Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin

1:1
Fapte 9:15Gal. 1:1,11
porunca lui
1:1
Cap. 2:3;
4:10Tit 1:3
2:10
3:4Iuda 25
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea
1:1
Col. 1:27
noastră, 2către Timotei
1:2
Fapte 16:11 Cor. 4:17Filip. 2:191 Tes. 3:2
, adevăratul
1:2
Tit 1:4
meu copil în credinţă: Har
1:2
Gal. 1:32 Tim. 1:21 Pet. 1:2
, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru! 3După cum te-am rugat, la plecarea
1:3
Fapte 20:1,3Filip. 2:24
mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca
1:3
Gal. 1:6,7
să poruncești unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură 4și să nu
1:4
Cap. 4:7;
6:4,202 Tim. 2:14,16,23Tit 1:14
3:9
se ţină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau
1:4
Cap. 6:4.

naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, așa fac și acum. 5Ţinta
1:5
Rom. 13:8,10Gal. 5:14
poruncii este dragostea, care
1:5
2 Tim. 2:22
vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credinţă neprefăcută. 6Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării
1:6
Cap. 6:4,20.

. 7Ei vor să fie învăţători ai Legii și nu știu nici măcar ce spun
1:7
Cap. 6:4.

, nici ce urmăresc. 8Noi știm că Legea
1:8
Rom. 7:12
este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, 9căci știm
1:9
Gal. 3:19
5:23
că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege și nesupuși, pentru cei nelegiuiţi și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, 10pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învăţăturii
1:10
Cap. 6:3.
2 Tim. 4:3Tit 1:9
2:1
sănătoase – 11potrivit cu Evanghelia slavei fericitului
1:11
Cap. 6:15.

Dumnezeu care
1:11
1 Cor. 9:17Gal. 2:7Col. 1:251 Tes. 2:42 Tim. 1:11Tit 1:3
mi-a fost încredinţată mie. 12Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care
1:12
2 Cor. 12:9
m-a întărit, că
1:12
1 Cor. 7:25
m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus
1:12
2 Cor. 3:5,6
4:1Col. 1:25
în slujba Lui, 13măcar că
1:13
Fapte 8:3
9:11 Cor. 9:19Filip. 3:6
mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiinţă
1:13
Luca 23:34Ioan 9:39,41Fapte 3:17
26:9
, în necredinţă! 14Și harul
1:14
Rom. 5:201 Cor. 15:10
Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu
1:14
2 Tim. 1:13
credinţa și
1:14
Luca 7:47
cu dragostea care este în Hristos Isus. 15O, adevărat
1:15
Cap. 3:1;
4:92 Tim. 2:11Tit 3:8
și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos
1:15
Mat. 9:13Marcu 2:17Luca 5:32
19:10Rom. 5:81 Ioan 3:5
Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. 16Dar am căpătat
1:16
2 Cor. 4:1
îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca
1:16
Fapte 13:39
o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veșnică. 17A Împăratului
1:17
Ps. 10:16
145:13Dan. 7:14
veșniciilor, a nemuritorului
1:17
Rom. 1:23
, nevăzutului
1:17
Ioan 1:18Evr. 11:271 Ioan 4:12
și singurului
1:17
Rom. 16:27Iuda 25
Dumnezeu să fie
1:17
1 Cron. 29:11
cinstea și slava în vecii vecilor! Amin. 18Porunca pe care ţi-o
1:18
Cap. 6:13,14,20.
2 Tim. 2:2
dau, fiule Timotei, după
1:18
Cap. 4:14.

prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te
1:18
Cap. 6:12.
2 Tim. 2:3
4:7
lupţi lupta cea bună 19și să păstrezi
1:19
Cap. 3:9.

credinţa și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut
1:19
Cap. 6:9.

din credinţă. 20Din numărul lor sunt Imeneu
1:20
2 Tim. 2:17
și Alexandru
1:20
2 Tim. 4:14
, pe care i-am
1:20
1 Cor. 5:5
dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească
1:20
Fapte 13:45
.