Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Căderea lui Dagon înaintea chivotului

51Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Eben-Ezer

5:1
Cap. 4:1;
la Asdod. 2După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon
5:2
Jud. 16:23
(Zeul pește) și l-au așezat lângă Dagon. 3A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins
5:3
Is. 19:1
46:1,2
cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus
5:3
Is. 46:7
înapoi la locul lui. 4Și a doua zi, sculându-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului; capul
5:4
Ier. 50:2Ezec. 6:4,6Mica 1:7
lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. 5De aceea, până în ziua de azi, preoţii lui Dagon și toţi cei ce intră
5:5
Ţef. 1:9
în casa lui Dagon, la Asdod, nu calcă pe prag.

Pedeapsa filistenilor

6Mâna

5:6
Cap. 5:7,11.
Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustiit
5:6
Cap. 6:5.
; i-a lovit cu bube
5:6
Deut. 28:27Ps. 78:66
la șezut, atât în Asdod, cât și în ţinutul lui. 7Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna Lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.” 8Și au trimis și au adunat la ei pe toţi domnitorii filistenilor și au zis: „Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel?” Domnitorii au răspuns: „Să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.” Și au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. 9Dar, după ce a fost dus acolo, mâna
5:9
Deut. 2:1512:15
Domnului a apăsat asupra cetăţii și a fost o mare
5:9
Vers. 11.
groază; a lovit
5:9
Vers. 6.
pe oamenii cetăţii de la mic până la mare și au avut o spuzeală de bube la șezut. 10Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniţii au strigat: „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare, pe noi și poporul nostru.” 11Și au trimis și au strâns pe toţi domnitorii filistenilor și au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi și poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, și mâna
5:11
Vers. 6,9.
lui Dumnezeu apăsa cu putere. 12Oamenii care nu mureau erau loviţi cu bube la șezut, și ţipetele cetăţii se înălţau până la cer.

6

Filistenii trimit chivotul înapoi

61Chivotul Domnului a fost șapte luni în ţara filistenilor. 2Și filistenii au chemat

6:2
Gen. 41:8Exod 7:11Dan. 2:2
5:7Mat. 2:4
pe preoţi și pe ghicitori și au zis: „Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătaţi-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui.” 3Ei au răspuns: „Dacă trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteţi cu mâna goală
6:3
Exod 23:15Deut. 16:16
, ci aduceţi lui Dumnezeu o jertfă
6:3
Lev. 5:15,16
pentru vină; atunci vă veţi vindeca și veţi ști
6:3
Vers. 9.
pentru ce nu s-a îndepărtat mâna Lui de peste voi.” 4Filistenii au zis: „Ce jertfă pentru vină să-I aducem?” Ei au răspuns: „Cinci umflături de aur și cinci șoareci de aur, după
6:4
Vers. 17,18.
numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fost peste voi toţi și peste domnitorii voștri. 5Faceţi niște chipuri după umflăturile
6:5
Cap. 5:6.
voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care pustiesc ţara și daţi
6:5
Ios. 7:19Is. 42:12Mal. 2:2Ioan 9:24
slavă Dumnezeului lui Israel: poate că va înceta
6:5
Cap. 5:6,11.
să-Și apese mâna peste voi, peste dumnezeii
6:5
Cap. 5:3,4,7.
voștri și peste ţara voastră. 6Pentru ce să vă împietriţi inima, cum
6:6
Exod 7:13
8:15
14:17
și-au împietrit inima egiptenii și Faraon? Nu i-a pedepsit El și n-au lăsat
6:6
Exod 12:31
ei atunci pe copiii lui Israel să plece? 7Acum, faceţi un
6:7
2 Sam. 6:3
car nou de tot și luaţi două vaci tinere, care dau ţâţă și care n-au tras
6:7
Num. 19:2
la jug; înjugaţi vacile la car și mânaţi înapoi acasă viţeii lor care se ţin după ele. 8Să luaţi chivotul Domnului și să-l puneţi în car; să puneţi alături de el, într-o ladă, lucrurile de aur
6:8
Vers. 4,5.
pe care le daţi Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteţi, și va pleca. 9Să-l urmăriţi cu privirea și, dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Șemeș
6:9
Ios. 15:10
, Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, vom ști
6:9
Vers. 3.
că nu mâna Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare.” 10Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viţeii acasă. 11Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. 12Vacile au apucat drept pe drumul spre Bet-Șemeș; au ţinut mereu același drum, mugind, și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Șemeșului.

