Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Nu

5:1
Lev. 19:32
mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște fraţi; 2pe femeile bătrâne, ca pe niște mame; pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăţia. 3Cinstește pe văduvele care sunt
5:3
Vers. 5,16.

cu adevărat văduve. 4Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi faţă de cei din casa lor și să
5:4
Gen. 45:10,11Mat. 15:4Efes. 6:1,2
răsplătească ostenelile părinţilor, căci
5:4
Cap. 2:3.

lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea
5:5
1 Cor. 7:32
cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește
5:5
Luca 2:39
18:1
zi și noapte
5:5
Fapte 26:7
în cereri și rugăciuni. 6Dar
5:6
Iac. 5:5
cea dedată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. 7Poruncește și aceste
5:7
Cap. 1:3;
4:11
6:17
lucruri, ca să fie fără vină. 8Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și
5:8
Is. 58:7Gal. 6:10
mai ales de cei din casa lui, s-a
5:8
2 Tim. 3:5Tit 1:16
lepădat de credinţă și
5:8
Mat. 18:17
este mai rău decât un necredincios. 9O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de șaizeci de ani, să nu fi avut
5:9
Luca 2:36
decât un singur bărbat, 10să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare
5:10
Fapte 16:15Evr. 13:21 Pet. 4:9
de oaspeţi, să fi spălat
5:10
Gen. 18:4
19:2Luca 7:38,43Ioan 13:5,14
picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. 11Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou 12și se fac vinovate de faptul că își calcă credinţa dintâi. 13Totodată
5:13
2 Tes. 3:11
se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. 14Vreau
5:14
1 Cor. 7:9
dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să
5:14
Cap. 6:1.
Tit 2:8
nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, 15căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. 16Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor
5:16
Vers. 3,5.

cu adevărat văduve. 17Prezbiterii
5:17
Rom. 12:81 Cor. 9:10,14Gal. 6:6Filip. 2:291 Tes. 5:12,13Evr. 13:7,17
5:17 Sau: bătrânii. care cârmuiesc bine să
5:17
Fapte 28:10
fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învăţătura pe care o dau altora. 18Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului
5:18
Deut. 25:41 Cor. 9:9
când treieră bucate” și „Vrednic
5:18
Lev. 19:13Deut. 24:14,15Mat. 10:10Luca 10:7
este lucrătorul de plata lui”. 19Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi
5:19
Deut. 19:15
sau trei martori. 20Pe
5:20
Gal. 2:11,14Tit 1:13
cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca
5:20
Deut. 13:11
și ceilalţi să aibă frică. 21Te
5:21
Cap. 6:13.
2 Tim. 2:14
4:1
rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire. 22Să nu-ţi pui mâinile
5:22
Fapte 6:6
13:32 Tim. 1:6
peste nimeni cu grabă și să nu
5:22
2 Ioan 11
te faci părtaș păcatelor altora; pe tine însuţi păzește-te curat. 23Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puţin vin din pricina
5:23
Ps. 104:15
stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. 24Păcatele
5:24
Gal. 5:19
unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25Tot așa și faptele bune sunt cunoscute; și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.