Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

David, în ţara filistenilor; șederea lui la Ţiclag

271David și-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; așa voi scăpa de mâna lui.” 2Și David s-a sculat, el și cei șase sute de oameni care erau împreună cu el, și

27:2
Cap. 25:13.

au trecut la Achiș
27:2
Cap. 21:10.

, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. 3David și oamenii lui au rămas în Gat, la Achiș; își avea fiecare familia lui și David își avea cele două
27:3
Cap. 25:43.

neveste: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. 4Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. 5David a zis lui Achiș: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetăţile ţării un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească?” 6Și chiar în ziua aceea, Achiș i-a dat Ţiclagul
27:6
Ios. 15:31
19:5
. De aceea, Ţiclagul a fost al împăraţilor lui Iuda până în ziua de azi. 7Timpul cât a locuit David în ţara filistenilor a fost de un an și patru luni. 8David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra gheșuriţilor
27:8
Ios. 13:2
, ghirziţilor
27:8
Ios. 16:10Jud. 1:29
și amaleciţilor
27:8
Exod 16:17
, căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ţinutul acela până la Șur
27:8
Gen. 25:18
și până în ţara Egiptului. 9David pustia ţinutul acesta; nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la Achiș. 10Achiș zicea: „Unde aţi năvălit azi?” Și David răspundea: „Spre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de ierahmeeliţi
27:10
1 Cron. 2:9,25
și spre miazăzi de
27:10
Jud. 1:16
cheniţi.” 11David nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, „căci”, se gândea el, „ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică: ‘Așa a făcut David’”. Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în ţara filistenilor. 12Achiș se încredea în David și zicea: „S-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne în slujba mea pe vecie.”