Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Domnul Se descoperă

31Tânărul

3:1
Cap. 2:11.
Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul
3:1
Vers. 21.
Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. 2Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi
3:2
Gen. 27:1
48:104:15
și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, 3iar candela
3:3
Exod 27:21Lev. 24:32 Cron. 13:11
lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în Templul
3:3
Cap. 1:9.
Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. 4Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!” 5Și a alergat la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te și te culcă.” Și s-a dus și s-a culcat. 6Domnul a chemat din nou pe Samuel. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă.” 7Samuel nu cunoștea
3:7
Fapte 19:2
încă pe Domnul și Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. 8Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil 9și a zis lui Samuel: „Du-te de te culcă și, dacă vei mai fi chemat, să spui: ‘Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă.’” Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. 10Domnul a venit, S-a înfăţișat și l-a chemat ca și în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Și Samuel a răspuns: „Vorbește, căci robul Tău ascultă.” 11Atunci, Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi
3:11
2 Împ. 21:12Ier. 19:3
urechile oricui îl va auzi. 12În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot
3:12
Cap. 2:30-36.
ce am rostit împotriva casei lui; voi începe și voi isprăvi. 13I-am
3:13
Cap. 2:29-31.
spus că vreau să pedepsesc
3:13
Ezec. 7:3
18:30
casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoștinţă și prin care fiii lui
3:13
Cap. 2:12,17,22.
s-au făcut vrednici de lepădat, fără
3:13
Cap. 2:23,25.
ca el să-i fi oprit. 14De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu
3:14
Num. 15:30,31Is. 22:14
va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare.” 15Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis ușile Casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea. 16Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis: „Samuele, fiule!” El a răspuns: „Iată-mă!” 17Și Eli a zis: „Care este cuvântul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte
3:17
Rut 1:17
cu tine cu toată asprimea dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!” 18Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: „Domnul
3:18
Iov 1:21
2:10Ps. 39:9Is. 39:8
este Acesta, să facă ce va crede!” 19Samuel creștea
3:19
Cap. 2:21.
, Domnul
3:19
Gen. 39:2,21,23
era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul
3:19
Cap. 9:6.
din cuvintele sale. 20Tot Israelul, de la Dan
3:20
Jud. 20:1
până la Beer-Șeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. 21Domnul nu înceta să Se arate în Silo, căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin Cuvântul
3:21
Vers. 1,4.
Domnului.

4

Israel, bătut de filisteni

41Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștinţa întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben-Ezer

4:1
Cap. 5:1;
, și filistenii tăbărâseră la Afec. 2Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape patru mii de oameni. 3Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: „Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuţi astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri.” 4Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care
4:4
2 Sam. 6:2Ps. 80:1
99:1
șade între heruvimi
4:4
Exod 25:18,22Num. 7:89
. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. 5Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. 6Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: „Ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor?” Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. 7Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. „Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum! 8Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. 9Întăriţi-vă
4:9
1 Cor. 16:13
și fiţi oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiţi robi evreilor, cum v-au fost ei robi
4:9
Jud. 13:1
vouă: fiţi oameni și luptaţi!” 10Filistenii au început lupta, și Israel a fost bătut
4:10
Vers. 2.
. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare, și din Israel au căzut treizeci de mii de oameni pedeștri. 11Chivotul
4:11
Cap. 2:32.
lui Dumnezeu a fost luat, și cei doi
4:11
Cap. 2:34.
fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. 12Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Silo
4:12
2 Sam. 1:2
în aceeași zi, cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit
4:12
Ios. 7:62 Sam. 13:19
15:32Neem. 9:1Iov 2:12
cu ţărână. 13Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun
4:13
Cap. 1:9.
lângă drum, căci inima îi era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste, și toată cetatea a strigat. 14Eli, auzind aceste strigăte, a zis: „Ce înseamnă zarva aceasta?” Și îndată omul a venit și a adus lui Eli vestea aceasta. 15Și Eli era în vârstă de nouăzeci și opt de ani, avea ochii
4:15
Cap. 3:2.
întunecaţi și nu mai putea să vadă. 16Omul a zis lui Eli: „Vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi.” Eli a zis: „Ce s-a întâmplat
4:16
2 Sam. 1:4
, fiule?” 17Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: „Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere, și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat.” 18Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, și Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă; și-a rupt ceafa și a murit, căci era om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel patruzeci de ani. 19Noră-sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și stătea să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. 20Când trăgea să moară, femeile
4:20
Gen. 35:17
care erau lângă ea i-au zis: „Nu te teme, căci ai născut un fiu!” Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea. 21A pus copilului numele I-Cabod
4:21
Cap. 14:3.
(Nu mai e slavă), zicând: „S-a dus slava
4:21
Ps. 26:8
78:61
din Israel!” Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. 22Ea a zis: „S-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat.”

5

Căderea lui Dagon înaintea chivotului

51Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Eben-Ezer

5:1
Cap. 4:1;
la Asdod. 2După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon
5:2
Jud. 16:23
(Zeul pește) și l-au așezat lângă Dagon. 3A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins
5:3
Is. 19:1
46:1,2
cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus
5:3
Is. 46:7
înapoi la locul lui. 4Și a doua zi, sculându-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului; capul
5:4
Ier. 50:2Ezec. 6:4,6Mica 1:7
lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. 5De aceea, până în ziua de azi, preoţii lui Dagon și toţi cei ce intră
5:5
Ţef. 1:9
în casa lui Dagon, la Asdod, nu calcă pe prag.

Pedeapsa filistenilor

6Mâna

5:6
Cap. 5:7,11.
Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustiit
5:6
Cap. 6:5.
; i-a lovit cu bube
5:6
Deut. 28:27Ps. 78:66
la șezut, atât în Asdod, cât și în ţinutul lui. 7Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna Lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.” 8Și au trimis și au adunat la ei pe toţi domnitorii filistenilor și au zis: „Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel?” Domnitorii au răspuns: „Să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.” Și au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. 9Dar, după ce a fost dus acolo, mâna
5:9
Deut. 2:1512:15
Domnului a apăsat asupra cetăţii și a fost o mare
5:9
Vers. 11.
groază; a lovit
5:9
Vers. 6.
pe oamenii cetăţii de la mic până la mare și au avut o spuzeală de bube la șezut. 10Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniţii au strigat: „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare, pe noi și poporul nostru.” 11Și au trimis și au strâns pe toţi domnitorii filistenilor și au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi și poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, și mâna
5:11
Vers. 6,9.
lui Dumnezeu apăsa cu putere. 12Oamenii care nu mureau erau loviţi cu bube la șezut, și ţipetele cetăţii se înălţau până la cer.