Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Filistenii trimit chivotul înapoi

61Chivotul Domnului a fost șapte luni în ţara filistenilor. 2Și filistenii au chemat

6:2
Gen. 41:8Exod 7:11Dan. 2:2
5:7Mat. 2:4
pe preoţi și pe ghicitori și au zis: „Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătaţi-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui.” 3Ei au răspuns: „Dacă trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteţi cu mâna goală
6:3
Exod 23:15Deut. 16:16
, ci aduceţi lui Dumnezeu o jertfă
6:3
Lev. 5:15,16
pentru vină; atunci vă veţi vindeca și veţi ști
6:3
Vers. 9.

pentru ce nu s-a îndepărtat mâna Lui de peste voi.” 4Filistenii au zis: „Ce jertfă pentru vină să-I aducem?” Ei au răspuns: „Cinci umflături de aur și cinci șoareci de aur, după
6:4
Vers. 17,18.
Ios. 13:3Jud. 3:3
numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fost peste voi toţi și peste domnitorii voștri. 5Faceţi niște chipuri după umflăturile
6:5
Cap. 5:6.

voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care pustiesc ţara și daţi
6:5
Ios. 7:19Is. 42:12Mal. 2:2Ioan 9:24
slavă Dumnezeului lui Israel: poate că va înceta
6:5
Cap. 5:6,11.
Ps. 39:10
să-Și apese mâna peste voi, peste dumnezeii
6:5
Cap. 5:3,4,7.

voștri și peste ţara voastră. 6Pentru ce să vă împietriţi inima, cum
6:6
Exod 7:13
8:15
14:17
și-au împietrit inima egiptenii și Faraon? Nu i-a pedepsit El și n-au lăsat
6:6
Exod 12:31
ei atunci pe copiii lui Israel să plece? 7Acum, faceţi un
6:7
2 Sam. 6:3
car nou de tot și luaţi două vaci tinere, care dau ţâţă și care n-au tras
6:7
Num. 19:2
la jug; înjugaţi vacile la car și mânaţi înapoi acasă viţeii lor care se ţin după ele. 8Să luaţi chivotul Domnului și să-l puneţi în car; să puneţi alături de el, într-o ladă, lucrurile de aur
6:8
Vers. 4,5.

pe care le daţi Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteţi, și va pleca. 9Să-l urmăriţi cu privirea și, dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Șemeș
6:9
Ios. 15:10
, Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, vom ști
6:9
Vers. 3.

că nu mâna Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare.” 10Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viţeii acasă. 11Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. 12Vacile au apucat drept pe drumul spre Bet-Șemeș; au ţinut mereu același drum, mugind, și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Șemeșului.

Chivotul la Bet-Șemeș

13Locuitorii din Bet-Șemeș secerau grânele în vale: au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. 14Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului, și vacile le-au adus ca ardere-de-tot Domnului. 15Leviţii au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau lucrurile de aur, și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Șemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi-de-tot și jertfe. 16Cei cinci

6:16
Ios. 13:3
domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceeași zi. 17Iată
6:17
Vers. 4.

umflăturile de aur pe care le-au dat Domnului filistenii ca dar pentru vină: una pentru Asdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat, una pentru Ecron. 18Erau și niște șoareci de aur, după numărul tuturor cetăţilor filistenilor, care erau ale celor cinci căpetenii, atât cetăţi întărite, cât și cetăţi fără ziduri. Lucrul acesta îl adeverește piatra cea mare pe care au pus chivotul Domnului și care este și astăzi în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș. 19Domnul a lovit
6:19
Exod 19:21Num. 4:5,15,202 Sam. 6:7
pe oamenii din Bet-Șemeș când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) șaptezeci de oameni din popor. Și poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. 20Oamenii din Bet-Șemeș au zis: „Cine poate
6:20
2 Sam. 6:9Mal. 3:2
sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?” 21Au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim
6:21
Ios. 18:14Jud. 18:121 Cron. 13:5,6
ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului; coborâţi-vă și suiţi-l la voi.”