Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, 2pentru

2:2
Ezra 6:10Ier. 29:7
împăraţi și pentru
2:2
Rom. 13:1
toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. 3Lucrul acesta este bun
2:3
Rom. 12:2
și bine primit înaintea lui
2:3
Cap. 1:1.
2 Tim. 1:9
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care
2:4
Ezec. 18:23Ioan 3:16,17Tit 2:112 Pet. 3:9
voiește ca toţi oamenii să fie mântuiţi și
2:4
Ioan 17:32 Tim. 2:25
să vină la cunoștinţa adevărului. 5Căci
2:5
Rom. 3:29,30
10:12Gal. 3:20
este un singur Dumnezeu și este un
2:5
Evr. 8:6
9:15
singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 6care
2:6
Mat. 20:28Marcu 10:45Efes. 1:7Tit 2:14
S-a dat pe Sine Însuși ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit
2:6
1 Cor. 1:62 Tim. 1:10Tit 1:3
la vremea cuvenită
2:6
Rom. 5:6Gal. 4:4Efes. 1:10
3:5Tit 1:3
, 7și
2:7
Efes. 3:7,82 Tim. 1:11
propovăduitorul și apostolul Lui am fost pus eu – spun
2:7
Rom. 9:1
adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ
2:7
Rom. 11:13
15:16Gal. 1:16
pe neamuri credinţa și adevărul. 8Vreau dar ca bărbaţii să se roage în
2:8
Mal. 1:11Ioan 4:21
orice loc și să ridice
2:8
Ps. 134:2Is. 1:15
spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. 9Vreau, de asemenea, ca femeile
2:9
1 Pet. 3:3
să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10ci
2:10
1 Pet. 3:4
cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. 11Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12Femeii
2:12
1 Cor. 14:34
nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici
2:12
Efes. 5:24
să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 13Căci întâi a fost întocmit Adam
2:13
Gen. 1:27
2:18,221 Cor. 11:8,9
și apoi Eva. 14Și nu Adam
2:14
Gen. 3:62 Cor. 11:3
a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. 15Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiește cu smerenie în credinţă, în dragoste și în sfinţenie.