Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Încolo, fraţilor, fiindcă aţi

4:1
Filip. 1:27Col. 2:6
învăţat de la noi cum să vă purtaţi și să fiţi plăcuţi
4:1
Cap. 2:12.

lui Dumnezeu, și așa și faceţi, vă rugăm și vă îndemnăm în Numele Domnului Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa
4:1
Col. 1:10
aceasta. 2Știţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus. 3Voia
4:3
Rom. 12:2Efes. 5:17
lui Dumnezeu este sfinţirea
4:3
Efes. 5:27
voastră: să vă feriţi de curvie
4:3
1 Cor. 6:15,18Efes. 5:3Col. 3:5
; 4fiecare din voi să știe
4:4
Rom. 6:191 Cor. 6:15,18
să-și stăpânească vasul în sfinţenie și cinste, 5nu
4:5
Rom. 1:24,26Col. 3:5
în aprinderea poftei, ca
4:5
Efes. 4:17,18
neamurile, care
4:5
1 Cor. 15:34Gal. 4:8Efes. 2:12
4:182 Tes. 1:8
nu cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni
4:6
Lev. 19:11,131 Cor. 6:8
să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi faţă de fratele său, pentru că Domnul pedepsește
4:6
2 Tes. 1:8
toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci
4:7
Lev. 11:44
19:21 Cor. 1:2Evr. 12:141 Pet. 1:14,15
la sfinţire. 8De aceea
4:8
Luca 10:16
, cine nesocotește aceste învăţături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care
4:8
1 Cor. 2:10
7:401 Ioan 3:24
v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 9Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi
4:9
Cap. 5:1.

nevoie să vă scriem, căci voi singuri
4:9
Ier. 31:34Ioan 6:45
14:26Evr. 8:111 Ioan 2:20,27
aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să
4:9
Mat. 22:39Ioan 13:34
15:12Efes. 5:21 Pet. 4:81 Ioan 3:11,23
4:21
vă iubiţi unii pe alţii, 10și
4:10
Cap. 1:7.

iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să
4:10
Cap. 3:12.

sporiţi tot mai mult în ea. 11Să căutaţi să trăiţi liniștiţi, să
4:11
2 Tes. 3:111 Pet. 4:15
vă vedeţi de treburi și să
4:11
Fapte 20:35Efes. 4:282 Tes. 3:7,8,12
lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 12Și astfel
4:12
Rom. 13:132 Cor. 8:21Col. 4:51 Pet. 2:12
să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară și să n-aveţi trebuinţă de nimeni. 13Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoștinţă despre cei ce au adormit, ca
4:13
Lev. 19:28Deut. 14:1,22 Sam. 12:20
să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care
4:13
Efes. 2:12
n-au nădejde. 14Căci dacă
4:14
1 Cor. 15:13
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe
4:14
1 Cor. 15:18,23
cei ce au adormit în El. 15Iată, în adevăr, ce vă spunem prin
4:15
1 Împ. 13:17,18
20:35
Cuvântul Domnului: noi cei
4:15
1 Cor. 15:51
vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16Căci Însuși Domnul
4:16
Mat. 24:30,31Fapte 1:112 Tes. 1:7
, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbiţa
4:16
1 Cor. 15:52
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morţi
4:16
1 Cor. 15:23,52
în Hristos. 17Apoi
4:17
1 Cor. 15:51
, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în
4:17
Fapte 1:9Apoc. 11:12
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom
4:17
Ioan 12:26
14:3
17:24
fi totdeauna cu Domnul. 18Mângâiaţi-vă dar
4:18
Cap. 5:11.

unii pe alţii cu aceste cuvinte.