Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Saul la Samuel

91Era un om din Beniamin, numit Chis

9:1
Cap. 14:51.
1 Cron. 8:33
9:39
, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare și voinic. 2El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și-i întrecea pe toţi în înălţime de la umăr
9:2
Cap. 10:23.

în sus. 3Măgăriţele lui Chis, tatăl lui Saul, s-au rătăcit, și Chis a zis fiului său Saul: „Ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgăriţele.” 4Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut ţara Șalișa
9:4
2 Împ. 4:42
fără să le găsească; au trecut prin ţara Șaalim, și nu erau acolo; au străbătut ţara lui Beniamin, și nu le-au găsit. 5Ajunseseră în ţara Ţuf, când Saul a zis slugii care îl însoţea: „Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgăriţele, să fie îngrijorat de noi.” 6Sluga i-a zis: „Iată că în cetatea aceasta este un om
9:6
Deut. 33:11 Împ. 13:1
al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce spune
9:6
Cap. 3:19.

el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.” 7Saul a zis slugii sale: „Dar dacă mergem acolo, ce să
9:7
Jud. 6:18
13:171 Împ. 14:32 Împ. 4:42
8:8
aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și n-avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?” 8Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: „Uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul.” 9Odinioară, în Israel, când se ducea cineva să întrebe
9:9
Gen. 25:22
pe Dumnezeu, zicea: „Haidem să mergem la văzător!” Căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător
9:9
2 Sam. 24:112 Împ. 17:131 Cron. 26:28
29:292 Cron. 16:7,10Is. 30:10Amos 7:12
. 10Saul a zis slugii: „Ai dreptate; haidem să mergem!” Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. 11Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete
9:11
Gen. 24:11
care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: „Aici este văzătorul?” 12Ele le-au răspuns: „Da, iată-l înaintea ta; dar du-te repede, astăzi
9:12
Gen. 31:54
a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă
9:12
1 Împ. 3:2
pe înălţime. 13Când veţi intra în cetate, îl veţi găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvânteze jertfa; după aceea, mănâncă și cei poftiţi. Suiţi-vă dar, căci acum îl veţi găsi.” 14Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetăţii, au fost întâlniţi de Samuel, care ieșea să se suie pe înălţime. 15Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul
9:15
Cap. 15:1.
Fapte 13:21
înștiinţase pe Samuel și-i zisese: 16„Mâine, la ceasul acesta, îţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin și să-l ungi
9:16
Cap. 10:1.

drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din mâna filistenilor, căci am căutat
9:16
Exod 2:25
3:7,9
cu îndurare spre poporul Meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la Mine.” 17Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: „Iată
9:17
Cap. 16:12.
Osea 13:11
omul despre care ţi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu.” 18Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porţii și a zis: „Arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului.” 19Samuel a răspuns lui Saul: „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime, și veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta. 20Nu te neliniști de măgăriţele
9:20
Vers. 3.

pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Și pentru cine este păstrat
9:20
Cap. 8:5,19;
12:13
tot ce este mai de preţ în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău?” 21Saul a răspuns: „Oare nu sunt eu beniamit
9:21
Cap. 15:17.

, din una din cele mai mici
9:21
Jud. 20:46-48Ps. 68:27
seminţii ale lui Israel? Și familia
9:21
Jud. 6:15
mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminţia lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel?” 22Samuel a luat pe Saul și pe sluga lui, i-a vârât în odaia de mâncare, le-a dat locul cel dintâi între cei poftiţi, care erau aproape treizeci de inși. 23Samuel a zis bucătarului: „Adu porţia pe care ţi-am dat-o când ţi-am zis: ‘Pune-o deoparte.’” 24Bucătarul a dat spata
9:24
Lev. 7:32,33Ezec. 24:4
și ce era pe ea și a pus-o înaintea lui Saul. Și Samuel a zis: „Iată ce a fost păstrat, pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul.” Astfel, Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. 25S-au coborât apoi de pe înălţime în cetate, și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul
9:25
Deut. 22:82 Sam. 11:2Fapte 10:9
casei. 26Apoi s-au sculat dis-de-dimineaţă, și, în revărsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis: „Scoală-te, și te voi însoţi.” Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. 27Când s-au coborât la marginea cetăţii, Samuel a zis lui Saul: „Spune slugii tale să treacă înaintea noastră.” Și sluga a trecut înainte. „Oprește-te acum”, a zis iarăși Samuel, „și-ţi voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.”