Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Adevărat

3:1
Cap. 1:15.

este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop
3:1
Fapte 20:28Filip. 1:1
3:1 Sau: priveghetor., dorește un lucru
3:1
Efes. 4:12
bun.” 2Dar trebuie ca episcopul
3:2
Tit 1:6
să fie fără prihană, bărbatul
3:2
Cap. 5:9.

unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare
3:2
2 Tim. 2:24
să înveţe pe alţii. 3Să nu fie nici beţiv
3:3
Vers. 8.
Tit 1:7
, nici bătăuș
3:3
2 Tim. 2:24
, nici
3:3
1 Pet. 5:2
doritor de câștig mârșav, ci să fie blând
3:3
2 Tim. 2:24
, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; 4să-și chivernisească bine casa și să-și ţină
3:4
Tit 1:6
copiii în supunere cu toată cuviinţa. 5Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să
3:6
Is. 14:12
cadă în osânda diavolului. 7Trebuie să aibă și o bună mărturie din
3:7
Fapte 22:121 Cor. 5:121 Tes. 4:12
partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și
3:7
Cap. 6:9.
2 Tim. 2:26
să cadă în cursa diavolului. 8Diaconii
3:8
Fapte 6:3
, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu
3:8
Lev. 10:9Ezec. 44:21
băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, 9ci să păstreze
3:9
Cap. 1:19.

taina credinţei într-un cuget curat. 10Trebuie cercetaţi întâi și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 11Femeile, de asemenea
3:11
Tit 2:3
, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 12Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 13Pentru că cei ce
3:13
Mat. 25:21
slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. 14Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. 15Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porţi în
3:15
Efes. 2:21,222 Tim. 2:20
casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce
3:16
Ioan 1:141 Ioan 1:2
a fost arătat în trup a fost dovedit
3:16
Mat. 3:16Ioan 1:32,33
15:26
16:8,9Rom. 1:41 Pet. 3:181 Ioan 5:6
neprihănit în Duhul, a fost văzut
3:16
Mat. 28:2Marcu 16:5Luca 2:13
24:4Ioan 20:12Efes. 3:101 Pet. 1:12
de îngeri, a fost propovăduit
3:16
Fapte 10:34
13:46,48Rom. 10:18Gal. 2:8Efes. 3:5,6,8Col. 1:27,28
printre neamuri, a fost crezut
3:16
Col. 1:6,23
în lume, a fost înălţat
3:16
Luca 24:51Fapte 1:91 Pet. 3:22
în slavă.”