Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Israeliţii, biruiţi de filisteni

311Filistenii

31:1
1 Cron. 10:1-12
s-au luptat cu Israel, și bărbaţii lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa
31:1
Cap. 28:4.

. 2Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan
31:2
Cap. 14:49.
1 Cron. 8:33
, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. 3Saul a fost prins în toiul
31:3
2 Sam. 1:6
luptei; arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. 4Saul
31:4
Jud. 9:54
a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiaţi
31:4
Cap. 14:6;
17:26
împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era
31:4
2 Sam. 1:14
teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat
31:4
2 Sam. 1:10
în ea. 5Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. 6Astfel au pierit în același timp și în aceeași zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele și toţi oamenii lui. 7Cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui muriseră, și-au părăsit cetăţile și au luat-o și ei la fugă. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele. 8A doua zi, filistenii au venit să dezbrace pe cei morţi și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuţi pe muntele Ghilboa. 9Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste
31:9
2 Sam. 1:20
prin toată ţara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor. 10Au pus
31:10
Cap. 21:9.

armele lui Saul în casa astarteelor
31:10
Jud. 2:13
și i-au atârnat trupul
31:10
2 Sam. 21:12
pe zidurile Bet-Șanului
31:10
Ios. 17:11Jud. 1:27
. 11Când au auzit
31:11
Cap. 11:3,9,11.

locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul, 12toţi vitejii s-au sculat
31:12
Cap. 11:1-11.
2 Sam. 2:4-7
, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Bet-Șanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars
31:12
2 Cron. 16:14Ier. 34:5Amos 6:10
; 13le-au luat oasele și le-au îngropat
31:13
2 Sam. 2:4,5
21:12-14
sub stejarul din Iabes. Și au postit
31:13
Gen. 50:10
șapte zile.