Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Israeliţii cer un împărat

81Când a îmbătrânit, Samuel a pus

8:1
Deut. 16:182 Cron. 19:5
pe fiii săi
8:1
Jud. 10:4
12:14
5:10
judecători peste Israel. 2Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea, Abia; ei erau judecători la Beer-Șeba. 3Fiii lui Samuel n-au
8:3
Ier. 22:15-17
călcat pe urmele lui, ci se dădeau
8:3
Exod 18:211 Tim. 3:3
6:10
la lăcomie, luau mită
8:3
Deut. 16:19Ps. 15:5
și călcau dreptatea. 4Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. 5Ei au zis: „Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune
8:5
Vers. 19,20.
Deut. 17:14Osea 13:10Fapte 13:21
un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.” 6Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Și Samuel s-a rugat Domnului. 7Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune, căci nu pe
8:7
Exod 16:8
tine te leapădă, ci pe
8:7
Cap. 10:19;
12:17,19Osea 13:10,11
Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 8Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi; M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. 9Ascultă-le glasul deci, dar înștiinţează-i și fă-le
8:9
Vers. 11.

cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.” 10Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care-i cerea un împărat. 11El a zis: „Iată
8:11
Deut. 17:16
care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El
8:11
Cap. 14:52.

va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreţii lui, ca să alerge înaintea carului lui; 12îi va pune căpetenii peste o mie și căpetenii peste cincizeci și-i va întrebuinţa la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. 13Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de mâncare și pâine. 14Va lua cea mai bună parte din câmpiile
8:14
1 Împ. 21:7Ezec. 46:18
voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. 15Va lua zeciuială din rodul seminţelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. 16Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgari ai voștri și-i va întrebuinţa la lucrările lui. 17Va lua zeciuială din oile voastre și voi înșivă veţi fi slugile lui. 18Și atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul
8:18
Prov. 1:25-28Is. 1:15Mica 3:4
nu vă va asculta.” 19Poporul n-a
8:19
Ier. 44:16
vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, 20ca să fim și noi ca
8:20
Vers. 5.

toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre.” 21Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului. 22Și Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă-le
8:22
Vers. 7.
Osea 13:11
glasul și pune un împărat peste ei.” Și Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: „Duceţi-vă fiecare în cetatea lui.”