Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Voi

2:1
Cap. 1:5,9.
înșivă știţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriţi în Filipi
2:2
Fapte 16:22
, cum știţi, am
2:2
Cap. 1:5.
venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim
2:2
Fapte 17:2
Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor
2:2
Filip. 1:30Col. 2:1
lupte. 3Căci
2:3
2 Cor. 7:22 Pet. 1:16
propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. 4Ci, fiindcă
2:4
1 Cor. 7:251 Tim. 1:11,12
Dumnezeu ne-a găsit vrednici să
2:4
1 Cor. 9:17Gal. 2:7Tit 1:3
ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem
2:4
Gal. 1:10
nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care
2:4
Prov. 17:3Rom. 8:27
ne cercetează inima. 5În adevăr, cum bine știţi, niciodată n-am
2:5
Fapte 20:332 Cor. 2:17
4:2
7:2
12:17
întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu
2:5
Rom. 1:9
. 6N-am
2:6
Ioan 5:41,44
12:431 Tim. 5:17
căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deși, ca apostoli
2:6
1 Cor. 9:4,6,12,182 Cor. 10:1,2,10,11
13:102 Tes. 3:9Filim. 8,92 Cor. 11:9
12:13,142 Tes. 3:8
ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. 7Dimpotrivă
2:7
1 Cor. 9:1,2,5
, ne-am arătat blânzi
2:7
1 Cor. 2:3
9:222 Cor. 13:42 Tim. 2:24
în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. 8Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm
2:8
Rom. 1:11
15:29
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viaţa
2:8
2 Cor. 12:15
noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi. 9Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala și munca noastră. Cum lucram zi
2:9
Fapte 20:341 Cor. 4:122 Cor. 11:92 Tes. 3:8
și noapte ca
2:9
2 Cor. 12:13,14
să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi
2:10
Cap. 1:5.
sunteţi martori și Dumnezeu, de asemenea, că
2:10
2 Cor. 7:22 Tes. 3:7
am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană faţă de voi, care credeţi. 11Știţi iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream 12
2:12
Efes. 4:1Filip. 1:27Col. 1:10
vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care
2:12
1 Cor. 1:92 Tes. 2:142 Tim. 1:9
vă cheamă la Împărăţia și slava Sa. 13De aceea mulţumim fără încetare
2:13
Cap. 1:3.
lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu
2:13
Mat. 10:40Gal. 4:142 Pet. 3:2
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeţi. 14Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor
2:14
Gal. 1:22
lui Dumnezeu care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că și voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași
2:14
Fapte 17:5,13
rele pe care le-au suferit ele din partea
2:14
Evr. 10:33,34
iudeilor. 15Iudeii
2:15
Fapte 2:23
3:15
5:30
7:52
aceștia au omorât pe Domnul Isus și pe proroci
2:15
Mat. 5:12
23:34,37Luca 13:33,34Fapte 7:52
, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și
2:15
Est. 3:8
sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci
2:16
Luca 11:52Fapte 13:50
14:5,19
17:5,13
18:12
19:9
22:21,22
ne opresc să vorbim neamurilor ca
2:16
Gen. 15:16
să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a
2:16
Mat. 23:32
24:6,14
ajuns mânia lui Dumnezeu! 17Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa
2:17
1 Cor. 5:3Col. 2:5
, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem
2:17
Cap. 3:10.
. 18Astfel, o dată și chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana
2:18
Rom. 1:13
15:22
. 19Căci cine
2:19
2 Cor. 1:14Filip. 2:16
4:1
este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa
2:19
Prov. 16:31
noastră de slavă? Nu sunteţi voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la
2:19
1 Cor. 15:23Apoc. 1:7
22:12
venirea Lui? 20Da, voi sunteţi slava și bucuria noastră.