Chivotul la Bet-Șemeș

13Locuitorii din Bet-Șemeș secerau grânele în vale: au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. 14Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului, și vacile le-au adus ca ardere-de-tot Domnului. 15Leviţii au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau lucrurile de aur, și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Șemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi-de-tot și jertfe. 16Cei cinci

6:16
Ios. 13:3
domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceeași zi. 17Iată
6:17
Vers. 4.
umflăturile de aur pe care le-au dat Domnului filistenii ca dar pentru vină: una pentru Asdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat, una pentru Ecron. 18Erau și niște șoareci de aur, după numărul tuturor cetăţilor filistenilor, care erau ale celor cinci căpetenii, atât cetăţi întărite, cât și cetăţi fără ziduri. Lucrul acesta îl adeverește piatra cea mare pe care au pus chivotul Domnului și care este și astăzi în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș. 19Domnul a lovit
6:19
Exod 19:21Num. 4:5,15,202 Sam. 6:7
pe oamenii din Bet-Șemeș când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) șaptezeci de oameni din popor. Și poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. 20Oamenii din Bet-Șemeș au zis: „Cine poate
6:20
2 Sam. 6:9Mal. 3:2
sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?” 21Au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim
6:21
Ios. 18:14Jud. 18:121 Cron. 13:5,6
ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului; coborâţi-vă și suiţi-l la voi.”

7

Chivotul la Chiriat-Iearim

71Locuitorii din Chiriat-Iearim

7:1
Cap. 6:21.
au venit și au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab
7:1
2 Sam. 6:4
, pe deal, și au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. 2Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. 3Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi
7:3
Deut. 30:2-101 Împ. 8:48Is. 55:7Osea 6:1Ioel 2:12
la Domnul, scoateţi
7:3
Gen. 35:2Ios. 24:14,23
din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele
7:3
Jud. 2:13
, îndreptaţi-vă inima
7:3
2 Cron. 30:19Iov 11:13,14
spre Domnul și slujiţi-I numai
7:3
Deut. 6:13
10:20
13:4Mat. 4:10Luca 4:8
Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” 4Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor baalii
7:4
Jud. 2:11
și astarteele și au slujit numai Domnului. 5Samuel a zis: „Strângeţi
7:5
Jud. 20:12 Împ. 25:23
pe tot Israelul la Miţpa, și eu mă voi ruga Domnului pentru voi.” 6Și s-au strâns la Miţpa. Au scos
7:6
2 Sam. 14:14
apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit
7:6
Neem. 9:1,2Dan. 9:3-5Ioel 2:12
în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit
7:6
Jud. 10:101 Împ. 8:47Ps. 106:6
împotriva Domnului!” Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa.

Israel se căiește

7Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni 8și au zis lui Samuel: „Nu înceta

7:8
Is. 37:4
să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor.” 9Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere-de-tot Domnului. A strigat
7:9
Ps. 99:6Ier. 15:1
către Domnul pentru Israel, și Domnul l-a ascultat. 10Pe când aducea Samuel arderea-de-tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat
7:10
Ios. 10:10Jud. 4:15
5:202 Sam. 22:14,15
în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel. 11Bărbaţii lui Israel au ieșit din Miţpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Bet-Car. 12Samuel a luat
7:12
Gen. 28:18
31:45
34:14Ios. 4:9
24:26
o piatră pe care a pus-o între Miţpa și Șen și i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.” 13Astfel
7:13
Jud. 13:1
au fost smeriţi filistenii și n-au mai
7:13
Cap. 13:5.
venit pe ţinutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieţii lui Samuel. 14Cetăţile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ţinutul lor; Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Și a fost pace între Israel și amoriţi.

Samuel judecător

15Samuel a fost judecător

7:15
Vers. 6;
în Israel în tot timpul vieţii lui. 16El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Ghilgalului și Miţpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. 17Apoi se întorcea
7:17
Cap. 8:4.
la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. Și a zidit
7:17
Jud. 21:4
acolo un altar Domnului.