Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Voi

2:1
Cap. 1:5,9.

înșivă știţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriţi în Filipi
2:2
Fapte 16:22
, cum știţi, am
2:2
Cap. 1:5.

venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim
2:2
Fapte 17:2
Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor
2:2
Filip. 1:30Col. 2:1
lupte. 3Căci
2:3
2 Cor. 7:22 Pet. 1:16
propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. 4Ci, fiindcă
2:4
1 Cor. 7:251 Tim. 1:11,12
Dumnezeu ne-a găsit vrednici să
2:4
1 Cor. 9:17Gal. 2:7Tit 1:3
ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem
2:4
Gal. 1:10
nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care
2:4
Prov. 17:3Rom. 8:27
ne cercetează inima. 5În adevăr, cum bine știţi, niciodată n-am
2:5
Fapte 20:332 Cor. 2:17
4:2
7:2
12:17
întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu
2:5
Rom. 1:9
. 6N-am
2:6
Ioan 5:41,44
12:431 Tim. 5:17
căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deși, ca apostoli
2:6
1 Cor. 9:4,6,12,182 Cor. 10:1,2,10,11
13:102 Tes. 3:9Filim. 8,92 Cor. 11:9
12:13,142 Tes. 3:8
ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. 7Dimpotrivă
2:7
1 Cor. 9:1,2,5
, ne-am arătat blânzi
2:7
1 Cor. 2:3
9:222 Cor. 13:42 Tim. 2:24
în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. 8Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm
2:8
Rom. 1:11
15:29
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viaţa
2:8
2 Cor. 12:15
noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi. 9Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala și munca noastră. Cum lucram zi
2:9
Fapte 20:341 Cor. 4:122 Cor. 11:92 Tes. 3:8
și noapte ca
2:9
2 Cor. 12:13,14
să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi
2:10
Cap. 1:5.

sunteţi martori și Dumnezeu, de asemenea, că
2:10
2 Cor. 7:22 Tes. 3:7
am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană faţă de voi, care credeţi. 11Știţi iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream 12
2:12
Efes. 4:1Filip. 1:27Col. 1:10
vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care
2:12
1 Cor. 1:92 Tes. 2:142 Tim. 1:9
vă cheamă la Împărăţia și slava Sa. 13De aceea mulţumim fără încetare
2:13
Cap. 1:3.

lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu
2:13
Mat. 10:40Gal. 4:142 Pet. 3:2
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeţi. 14Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor
2:14
Gal. 1:22
lui Dumnezeu care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că și voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași
2:14
Fapte 17:5,13
rele pe care le-au suferit ele din partea
2:14
Evr. 10:33,34
iudeilor. 15Iudeii
2:15
Fapte 2:23
3:15
5:30
7:52
aceștia au omorât pe Domnul Isus și pe proroci
2:15
Mat. 5:12
23:34,37Luca 13:33,34Fapte 7:52
, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și
2:15
Est. 3:8
sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci
2:16
Luca 11:52Fapte 13:50
14:5,19
17:5,13
18:12
19:9
22:21,22
ne opresc să vorbim neamurilor ca
2:16
Gen. 15:16
să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a
2:16
Mat. 23:32
24:6,14
ajuns mânia lui Dumnezeu! 17Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa
2:17
1 Cor. 5:3Col. 2:5
, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem
2:17
Cap. 3:10.

. 18Astfel, o dată și chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana
2:18
Rom. 1:13
15:22
. 19Căci cine
2:19
2 Cor. 1:14Filip. 2:16
4:1
este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa
2:19
Prov. 16:31
noastră de slavă? Nu sunteţi voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la
2:19
1 Cor. 15:23Apoc. 1:7
22:12
venirea Lui? 20Da, voi sunteţi slava și bucuria noastră.