Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Dar Duhul spune lămurit

4:1
Ioan 16:132 Tes. 2:32 Tim. 3:12 Pet. 3:31 Ioan 2:18Iuda 4,18
4:1
1 Pet. 1:20
, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de
4:1
2 Tim. 3:132 Pet. 2:1Apoc. 16:14
duhuri înșelătoare și
4:1
Dan. 11:35,37,38Apoc. 9:20
de învăţăturile dracilor, 2abătuţi
4:2
Mat. 7:15Rom. 16:182 Pet. 2:3
de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul
4:2
Efes. 4:19
roșu în însuși cugetul lor. 3Ei opresc
4:3
1 Cor. 7:28,36,38Col. 2:20,21Evr. 13:4
căsătoria și întrebuinţarea bucatelor
4:3
Rom. 14:3,171 Cor. 8:8
pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate
4:3
Gen. 1:29
9:3
cu mulţumiri
4:3
Rom. 14:61 Cor. 10:30
de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; 5pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 6Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești
4:6
2 Tim. 3:14,15
cu cuvintele credinţei și ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. 7Ferește-te de basmele
4:7
Cap. 1:4;
6:202 Tim. 2:16,23
4:4Tit 1:14
lumești și băbești. Caută
4:7
Evr. 5:14
să fii evlavios. 8Căci deprinderea
4:8
1 Cor. 8:8Col. 2:23
trupească este de puţin folos, pe când
4:8
Cap. 6:6.
Ps. 37:4
84:11
112:2,3
145:19Mat. 6:33
19:29Marcu 10:30Rom. 8:28
evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum și a celei viitoare. 9Iată un cuvânt adevărat
4:9
Cap. 1:15.

și cu totul vrednic de primit! 10Noi muncim
4:10
1 Cor. 4:11,12
, în adevăr, și ne luptăm pentru că ne-am
4:10
Cap. 6:17.

pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4:10
Ps. 36:6
107:2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. 11Poruncește
4:11
Cap. 6:2.

și învaţă aceste lucruri. 12Nimeni
4:12
1 Cor. 16:11
să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii
4:12
Tit 2:15
2:71 Pet. 5:3
o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învăţătura pe care o dai altora. 14Nu
4:14
2 Tim. 1:6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin
4:14
Cap. 1:18.

prorocie, cu
4:14
Fapte 6:6
8:17
13:3
9:62 Tim. 1:6
punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor4:14 Sau: bătrânilor.. 15Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16Fii cu luare aminte
4:16
Fapte 20:28
asupra ta însuţi și asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te
4:16
Ezec. 33:9
vei mântui pe tine însuţi și pe
4:16
Rom. 11:141 Cor. 9:22Iac. 5:20
cei ce te ascultă.