Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Asprimea lui Nabal faţă de David

251Samuel

25:1
Cap. 28:3.
a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns
25:1
Num. 20:29Deut. 34:8
și l-au îngropat în locuinţa lui, la Rama. Atunci, David s-a sculat și s-a coborât în pustia
25:1
Gen. 21:21Ps. 120:5
Paran. 2În Maon
25:2
Cap. 23:24.
era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel; avea trei mii de oi și o mie de capre și se afla la Carmel
25:2
Ios. 15:55
pentru tunderea oilor lui. 3Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail; era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. 4David a aflat în pustie că Nabal își tunde
25:4
Gen. 38:132 Sam. 13:23
oile. 5A trimis la el zece tineri, cărora le-a zis: „Suiţi-vă la Carmel și duceţi-vă la Nabal. Întrebaţi-l de sănătate în numele meu 6și să-i vorbiţi așa: ‘Să trăiești
25:6
1 Cron. 12:18Ps. 122:7Luca 10:5
în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. 7Și acum, am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi; nu i-am ocărât și nu li s-a luat
25:7
Vers. 15,21.
nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. 8Întreabă pe slujitorii tăi, și-ţi vor spune. Să capete trecere dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi
25:8
Neem. 8:10Est. 9:19
de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David ce te lasă inima.’” 9Când au ajuns, oamenii lui David au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. 10Nabal a răspuns slujitorilor lui David: „Cine
25:10
Jud. 9:28Ps. 73:7,8
123:3,4
este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulţi slujitori care fug de la stăpâni. 11Și să-mi iau eu
25:11
Jud. 8:6
pâinea, apa și vitele mele, pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde?” 12Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi; s-au întors și au spus, la sosirea lor, toate aceste cuvinte lui David. 13Atunci, David a zis oamenilor săi: „Fiecare din voi să-și încingă sabia!” Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape patru sute de inși s-au suit după el. Au mai rămas
25:13
Cap. 30:24.
doar două sute la calabalâcuri. 14Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: „Iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru, și el s-a purtat rău cu ei. 15Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi; nu ne-au
25:15
Vers. 7.
ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. 16Ne-au fost zid
25:16
Exod 14:22Iov 1:10
și zi, și noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. 17Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea
25:17
Cap. 20:7.
stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău
25:17
Deut. 13:13Jud. 19:22
încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească.” 18Abigail a luat
25:18
Gen. 32:13Prov. 18:16
21:14
îndată două sute de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, o sută de turte de stafide și două sute de legături de smochine. Le-a pus pe măgari 19și a zis slujitorilor săi: „Luaţi-o înaintea
25:19
Gen. 32:16,20
mea și eu voi veni după voi.” N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. 20Ea a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se coborau în faţa ei, așa că i-a întâlnit. 21David zisese: „În zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors
25:21
Ps. 109:5Prov. 17:13
rău pentru bine. 22Dumnezeu să pedepsească
25:22
Rut 1:17
pe robul său David cu toată asprimea dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva
25:22
Vers. 34.
de parte bărbătească
25:22
1 Împ. 14:10
21:212 Împ. 9:8
din tot ce este al lui Nabal!” 23Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos
25:23
Ios. 15:18Jud. 1:14
repede de pe măgar, a căzut cu faţa la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. 24Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: „Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ţi vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. 25Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi este numele, așa este și el; Nabal (Nebun) îi este numele, și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu. 26Acum, domnul meu, viu
25:26
2 Împ. 2:2
este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit
25:26
Gen. 20:6
să verși sânge și să te ajuţi
25:26
Rom. 12:19
cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca
25:26
2 Sam. 18:32
Nabal! 27Primește darul acesta
25:27
Gen. 33:112 Împ. 5:15
pe care-l aduce roaba ta domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după domnul meu. 28Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul
25:28
2 Sam. 7:11,271 Împ. 9:51 Cron. 17:10,25
va face domnului meu o casă trainică; iartă, căci domnul meu poartă războaiele
25:28
Cap. 18:17.
Domnului și niciodată nu va fi răutate
25:28
Cap. 24:11.
în tine. 29Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ţi ia viaţa, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia
25:29
Ier. 10:18
sufletul vrăjmașilor tăi. 30Când va face Domnul domnului meu tot binele pe care ţi l-a făgăduit și te va pune mai-mare peste Israel, 31atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine domnului meu, adu-ţi aminte de roaba ta.” 32David a zis Abigailei: „Binecuvântat
25:32
Gen. 24:27Exod 18:10Ps. 41:13
72:18Luca 1:68
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea! 33Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit
25:33
Vers. 26.
în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna! 34Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit
25:34
Vers. 26.
să-ţi fac rău, că, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas
25:34
Vers. 22.
nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine.” 35Și David a luat din mâna Abigailei ce-i adusese și i-a zis: „Suie-te
25:35
Cap. 20:42.
în pace acasă; vezi că ţi-am ascultat glasul și te-am
25:35
Gen. 19:21
primit bine.”

