Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, Silvan

1:1
2 Cor. 1:192 Tes. 1:11 Pet. 5:12
și Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har
1:1
Efes. 1:2
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 2Mulţumim
1:2
Rom. 1:8Efes. 1:16Filim. 4
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; 3căci ne aducem aminte fără încetare
1:3
Cap. 2:13.

, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea
1:3
Ioan 6:29Gal. 5:62 Tes. 1:3,11Iac. 2:17
credinţei voastre, de
1:3
Rom. 16:6Evr. 6:10
osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos! 4Știm, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea
1:4
Col. 3:122 Tes. 2:13
voastră. 5În adevăr, Evanghelia
1:5
Marcu 16:201 Cor. 2:4
4:20
noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt
1:5
2 Cor. 6:6
și cu o mare îndrăzneală
1:5
Col. 2:2Evr. 2:3
. Căci știţi
1:5
Cap. 2:1,5,10,11.
2 Tes. 3:7
că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi. 6Și voi
1:6
1 Cor. 4:16
11:1Filip. 3:172 Tes. 3:9
înșivă aţi călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri cu
1:6
Fapte 5:41Evr. 10:34
bucuria care vine de la Duhul Sfânt; 7așa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioșii din Macedonia și din Ahaia. 8În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a
1:8
Rom. 10:18
răsunat prin
1:8
Rom. 1:82 Tes. 1:4
Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. 9Căci ei înșiși istorisesc ce
1:9
Cap. 2:1.

primire ne-aţi făcut și
1:9
1 Cor. 12:2Gal. 4:8
cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu și adevărat 10și să
1:10
Rom. 2:7Filip. 3:20Tit 2:132 Pet. 3:12Apoc. 1:7
așteptaţi din
1:10
Fapte 1:112 Tes. 1:7
ceruri pe Fiul Său, pe
1:10
Fapte 2:24
care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăvește de
1:10
Mat. 3:7Rom. 5:9
mânia viitoare.