Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Filistenii trimit chivotul înapoi

61Chivotul Domnului a fost șapte luni în ţara filistenilor. 2Și filistenii au chemat

6:2
Gen. 41:8Exod 7:11Dan. 2:2
5:7Mat. 2:4
pe preoţi și pe ghicitori și au zis: „Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătaţi-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui.” 3Ei au răspuns: „Dacă trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteţi cu mâna goală
6:3
Exod 23:15Deut. 16:16
, ci aduceţi lui Dumnezeu o jertfă
6:3
Lev. 5:15,16
pentru vină; atunci vă veţi vindeca și veţi ști
6:3
Vers. 9.
pentru ce nu s-a îndepărtat mâna Lui de peste voi.” 4Filistenii au zis: „Ce jertfă pentru vină să-I aducem?” Ei au răspuns: „Cinci umflături de aur și cinci șoareci de aur, după
6:4
Vers. 17,18.
numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fost peste voi toţi și peste domnitorii voștri. 5Faceţi niște chipuri după umflăturile
6:5
Cap. 5:6.
voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care pustiesc ţara și daţi
6:5
Ios. 7:19Is. 42:12Mal. 2:2Ioan 9:24
slavă Dumnezeului lui Israel: poate că va înceta
6:5
Cap. 5:6,11.
să-Și apese mâna peste voi, peste dumnezeii
6:5
Cap. 5:3,4,7.
voștri și peste ţara voastră. 6Pentru ce să vă împietriţi inima, cum
6:6
Exod 7:13
8:15
14:17
și-au împietrit inima egiptenii și Faraon? Nu i-a pedepsit El și n-au lăsat
6:6
Exod 12:31
ei atunci pe copiii lui Israel să plece? 7Acum, faceţi un
6:7
2 Sam. 6:3
car nou de tot și luaţi două vaci tinere, care dau ţâţă și care n-au tras
6:7
Num. 19:2
la jug; înjugaţi vacile la car și mânaţi înapoi acasă viţeii lor care se ţin după ele. 8Să luaţi chivotul Domnului și să-l puneţi în car; să puneţi alături de el, într-o ladă, lucrurile de aur
6:8
Vers. 4,5.
pe care le daţi Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteţi, și va pleca. 9Să-l urmăriţi cu privirea și, dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Șemeș
6:9
Ios. 15:10
, Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, vom ști
6:9
Vers. 3.
că nu mâna Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare.” 10Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viţeii acasă. 11Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. 12Vacile au apucat drept pe drumul spre Bet-Șemeș; au ţinut mereu același drum, mugind, și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Șemeșului.

Chivotul la Bet-Șemeș

13Locuitorii din Bet-Șemeș secerau grânele în vale: au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. 14Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului, și vacile le-au adus ca ardere-de-tot Domnului. 15Leviţii au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau lucrurile de aur, și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Șemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi-de-tot și jertfe. 16Cei cinci

6:16
Ios. 13:3
domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceeași zi. 17Iată
6:17
Vers. 4.
umflăturile de aur pe care le-au dat Domnului filistenii ca dar pentru vină: una pentru Asdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat, una pentru Ecron. 18Erau și niște șoareci de aur, după numărul tuturor cetăţilor filistenilor, care erau ale celor cinci căpetenii, atât cetăţi întărite, cât și cetăţi fără ziduri. Lucrul acesta îl adeverește piatra cea mare pe care au pus chivotul Domnului și care este și astăzi în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș. 19Domnul a lovit
6:19
Exod 19:21Num. 4:5,15,202 Sam. 6:7
pe oamenii din Bet-Șemeș când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) șaptezeci de oameni din popor. Și poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. 20Oamenii din Bet-Șemeș au zis: „Cine poate
6:20
2 Sam. 6:9Mal. 3:2
sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?” 21Au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim
6:21
Ios. 18:14Jud. 18:121 Cron. 13:5,6
ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului; coborâţi-vă și suiţi-l la voi.”