David ia pe Abigail

36Abigail a ajuns la Nabal. Și tocmai el dădea în casa lui un ospăţ

25:36
2 Sam. 13:23
ca un ospăţ împărătesc; inima îi era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei. 37Dar dimineaţa, după ce trecuse beţia lui Nabal, nevastă-sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. 38Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. 39David a aflat că murise Nabal și a zis: „Binecuvântat
25:39
Vers. 32.
să fie Domnul că mi-a apărat pricina
25:39
Prov. 22:23
în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat
25:39
Vers. 26,34.
pe robul Său să facă rău! Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă
25:39
1 Împ. 2:44Ps. 7:16
asupra capului lui.” David a trimis vorbă Abigailei că vrea s-o ia de nevastă. 40Slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmel, și i-au vorbit așa: „David ne-a trimis la tine, ca să te ia de nevastă.” 41Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faţa la pământ și a zis: „Iată, roaba ta se socotește ca o roabă
25:41
Rut 2:10,13Prov. 15:33
, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu.” 42Și îndată, Abigail a plecat, călare pe un măgar și însoţită de cinci fete; a mers după solii lui David și i-a fost nevastă. 43David luase și pe Ahinoam din
25:43
Ios. 15:56
Izreel și amândouă
25:43
Cap. 27:3;
au fost nevestele lui. 44Și Saul dăduse pe fiică-sa Mical
25:44
2 Sam. 3:14
, nevasta lui David, lui Palti din Galim
25:44
Is. 10:30
, fiul lui Laiș.

