Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

ISTORIA LUI SOLOMON

CAPITOLELE 1—9

(Faptele Apostolilor 7:47.)

Solomon împărat

11Solomon

1:1
1 Împ. 2:46
, fiul lui David, s-a întărit în domnie; Domnul
1:1
Gen. 39:2
Dumnezeul lui a fost cu el și l-a înălţat
1:1
1 Cron. 29:25
din ce în ce mai mult. 2Solomon a poruncit întregului Israel, căpeteniilor
1:2
1 Cron. 27:1
peste mii și sute, judecătorilor, mai-marilor întregului Israel, căpeteniilor caselor părintești 3și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălţimea de la Gabaon
1:3
1 Împ. 3:41 Cron. 16:39
21:29
. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului. 4Dar chivotul
1:4
2 Sam. 6:2,171 Cron. 15:1
lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i-l pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. 5Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramă
1:5
Exod 27:1,2
38:1,2
, pe care-l făcuse Beţaleel
1:5
Exod 31:2
, fiul lui Uri, fiul lui Hur. 6Solomon și adunarea au căutat pe Domnul. Și acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a adus
1:6
1 Împ. 3:4
Solomon Domnului o mie de arderi-de-tot. 7În timpul nopţii
1:7
1 Împ. 3:5,6
, Dumnezeu S-a arătat lui Solomon și i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” 8Solomon a răspuns lui Dumnezeu: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă tatălui meu David și m-ai
1:8
1 Cron. 28:5
pus să domnesc în locul lui. 9Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduinţa Ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai
1:9
1 Împ. 3:7,8
pus să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului! 10Dă-mi dar
1:10
1 Împ. 3:9
înţelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port
1:10
Num. 27:17Deut. 31:2
în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare?” 11Dumnezeu
1:11
1 Împ. 3:11-13
a zis lui Solomon: „Fiindcă dorinţa aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru tine înţelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domnești, 12înţelepciunea și priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat
1:12
1 Cron. 29:25Ecl. 2:9
înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine.”

Avuţia lui Solomon

13Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălţimea de la Gabaon și cortul întâlnirii. Și a domnit peste Israel. 14Solomon

1:14
1 Împ. 4:26
10:26
a strâns care și călărime; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a așezat în cetăţile unde ţinea carele și la Ierusalim, lângă împărat. 15Împăratul
1:15
1 Împ. 10:27Iov 22:24
a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele, și cedrii tot atât de obișnuiţi ca sicomorii1:15 Smochini sălbatici. care cresc în câmpie. 16Solomon
1:16
1 Împ. 10:28,29
își aducea caii din Egipt; o ceată de negustori ai împăratului se duceau și-i luau în cete pe un preţ hotărât; 17se duceau și aduceau din Egipt un car cu șase sute de sicli de argint și un cal cu o sută cincizeci de sicli. Tot așa aduceau și pentru toţi împăraţii hetiţilor și pentru împăraţii Siriei.