Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31De aceea, fiindcă nu mai puteam

3:1
Vers. 5.

răbda, am
3:1
Fapte 17:5
socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena 2și v-am trimis pe Timotei
3:2
Rom. 16:211 Cor. 16:102 Cor. 1:19
, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, 3pentru ca
3:3
Efes. 3:13
nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știţi singuri că la
3:3
Fapte 9:16
14:22
20:23
21:111 Cor. 4:92 Tim. 3:121 Pet. 2:21
aceasta suntem rânduiţi. 4Și
3:4
Fapte 20:24
când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știţi. 5Astfel, în nerăbdarea
3:5
Vers. 1.

mea, am trimis să-mi aducă știri despre credinţa voastră de teamă ca
3:5
1 Cor. 7:52 Cor. 11:3
nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala
3:5
Gal. 2:2
4:11Filip. 2:16
noastră să fi fost degeaba. 6Dar
3:6
Fapte 18:1,5
chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credinţa și dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi și că doriţi să ne vedeţi, cum dorim
3:6
Filip. 1:8
și noi să vă vedem pe voi. 7De aceea, fraţilor, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am
3:7
2 Cor. 1:4
7:6,7,13
fost mângâiaţi cu privire la voi prin credinţa voastră. 8Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi
3:8
Filip. 4:1
tari în Domnul. 9Cum
3:9
Cap. 1:2.

putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? 10Zi și noapte
3:10
Fapte 26:72 Tim. 1:3
Îl rugăm
3:10
Rom. 1:10,11
15:32
nespus să
3:10
Cap. 2:17.

vă putem vedea faţa și
3:10
2 Cor. 13:9,11
să putem împlini ce mai lipsește credinţei voastre. 11Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus Hristos să
3:11
Marcu 1:3
ne netezească drumul la voi! 12Domnul să
3:12
Cap. 4:10.

vă facă să creșteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii
3:12
Cap. 4:9;
5:152 Pet. 1:7
și faţă de toţi, cum facem și noi înșine pentru voi, 13ca
3:13
1 Cor. 1:8Filip. 1:102 Tes. 2:171 Ioan 3:20,21
să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu
3:13
Zah. 14:5Iuda 14
toţi sfinţii Săi.