26

David, în tabăra lui Saul

261Zifiţii s-au dus la Saul la Ghibea și au zis: „Iată că David

26:1
Cap. 23:19. Ps. 54, titlu.
este ascuns pe dealul Hachila, în faţa pustiei.” 2Saul s-a sculat și s-a coborât în pustia Zif, cu trei mii de oameni aleși din Israel, ca să caute pe David în pustia Zif. 3A tăbărât pe dealul Hachila, în faţa pustiei, lângă drum. David era în pustie și, înţelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustie, 4a trimis niște iscoade și a aflat că, în adevăr, Saul venise. 5Atunci, David s-a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și a văzut locul unde era culcat Saul, cu Abner
26:5
Cap. 14:50;
, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui. Saul era culcat în cort în mijlocul taberei și poporul era tăbărât în jurul lui. 6David a luat cuvântul și, vorbind lui Ahimelec, Hetitul, și lui Abișai, fiul Ţeruiei
26:6
1 Cron. 2:16
și fratele lui Ioab, a zis: „Cine vrea să se coboare
26:6
Jud. 7:10,11
cu mine în tabără la Saul?” Și Abișai a răspuns: „Eu mă voi coborî cu tine.” 7David și Abișai s-au dus noaptea la popor. Și iată că Saul era culcat și dormea în cort, în mijlocul taberei, și suliţa lui era înfiptă în pământ, la capul lui. Abner și poporul lui erau culcaţi în jurul lui. 8Abișai a zis lui David: „Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale; lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu suliţa mea și să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta.” 9Dar David a zis lui Abișai: „Nu-l omorî! Căci cine
26:9
Cap. 24:6,7.
ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit?” 10Și David a zis: „Viu este Domnul că numai Domnul
26:10
Cap. 25:38.
îl poate lovi; fie că-i va veni ziua
26:10
Gen. 47:29Deut. 31:14Iov 7:1
14:5Ps. 37:13
să moară, fie că se va coborî
26:10
Cap. 31:6.
într-un câmp de bătaie și va pieri. 11
26:11
Cap. 24:6,12.
mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului! Ia numai suliţa de la căpătâiul lui, urciorul cu apă și să plecăm.” 12David a luat dar suliţa și urciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic și nimeni nu s-a deșteptat, căci Domnul îi cufundase pe toţi într-un somn adânc
26:12
Gen. 2:21
15:12
. 13David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe pe vârful muntelui, la o mare depărtare de tabără. 14Și a strigat poporului și lui Abner, fiul lui Ner: „N-auzi tu, Abner?” Abner a răspuns: „Cine ești tu, care strigi către împăratul?” 15Și David a zis lui Abner: „Oare nu ești tu bărbat? Și cine este ca tine în Israel? Pentru ce atunci n-ai păzit pe împărat, stăpânul tău? Căci cineva din popor a venit să omoare pe împăratul, stăpânul tău. 16Ce ai făcut tu nu este bine. Viu este Domnul că sunteţi vrednici de moarte, căci n-aţi vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Uită-te acum unde este suliţa împăratului și urciorul de apă, care erau la căpătâiul lui.” 17Saul a cunoscut glasul lui David și a zis: „Glasul tău
26:17
Cap. 24:16.
este, fiul meu David?” Și David a răspuns: „Glasul meu, împărate, domnul meu!” 18Și a zis: „Pentru ce
26:18
Cap. 24:9,11.
urmărește domnul meu pe robul său? Ce-am făcut și cu ce sunt vinovat? 19Să binevoiască acum împăratul, domnul meu, să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este Cel ce te aţâţă
26:19
2 Sam. 16:11
24:1
împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi, dar dacă oamenii te aţâţă, blestemaţi să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc
26:19
Deut. 4:28Ps. 120:5
azi ca să mă dezlipească de moștenirea
26:19
2 Sam. 14:16
20:19
Domnului, zicându-mi: ‘Du-te de slujește unor dumnezei străini!’ 20O, să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de Faţa Domnului! Căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice
26:20
Cap. 24:14.
, cum ar urmări o potârniche în munţi.” 21Saul a zis: „Am păcătuit
26:21
Cap. 15:24;
; întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă
26:21
Cap. 18:30.
înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală.” 22David a răspuns: „Iată suliţa împăratului; să vină unul din oamenii tăi s-o ia. 23Domnul va
26:23
Ps. 7:8
18:20
răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele, și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. 24Și după cum azi viaţa ta a avut un mare preţ înaintea mea, tot așa și viaţa mea va avea un mare preţ înaintea Domnului și El mă va izbăvi din orice necaz.” 25Saul a zis lui David: „Fii binecuvântat, fiul meu David! Tu vei face lucruri mari și vei
26:25
Gen. 32:28
birui.” David și-a văzut de drum, și Saul s-a întors acasă.

27

David, în ţara filistenilor; șederea lui la Ţiclag

271David și-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; așa voi scăpa de mâna lui.” 2Și David s-a sculat, el și cei șase sute de oameni care erau împreună cu el, și

27:2
Cap. 25:13.
au trecut la Achiș
27:2
Cap. 21:10.
, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. 3David și oamenii lui au rămas în Gat, la Achiș; își avea fiecare familia lui și David își avea cele două
27:3
Cap. 25:43.
neveste: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. 4Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. 5David a zis lui Achiș: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetăţile ţării un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească?” 6Și chiar în ziua aceea, Achiș i-a dat Ţiclagul
27:6
Ios. 15:31
19:5
. De aceea, Ţiclagul a fost al împăraţilor lui Iuda până în ziua de azi. 7Timpul cât a locuit David în ţara filistenilor a fost de un an și patru luni. 8David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra gheșuriţilor
27:8
Ios. 13:2
, ghirziţilor
27:8
Ios. 16:10Jud. 1:29
și amaleciţilor
27:8
Exod 16:17
, căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ţinutul acela până la Șur
27:8
Gen. 25:18
și până în ţara Egiptului. 9David pustia ţinutul acesta; nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la Achiș. 10Achiș zicea: „Unde aţi năvălit azi?” Și David răspundea: „Spre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de ierahmeeliţi
27:10
1 Cron. 2:9,25
și spre miazăzi de
27:10
Jud. 1:16
cheniţi.” 11David nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, „căci”, se gândea el, „ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică: ‘Așa a făcut David’”. Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în ţara filistenilor. 12Achiș se încredea în David și zicea: „S-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne în slujba mea pe vecie.”