Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Chivotul la Chiriat-Iearim

71Locuitorii din Chiriat-Iearim

7:1
Cap. 6:21.
Ps. 132:6
au venit și au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab
7:1
2 Sam. 6:4
, pe deal, și au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. 2Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. 3Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi
7:3
Deut. 30:2-101 Împ. 8:48Is. 55:7Osea 6:1Ioel 2:12
la Domnul, scoateţi
7:3
Gen. 35:2Ios. 24:14,23
din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele
7:3
Jud. 2:13
, îndreptaţi-vă inima
7:3
2 Cron. 30:19Iov 11:13,14
spre Domnul și slujiţi-I numai
7:3
Deut. 6:13
10:20
13:4Mat. 4:10Luca 4:8
Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” 4Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor baalii
7:4
Jud. 2:11
și astarteele și au slujit numai Domnului. 5Samuel a zis: „Strângeţi
7:5
Jud. 20:12 Împ. 25:23
pe tot Israelul la Miţpa, și eu mă voi ruga Domnului pentru voi.” 6Și s-au strâns la Miţpa. Au scos
7:6
2 Sam. 14:14
apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit
7:6
Neem. 9:1,2Dan. 9:3-5Ioel 2:12
în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit
7:6
Jud. 10:101 Împ. 8:47Ps. 106:6
împotriva Domnului!” Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa.

Israel se căiește

7Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni 8și au zis lui Samuel: „Nu înceta

7:8
Is. 37:4
să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor.” 9Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere-de-tot Domnului. A strigat
7:9
Ps. 99:6Ier. 15:1
către Domnul pentru Israel, și Domnul l-a ascultat. 10Pe când aducea Samuel arderea-de-tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat
7:10
Ios. 10:10Jud. 4:15
5:202 Sam. 22:14,15
în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel. 11Bărbaţii lui Israel au ieșit din Miţpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Bet-Car. 12Samuel a luat
7:12
Gen. 28:18
31:45
34:14Ios. 4:9
24:26
o piatră pe care a pus-o între Miţpa și Șen și i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.” 13Astfel
7:13
Jud. 13:1
au fost smeriţi filistenii și n-au mai
7:13
Cap. 13:5.

venit pe ţinutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieţii lui Samuel. 14Cetăţile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ţinutul lor; Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Și a fost pace între Israel și amoriţi.

Samuel judecător

15Samuel a fost judecător

7:15
Vers. 6;
12:11Jud. 2:16
în Israel în tot timpul vieţii lui. 16El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Ghilgalului și Miţpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. 17Apoi se întorcea
7:17
Cap. 8:4.

la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. Și a zidit
7:17
Jud. 21:4
acolo un altar Domnului.