Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Căderea lui Dagon înaintea chivotului

51Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Eben-Ezer

5:1
Cap. 4:1;
7:12
la Asdod. 2După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon
5:2
Jud. 16:23
(Zeul pește) și l-au așezat lângă Dagon. 3A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins
5:3
Is. 19:1
46:1,2
cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus
5:3
Is. 46:7
înapoi la locul lui. 4Și a doua zi, sculându-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului; capul
5:4
Ier. 50:2Ezec. 6:4,6Mica 1:7
lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. 5De aceea, până în ziua de azi, preoţii lui Dagon și toţi cei ce intră
5:5
Ţef. 1:9
în casa lui Dagon, la Asdod, nu calcă pe prag.

Pedeapsa filistenilor

6Mâna

5:6
Cap. 5:7,11.
Exod 9:3Ps. 32:4Fapte 13:11
Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustiit
5:6
Cap. 6:5.

; i-a lovit cu bube
5:6
Deut. 28:27Ps. 78:66
la șezut, atât în Asdod, cât și în ţinutul lui. 7Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna Lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.” 8Și au trimis și au adunat la ei pe toţi domnitorii filistenilor și au zis: „Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel?” Domnitorii au răspuns: „Să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.” Și au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. 9Dar, după ce a fost dus acolo, mâna
5:9
Deut. 2:1512:15
Domnului a apăsat asupra cetăţii și a fost o mare
5:9
Vers. 11.

groază; a lovit
5:9
Vers. 6.
Ps. 78:66
pe oamenii cetăţii de la mic până la mare și au avut o spuzeală de bube la șezut. 10Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniţii au strigat: „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare, pe noi și poporul nostru.” 11Și au trimis și au strâns pe toţi domnitorii filistenilor și au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi și poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, și mâna
5:11
Vers. 6,9.

lui Dumnezeu apăsa cu putere. 12Oamenii care nu mureau erau loviţi cu bube la șezut, și ţipetele cetăţii se înălţau până la cer.