Și cine este ca tine în Israel? Pentru ce atunci n-ai păzit pe împărat, stăpânul tău? Căci cineva din popor a venit să omoare pe împăratul, stăpânul tău. 16Ce ai făcut tu nu este bine. Viu este Domnul că sunteţi vrednici de moarte, căci n-aţi vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Uită-te acum unde este suliţa împăratului și urciorul de apă, care erau la căpătâiul lui.” 17Saul a cunoscut glasul lui David și a zis: „Glasul tău
26:17
Cap. 24:16.

este, fiul meu David?” Și David a răspuns: „Glasul meu, împărate, domnul meu!” 18Și a zis: „Pentru ce
26:18
Cap. 24:9,11.

urmărește domnul meu pe robul său? Ce-am făcut și cu ce sunt vinovat? 19Să binevoiască acum împăratul, domnul meu, să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este Cel ce te aţâţă
26:19
2 Sam. 16:11
24:1
împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi, dar dacă oamenii te aţâţă, blestemaţi să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc
26:19
Deut. 4:28Ps. 120:5
azi ca să mă dezlipească de moștenirea
26:19
2 Sam. 14:16
20:19
Domnului, zicându-mi: ‘Du-te de slujește unor dumnezei străini!’ 20O, să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de Faţa Domnului! Căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice
26:20
Cap. 24:14.

, cum ar urmări o potârniche în munţi.” 21Saul a zis: „Am păcătuit
26:21
Cap. 15:24;
24:17
; întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă
26:21
Cap. 18:30.

înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală.” 22David a răspuns: „Iată suliţa împăratului; să vină unul din oamenii tăi s-o ia. 23Domnul va
26:23
Ps. 7:8
18:20
răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele, și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. 24Și după cum azi viaţa ta a avut un mare preţ înaintea mea, tot așa și viaţa mea va avea un mare preţ înaintea Domnului și El mă va izbăvi din orice necaz.” 25Saul a zis lui David: „Fii binecuvântat, fiul meu David! Tu vei face lucruri mari și vei
26:25
Gen. 32:28
birui.” David și-a văzut de drum, și Saul s-a întors acasă.