3

31De aceea, fiindcă nu mai puteam

3:1
Vers. 5.
răbda, am
3:1
Fapte 17:5
socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena 2și v-am trimis pe Timotei
3:2
Rom. 16:211 Cor. 16:102 Cor. 1:19
, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, 3pentru ca
3:3
Efes. 3:13
nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știţi singuri că la
3:3
Fapte 9:16
14:22
20:23
21:111 Cor. 4:92 Tim. 3:121 Pet. 2:21
aceasta suntem rânduiţi. 4Și
3:4
Fapte 20:24
când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știţi. 5Astfel, în nerăbdarea
3:5
Vers. 1.
mea, am trimis să-mi aducă știri despre credinţa voastră de teamă ca
3:5
1 Cor. 7:52 Cor. 11:3
nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala
3:5
Gal. 2:2
4:11Filip. 2:16
noastră să fi fost degeaba. 6Dar
3:6
Fapte 18:1,5
chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credinţa și dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi și că doriţi să ne vedeţi, cum dorim
3:6
Filip. 1:8
și noi să vă vedem pe voi. 7De aceea, fraţilor, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am
3:7
2 Cor. 1:4
7:6,7,13
fost mângâiaţi cu privire la voi prin credinţa voastră. 8Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi
3:8
Filip. 4:1
tari în Domnul. 9Cum
3:9
Cap. 1:2.
putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? 10Zi și noapte
3:10
Fapte 26:72 Tim. 1:3
Îl rugăm
3:10
Rom. 1:10,11
15:32
nespus să
3:10
Cap. 2:17.
vă putem vedea faţa și
3:10
2 Cor. 13:9,11
să putem împlini ce mai lipsește credinţei voastre. 11Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus Hristos să
3:11
Marcu 1:3
ne netezească drumul la voi! 12Domnul să
3:12
Cap. 4:10.
vă facă să creșteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii
3:12
Cap. 4:9;
și faţă de toţi, cum facem și noi înșine pentru voi, 13ca
3:13
1 Cor. 1:8Filip. 1:102 Tes. 2:171 Ioan 3:20,21
să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu
3:13
Zah. 14:5Iuda 14
toţi sfinţii Săi.

4

41Încolo, fraţilor, fiindcă aţi

4:1
Filip. 1:27Col. 2:6
învăţat de la noi cum să vă purtaţi și să fiţi plăcuţi
4:1
Cap. 2:12.
lui Dumnezeu, și așa și faceţi, vă rugăm și vă îndemnăm în Numele Domnului Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa
4:1
Col. 1:10
aceasta. 2Știţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus. 3Voia
4:3
Rom. 12:2Efes. 5:17
lui Dumnezeu este sfinţirea
4:3
Efes. 5:27
voastră: să vă feriţi de curvie
4:3
1 Cor. 6:15,18Efes. 5:3Col. 3:5
; 4fiecare din voi să știe
4:4
Rom. 6:191 Cor. 6:15,18
să-și stăpânească vasul în sfinţenie și cinste, 5nu
4:5
Rom. 1:24,26Col. 3:5
în aprinderea poftei, ca
4:5
Efes. 4:17,18
neamurile, care
4:5
1 Cor. 15:34Gal. 4:8Efes. 2:12
4:182 Tes. 1:8
nu cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni
4:6
Lev. 19:11,131 Cor. 6:8
să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi faţă de fratele său, pentru că Domnul pedepsește
4:6
2 Tes. 1:8
toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci
4:7
Lev. 11:44
19:21 Cor. 1:2Evr. 12:141 Pet. 1:14,15
la sfinţire. 8De aceea
4:8
Luca 10:16
, cine nesocotește aceste învăţături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care
4:8
1 Cor. 2:10
7:401 Ioan 3:24
v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 9Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi
4:9
Cap. 5:1.
nevoie să vă scriem, căci voi singuri
4:9
Ier. 31:34Ioan 6:45
14:26Evr. 8:111 Ioan 2:20,27
aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să
4:9
Mat. 22:39Ioan 13:34
15:12Efes. 5:21 Pet. 4:81 Ioan 3:11,23
4:21
vă iubiţi unii pe alţii, 10și
4:10
Cap. 1:7.
iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să
4:10
Cap. 3:12.
sporiţi tot mai mult în ea. 11Să căutaţi să trăiţi liniștiţi, să
4:11
2 Tes. 3:111 Pet. 4:15
vă vedeţi de treburi și să
4:11
Fapte 20:35Efes. 4:282 Tes. 3:7,8,12
lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 12Și astfel
4:12
Rom. 13:132 Cor. 8:21Col. 4:51 Pet. 2:12
să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară și să n-aveţi trebuinţă de nimeni. 13Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoștinţă despre cei ce au adormit, ca
4:13
Lev. 19:28Deut. 14:1,22 Sam. 12:20
să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care
4:13
Efes. 2:12
n-au nădejde. 14Căci dacă
4:14
1 Cor. 15:13
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe
4:14
1 Cor. 15:18,23
cei ce au adormit în El. 15Iată, în adevăr, ce vă spunem prin
4:15
1 Împ. 13:17,18
20:35
Cuvântul Domnului: noi cei
4:15
1 Cor. 15:51
vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16Căci Însuși Domnul
4:16
Mat. 24:30,31Fapte 1:112 Tes. 1:7
, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbiţa
4:16
1 Cor. 15:52
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morţi
4:16
1 Cor. 15:23,52
în Hristos. 17Apoi
4:17
1 Cor. 15:51
, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în
4:17
Fapte 1:9Apoc. 11:12
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom
4:17
Ioan 12:26
14:3
17:24
fi totdeauna cu Domnul. 18Mângâiaţi-vă dar
4:18
Cap. 5:11.
unii pe alţii cu aceste cuvinte.