7

Chivotul la Chiriat-Iearim

71Locuitorii din Chiriat-Iearim

7:1
Cap. 6:21.
au venit și au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab
7:1
2 Sam. 6:4
, pe deal, și au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. 2Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. 3Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi
7:3
Deut. 30:2-101 Împ. 8:48Is. 55:7Osea 6:1Ioel 2:12
la Domnul, scoateţi
7:3
Gen. 35:2Ios. 24:14,23
din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele
7:3
Jud. 2:13
, îndreptaţi-vă inima
7:3
2 Cron. 30:19Iov 11:13,14
spre Domnul și slujiţi-I numai
7:3
Deut. 6:13
10:20
13:4Mat. 4:10Luca 4:8
Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” 4Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor baalii
7:4
Jud. 2:11
și astarteele și au slujit numai Domnului. 5Samuel a zis: „Strângeţi
7:5
Jud. 20:12 Împ. 25:23
pe tot Israelul la Miţpa, și eu mă voi ruga Domnului pentru voi.” 6Și s-au strâns la Miţpa. Au scos
7:6
2 Sam. 14:14
apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit
7:6
Neem. 9:1,2Dan. 9:3-5Ioel 2:12
în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit
7:6
Jud. 10:101 Împ. 8:47Ps. 106:6
împotriva Domnului!” Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa.

Israel se căiește

7Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni 8și au zis lui Samuel: „Nu înceta

7:8
Is. 37:4
să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor.” 9Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere-de-tot Domnului. A strigat
7:9
Ps. 99:6Ier. 15:1
către Domnul pentru Israel, și Domnul l-a ascultat. 10Pe când aducea Samuel arderea-de-tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat
7:10
Ios. 10:10Jud. 4:15
5:202 Sam. 22:14,15
în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel. 11Bărbaţii lui Israel au ieșit din Miţpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Bet-Car. 12Samuel a luat
7:12
Gen. 28:18
31:45
34:14Ios. 4:9
24:26
o piatră pe care a pus-o între Miţpa și Șen și i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.” 13Astfel
7:13
Jud. 13:1
au fost smeriţi filistenii și n-au mai
7:13
Cap. 13:5.
venit pe ţinutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieţii lui Samuel. 14Cetăţile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ţinutul lor; Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Și a fost pace între Israel și amoriţi.

Samuel judecător

15Samuel a fost judecător

7:15
Vers. 6;
în Israel în tot timpul vieţii lui. 16El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Ghilgalului și Miţpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. 17Apoi se întorcea
7:17
Cap. 8:4.
la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. Și a zidit
7:17
Jud. 21:4
acolo un altar Domnului.

8

Israeliţii cer un împărat

81Când a îmbătrânit, Samuel a pus

8:1
Deut. 16:182 Cron. 19:5
pe fiii săi
8:1
Jud. 10:4
12:14
5:10
judecători peste Israel. 2Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea, Abia; ei erau judecători la Beer-Șeba. 3Fiii lui Samuel n-au
8:3
Ier. 22:15-17
călcat pe urmele lui, ci se dădeau
8:3
Exod 18:211 Tim. 3:3
6:10
la lăcomie, luau mită
8:3
Deut. 16:19Ps. 15:5
și călcau dreptatea. 4Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. 5Ei au zis: „Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune
8:5
Vers. 19,20.
un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.” 6Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Și Samuel s-a rugat Domnului. 7Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune, căci nu pe
8:7
Exod 16:8
tine te leapădă, ci pe
8:7
Cap. 10:19;
Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 8Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi; M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. 9Ascultă-le glasul deci, dar înștiinţează-i și fă-le
8:9
Vers. 11.
cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.” 10Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care-i cerea un împărat. 11El a zis: „Iată
8:11
Deut. 17:16
care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El
8:11
Cap. 14:52.
va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreţii lui, ca să alerge înaintea carului lui; 12îi va pune căpetenii peste o mie și căpetenii peste cincizeci și-i va întrebuinţa la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. 13Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de mâncare și pâine. 14Va lua cea mai bună parte din câmpiile
8:14
1 Împ. 21:7Ezec. 46:18
voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. 15Va lua zeciuială din rodul seminţelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. 16Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgari ai voștri și-i va întrebuinţa la lucrările lui. 17Va lua zeciuială din oile voastre și voi înșivă veţi fi slugile lui. 18Și atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul
8:18
Prov. 1:25-28Is. 1:15Mica 3:4
nu vă va asculta.” 19Poporul n-a
8:19
Ier. 44:16
vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, 20ca să fim și noi ca
8:20
Vers. 5.
toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre.” 21Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului. 22Și Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă-le
8:22
Vers. 7.
glasul și pune un împărat peste ei.” Și Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: „Duceţi-vă fiecare în cetatea lui.”