Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Încolo, fraţilor, fiindcă aţi

4:1
Filip. 1:27Col. 2:6
învăţat de la noi cum să vă purtaţi și să fiţi plăcuţi
4:1
Cap. 2:12.
lui Dumnezeu, și așa și faceţi, vă rugăm și vă îndemnăm în Numele Domnului Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa
4:1
Col. 1:10
aceasta. 2Știţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus. 3Voia
4:3
Rom. 12:2Efes. 5:17
lui Dumnezeu este sfinţirea
4:3
Efes. 5:27
voastră: să vă feriţi de curvie
4:3
1 Cor. 6:15,18Efes. 5:3Col. 3:5
; 4fiecare din voi să știe
4:4
Rom. 6:191 Cor. 6:15,18
să-și stăpânească vasul în sfinţenie și cinste, 5nu
4:5
Rom. 1:24,26Col. 3:5
în aprinderea poftei, ca
4:5
Efes. 4:17,18
neamurile, care
4:5
1 Cor. 15:34Gal. 4:8Efes. 2:12
4:182 Tes. 1:8
nu cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni
4:6
Lev. 19:11,131 Cor. 6:8
să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi faţă de fratele său, pentru că Domnul pedepsește
4:6
2 Tes. 1:8
toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci
4:7
Lev. 11:44
19:21 Cor. 1:2Evr. 12:141 Pet. 1:14,15
la sfinţire. 8De aceea
4:8
Luca 10:16
, cine nesocotește aceste învăţături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care
4:8
1 Cor. 2:10
7:401 Ioan 3:24
v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 9Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi
4:9
Cap. 5:1.
nevoie să vă scriem, căci voi singuri
4:9
Ier. 31:34Ioan 6:45
14:26Evr. 8:111 Ioan 2:20,27
aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să
4:9
Mat. 22:39Ioan 13:34
15:12Efes. 5:21 Pet. 4:81 Ioan 3:11,23
4:21
vă iubiţi unii pe alţii, 10și
4:10
Cap. 1:7.
iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să
4:10
Cap. 3:12.
sporiţi tot mai mult în ea. 11Să căutaţi să trăiţi liniștiţi, să
4:11
2 Tes. 3:111 Pet. 4:15
vă vedeţi de treburi și să
4:11
Fapte 20:35Efes. 4:282 Tes. 3:7,8,12
lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 12Și astfel
4:12
Rom. 13:132 Cor. 8:21Col. 4:51 Pet. 2:12
să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară și să n-aveţi trebuinţă de nimeni. 13Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoștinţă despre cei ce au adormit, ca
4:13
Lev. 19:28Deut. 14:1,22 Sam. 12:20
să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care
4:13
Efes. 2:12
n-au nădejde. 14Căci dacă
4:14
1 Cor. 15:13
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe
4:14
1 Cor. 15:18,23
cei ce au adormit în El. 15Iată, în adevăr, ce vă spunem prin
4:15
1 Împ. 13:17,18
20:35
Cuvântul Domnului: noi cei
4:15
1 Cor. 15:51
vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16Căci Însuși Domnul
4:16
Mat. 24:30,31Fapte 1:112 Tes. 1:7
, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbiţa
4:16
1 Cor. 15:52
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morţi
4:16
1 Cor. 15:23,52
în Hristos. 17Apoi
4:17
1 Cor. 15:51
, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în
4:17
Fapte 1:9Apoc. 11:12
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom
4:17
Ioan 12:26
14:3
17:24
fi totdeauna cu Domnul. 18Mângâiaţi-vă dar
4:18
Cap. 5:11.
unii pe alţii cu aceste cuvinte.

5

51Cât despre vremuri

5:1
Mat. 24:3,36Fapte 1:7
și soroace, n-aveţi
5:1
Cap. 4:9.
trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2Pentru că voi înșivă știţi foarte bine că ziua
5:2
Mat. 24:43,44
25:13Luca 12:39,402 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 3Când vor zice: „Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie
5:3
Is. 13:6-9Luca 17:27-29
21:34,352 Tes. 1:9
neașteptată va veni peste ei, ca
5:3
Ier. 13:21Osea 13:13
durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. 4Dar
5:4
Rom. 13:12,131 Ioan 2:8
voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5Voi toţi sunteţi fii
5:5
Efes. 5:8
ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6De aceea
5:6
Mat. 25:5
să nu dormim ca ceilalţi, ci să
5:6
Mat. 24:42
25:13Rom. 13:11-131 Pet. 5:8
veghem și să fim treji. 7Căci cei ce
5:7
Luca 21:34,36Rom. 13:131 Cor. 15:34Efes. 5:14
dorm, dorm noaptea
5:7
Fapte 2:15
și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm
5:8
Is. 59:17Efes. 6:14,16,17
cu platoșa credinţei și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9Fiindcă Dumnezeu
5:9
Rom. 9:221 Pet. 2:8Iuda 4
nu ne-a rânduit la mânie, ci
5:9
2 Tes. 2:13,14
ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10care
5:10
Rom. 14:8,92 Cor. 5:15
a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De aceea
5:11
Cap. 4:18.
, mângâiaţi-vă și întăriţi-vă unii pe alţii, cum și faceţi în adevăr. 12Vă rugăm, fraţilor, să
5:12
1 Cor. 16:18Filip. 2:291 Tim. 5:17Evr. 13:7,17
priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 13Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.

Trăiţi în pace

5:13
Marcu 9:50
între voi. 14Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi
5:14
2 Tes. 3:11,12
pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi
5:14
Evr. 12:12
pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi
5:14
Rom. 14:1
15:1Gal. 6:1,2
pe cei slabi, să fiţi
5:14
Gal. 5:22Efes. 4:2Col. 3:122 Tim. 4:2
răbdători cu toţi. 15Luaţi seama
5:15
Lev. 19:18Prov. 20:22
24:29Mat. 5:39,44Rom. 12:171 Cor. 6:71 Pet. 3:9
ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutaţi totdeauna să
5:15
Gal. 6:10
faceţi ce este bine atât între voi, cât și faţă de toţi. 16Bucuraţi-vă
5:16
2 Cor. 6:10Filip. 4:4
întotdeauna. 17Rugaţi-vă
5:17
Luca 18:1
21:36Rom. 12:12Efes. 6:18Col. 4:21 Pet. 4:7
neîncetat. 18Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
5:18
Efes. 5:20Col. 3:17
toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 19Nu
5:19
Efes. 4:301 Tim. 4:142 Tim. 1:61 Cor. 14:30
stingeţi Duhul. 20Nu
5:20
1 Cor. 14:1,39
dispreţuiţi prorociile. 21Ci cercetaţi
5:21
1 Cor. 2:11,151 Ioan 4:1
toate lucrurile și păstraţi
5:21
Filip. 4:8
ce este bun. 22Feriţi-vă
5:22
Cap. 4:12.
de orice se pare rău. 23Dumnezeul păcii
5:23
Filip. 4:9
5:23
Cap. 3:13.
vă sfinţească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să
5:23
1 Cor. 1:8
fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24Cel ce v-a chemat este credincios
5:24
1 Cor. 1:9
10:132 Tes. 3:3
și va face lucrul acesta. 25Fraţilor, rugaţi-vă
5:25
Col. 4:32 Tes. 3:1
pentru noi. 26Spuneţi sănătate
5:26
Rom. 16:16
tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă. 27În Domnul vă rog fierbinte ca
5:27
Col. 4:162 Tes. 3:4
epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor. 28Harul
5:28
Rom. 16:20,242 Tes. 3:18
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.