Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Domnul Se descoperă

31Tânărul

3:1
Cap. 2:11.

Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul
3:1
Vers. 21.
Ps. 74:9Amos 8:11
Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. 2Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi
3:2
Gen. 27:1
48:104:15
și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, 3iar candela
3:3
Exod 27:21Lev. 24:32 Cron. 13:11
lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în Templul
3:3
Cap. 1:9.

Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. 4Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!” 5Și a alergat la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te și te culcă.” Și s-a dus și s-a culcat. 6Domnul a chemat din nou pe Samuel. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă.” 7Samuel nu cunoștea
3:7
Fapte 19:2
încă pe Domnul și Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. 8Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil 9și a zis lui Samuel: „Du-te de te culcă și, dacă vei mai fi chemat, să spui: ‘Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă.’” Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. 10Domnul a venit, S-a înfăţișat și l-a chemat ca și în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Și Samuel a răspuns: „Vorbește, căci robul Tău ascultă.” 11Atunci, Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi
3:11
2 Împ. 21:12Ier. 19:3
urechile oricui îl va auzi. 12În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot
3:12
Cap. 2:30-36.

ce am rostit împotriva casei lui; voi începe și voi isprăvi. 13I-am
3:13
Cap. 2:29-31.

spus că vreau să pedepsesc
3:13
Ezec. 7:3
18:30
casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoștinţă și prin care fiii lui
3:13
Cap. 2:12,17,22.

s-au făcut vrednici de lepădat, fără
3:13
Cap. 2:23,25.

ca el să-i fi oprit. 14De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu
3:14
Num. 15:30,31Is. 22:14
va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare.” 15Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis ușile Casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea. 16Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis: „Samuele, fiule!” El a răspuns: „Iată-mă!” 17Și Eli a zis: „Care este cuvântul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte
3:17
Rut 1:17
cu tine cu toată asprimea dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!” 18Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: „Domnul
3:18
Iov 1:21
2:10Ps. 39:9Is. 39:8
este Acesta, să facă ce va crede!” 19Samuel creștea
3:19
Cap. 2:21.

, Domnul
3:19
Gen. 39:2,21,23
era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul
3:19
Cap. 9:6.

din cuvintele sale. 20Tot Israelul, de la Dan
3:20
Jud. 20:1
până la Beer-Șeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. 21Domnul nu înceta să Se arate în Silo, căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin Cuvântul
3:21
Vers. 1,4.

Domnului.