Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

David e trimis înapoi

291Filistenii

29:1
Cap. 28:1.

își strânseseră toate oștile la
29:1
Cap. 4:1.

Afec, și Israel tăbărâse la fântâna lui Izreel. 2Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor, și David și oamenii lui mergeau mai la coadă, cu
29:2
Cap. 28:1,2.

Achiș. 3Domnii filistenilor au zis: „Ce caută evreii aceștia aici?” Și Achiș a răspuns domnitorilor filistenilor: „Acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel. De mult
29:3
Cap. 27:7.

este cu mine și n-am găsit
29:3
Dan. 6:5
nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc, de la venirea lui și până în ziua de azi.” 4Dar domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achiș și i-au zis: „Trimite înapoi
29:4
1 Cron. 12:19
pe omul acesta, ca să se întoarcă în locul unde l-ai așezat, să nu se coboare cu noi pe câmpul de bătaie, ca să nu ne fie vrăjmaș în timpul luptei
29:4
Cap. 14:21.

. Și cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său decât cu capetele oamenilor noștri?

5Nu este acesta David pentru care cântau jucând:

‘Saul și-a bătut miile lui

29:5
Cap. 18:7;
21:11
,

Iar David, zecile lui de mii’?”

6Achiș a chemat pe David și i-a zis: „Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și-mi place să te văd mergând

29:6
2 Sam. 3:252 Împ. 19:27
și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit
29:6
Vers. 3.

nimic rău în tine, de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu ești pe placul domnitorilor. 7Întoarce-te dar și mergi în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor.” 8David a zis lui Achiș: „Dar ce am făcut și ce ai găsit în robul tău, de când sunt la tine până în ziua de azi, ca să nu merg să lupt împotriva vrăjmașilor domnului meu, împăratul?” 9Achiș a răspuns lui David: „Știu că ești plăcut înaintea mea ca
29:9
2 Sam. 14:17,20
19:27
un înger al lui Dumnezeu, dar domnitorii
29:9
Vers. 4.

filistenilor au zis: ‘Să nu se suie cu noi la luptă.’ 10Astfel, scoală-te dis-de-dimineaţă, tu și slujitorii stăpânului tău care au venit cu tine; sculaţi-vă dis-de-dimineaţă și plecaţi de îndată ce se va lumina.” 11David și oamenii lui s-au sculat din noapte de tot, ca să plece dimineaţa și să se întoarcă în ţara filistenilor. Și filistenii
29:11
2 Sam. 4:4
s-au suit la Izreel.