Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

David, în ţara filistenilor; șederea lui la Ţiclag

271David și-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; așa voi scăpa de mâna lui.” 2Și David s-a sculat, el și cei șase sute de oameni care erau împreună cu el, și

27:2
Cap. 25:13.
au trecut la Achiș
27:2
Cap. 21:10.
, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. 3David și oamenii lui au rămas în Gat, la Achiș; își avea fiecare familia lui și David își avea cele două
27:3
Cap. 25:43.
neveste: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. 4Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. 5David a zis lui Achiș: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetăţile ţării un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească?” 6Și chiar în ziua aceea, Achiș i-a dat Ţiclagul
27:6
Ios. 15:31
19:5
. De aceea, Ţiclagul a fost al împăraţilor lui Iuda până în ziua de azi. 7Timpul cât a locuit David în ţara filistenilor a fost de un an și patru luni. 8David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra gheșuriţilor
27:8
Ios. 13:2
, ghirziţilor
27:8
Ios. 16:10Jud. 1:29
și amaleciţilor
27:8
Exod 16:17
, căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ţinutul acela până la Șur
27:8
Gen. 25:18
și până în ţara Egiptului. 9David pustia ţinutul acesta; nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la Achiș. 10Achiș zicea: „Unde aţi năvălit azi?” Și David răspundea: „Spre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de ierahmeeliţi
27:10
1 Cron. 2:9,25
și spre miazăzi de
27:10
Jud. 1:16
cheniţi.” 11David nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, „căci”, se gândea el, „ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică: ‘Așa a făcut David’”. Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în ţara filistenilor. 12Achiș se încredea în David și zicea: „S-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne în slujba mea pe vecie.”

28

Războiul cu filistenii

281Pe vremea aceea

28:1
Cap. 29:1.
, filistenii și-au strâns taberele și au făcut o oștire ca să pornească război împotriva lui Israel. Achiș a zis lui David: „Să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi.” 2David a răspuns lui Achiș: „Ei bine, vei vedea ce va face robul tău.” Și Achiș a zis lui David: „De aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul.” 3Samuel
28:3
Cap. 25:1.
murise. Tot Israelul îl plânsese și-l îngropase la Rama, în cetatea lui. Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii
28:3
Vers. 9.
și pe cei ce ghiceau. 4Filistenii s-au strâns și au venit de au tăbărât la Sunem
28:4
Ios. 19:182 Împ. 4:8
. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărât la Ghilboa
28:4
Cap. 31:1.
. 5La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică
28:5
Iov 18:11
și un tremur puternic i-a apucat inima. 6Saul a întrebat pe Domnul, și Domnul nu i-a răspuns
28:6
Cap. 14:37.
nici prin
28:6
Num. 12:6
vise, nici prin Urim
28:6
Exod 28:30Num. 27:21Deut. 33:8
, nici prin proroci. 7Atunci, Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” 8Atunci, Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine-ţi
28:8
Deut. 18:111 Cron. 10:13Is. 8:19
voi spune.” 9Femeia i-a răspuns: „Știi ce a făcut Saul, cum a nimicit
28:9
Vers. 3.
din ţară pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce ghicesc viitorul, pentru ce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?” 10Saul i-a jurat pe Domnul și a zis: „Viu este Domnul că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru aceasta.” 11Femeia a zis: „Pe cine vrei să-ţi scol?” Și el a răspuns: „Scoală-mi pe Samuel.” 12Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare și a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul!” 13Împăratul i-a zis: „Nu te teme de nimic. Dar ce vezi?” Femeia a zis lui Saul: „Văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ.” 14El i-a zis: „Cum e la chip?” Și ea a răspuns: „Este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie
28:14
Cap. 15:27.
.” Saul a înţeles că era Samuel și s-a plecat cu faţa la pământ și s-a închinat. 15Samuel a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai tulburat chemându-mă?” Saul a răspuns: „Sunt
28:15
Prov. 5:11-13
14:14
într-o mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, și Dumnezeu
28:15
Cap. 18:12.
S-a depărtat de la mine; nu mi-a
28:15
Vers. 6.
răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Și te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.” 16Samuel a zis: „Pentru ce mă întrebi pe mine, când Domnul S-a depărtat de tine și S-a făcut vrăjmașul tău? 17Domnul îţi face așa cum îţi
28:17
Cap. 15:28.
vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale și a dat-o altuia, lui David. 18N-ai ascultat
28:18
Cap. 15:9.
de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui, de aceea îţi face Domnul așa astăzi. 19Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu și fiii tăi veţi fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor.” 20Îndată, Saul a căzut la pământ cât era de lung, și cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază; nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua și toată noaptea. 21Femeia a venit la Saul și, văzându-l foarte înspăimântat, i-a zis: „Iată că roaba ta ţi-a ascultat glasul; mi-am pus viaţa
28:21
Jud. 12:3Iov 13:14
în primejdie ascultând de cuvintele pe care mi le-ai spus. 22Ascultă acum și tu glasul roabei tale și lasă-mă să-ţi dau o bucată de pâine, ca să mănânci și să prinzi putere ca să pornești la drum.” 23Dar el n-a vrut și a zis: „Nu mănânc nimic!” Slujitorii lui și femeia au stăruit de el până i-a ascultat. S-a sculat de la pământ și a șezut pe pat. 24Femeia avea la ea un viţel gras, pe care l-a tăiat în grabă; a luat făină, a frământat-o și a copt azimi. 25Le-a pus înaintea lui Saul și înaintea slujitorilor lui și au mâncat. Apoi s-au sculat și au plecat chiar în noaptea aceea.

