Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Năvălirea lui Șișac

121Când

12:1
Cap. 11:17.

s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit
12:1
1 Împ. 14:22-24
Legea Domnului, și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. 2În al cincilea
12:2
1 Împ. 14:24,25
an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. 3Avea o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreţi și, împreună cu el, a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni
12:3
Cap. 16:8.

, suchieni și etiopieni. 4A luat cetăţile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. 5Atunci, prorocul
12:5
Cap. 11:2.

Șemaia s-a dus la Roboam și la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac, și le-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Voi
12:5
Cap. 15:2.

M-aţi părăsit; vă părăsesc și Eu și vă dau în mâinile lui Șișac.’” 6Căpeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit
12:6
Iac. 4:10
și au zis: „Domnul este
12:6
Exod 9:27
drept!” 7Și, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a
12:7
1 Împ. 21:28,29
vorbit astfel lui Șemaia: „S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, 8dar îi vor fi supuși
12:8
Is. 26:13
și vor ști ce înseamnă să-Mi slujească Mie
12:8
Deut. 28:47,48
sau să slujească împărăţiilor altor ţări.” 9Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit
12:9
1 Împ. 14:25,26
împotriva Ierusalimului. A luat vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse
12:9
1 Împ. 10:16,17
Solomon. 10Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor
12:10
2 Sam. 8:18
alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 11Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 12Pentru că Roboam se smerise, Domnul Și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. 13Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea patruzeci și unu
12:13
1 Împ. 14:21
de ani când a ajuns împărat și a domnit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
12:13
Cap. 6:6.

pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita. 14El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. 15Faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia și a prorocului Ido
12:15
Cap. 9:29;
13:22
, în cărţile spiţelor de neam?

Totdeauna a fost război

12:15
1 Împ. 14:30
între Roboam și Ieroboam. 16Roboam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Abia
12:16
1 Împ. 14:31
.