29

David e trimis înapoi

291Filistenii

29:1
Cap. 28:1.
își strânseseră toate oștile la
29:1
Cap. 4:1.
Afec, și Israel tăbărâse la fântâna lui Izreel. 2Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor, și David și oamenii lui mergeau mai la coadă, cu
29:2
Cap. 28:1,2.
Achiș. 3Domnii filistenilor au zis: „Ce caută evreii aceștia aici?” Și Achiș a răspuns domnitorilor filistenilor: „Acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel. De mult
29:3
Cap. 27:7.
este cu mine și n-am găsit
29:3
Dan. 6:5
nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc, de la venirea lui și până în ziua de azi.” 4Dar domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achiș și i-au zis: „Trimite înapoi
29:4
1 Cron. 12:19
pe omul acesta, ca să se întoarcă în locul unde l-ai așezat, să nu se coboare cu noi pe câmpul de bătaie, ca să nu ne fie vrăjmaș în timpul luptei
29:4
Cap. 14:21.
. Și cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său decât cu capetele oamenilor noștri?

5Nu este acesta David pentru care cântau jucând:

‘Saul și-a bătut miile lui

29:5
Cap. 18:7;
,

Iar David, zecile lui de mii’?”

6Achiș a chemat pe David și i-a zis: „Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și-mi place să te văd mergând

29:6
2 Sam. 3:252 Împ. 19:27
și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit
29:6
Vers. 3.
nimic rău în tine, de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu ești pe placul domnitorilor. 7Întoarce-te dar și mergi în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor.” 8David a zis lui Achiș: „Dar ce am făcut și ce ai găsit în robul tău, de când sunt la tine până în ziua de azi, ca să nu merg să lupt împotriva vrăjmașilor domnului meu, împăratul?” 9Achiș a răspuns lui David: „Știu că ești plăcut înaintea mea ca
29:9
2 Sam. 14:17,20
19:27
un înger al lui Dumnezeu, dar domnitorii
29:9
Vers. 4.
filistenilor au zis: ‘Să nu se suie cu noi la luptă.’ 10Astfel, scoală-te dis-de-dimineaţă, tu și slujitorii stăpânului tău care au venit cu tine; sculaţi-vă dis-de-dimineaţă și plecaţi de îndată ce se va lumina.” 11David și oamenii lui s-au sculat din noapte de tot, ca să plece dimineaţa și să se întoarcă în ţara filistenilor. Și filistenii
29:11
2 Sam. 4:4
s-au suit la Izreel.