Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Abia împăratul lui Iuda

131În

13:1
1 Împ. 15:1
al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. 2El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia
13:2
Cap. 11:20.

, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. 3Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de mii de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleși, războinici viteji. 4De pe vârful muntelui Ţemaraim
13:4
Ios. 18:22
, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: „Ascultaţi-mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Nu trebuie oare să știţi că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13:5
2 Sam. 7:12,13,16
pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ
13:5
Num. 18:19
care nu se poate călca? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat
13:6
1 Împ. 11:26
12:20
și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. 7Niște oameni
13:7
Jud. 9:4
de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. 8Și acum, voi credeţi că puteţi ieși biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteţi o mare mulţime și aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut
13:8
1 Împ. 12:28
14:9Osea 8:6
Ieroboam ca dumnezei. 9N-aţi
13:9
Cap. 11:14,15.

îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviţi și nu v-aţi făcut voi preoţi, ca și popoarele celorlalte ţări? Oricine
13:9
Exod 29:35
venea cu un viţel și șapte berbeci ca să fie sfinţit se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. 10Dar, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit, preoţii din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviţii stau și își împlinesc slujbele. 11Noi aducem
13:11
Cap. 2:4.

în fiecare dimineaţă și în fiecare seară arderi-de-tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile
13:11
Lev. 24:6
pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem
13:11
Exod 27:20,21Lev. 24:2,3
în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi L-aţi părăsit. 12Iată că Dumnezeu și preoţii Lui
13:12
Num. 10:8
sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbiţele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceţi
13:12
Fapte 5:39
război împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor voștri, căci nu veţi avea nicio izbândă!” 13Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în faţa lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoia lor. 14Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul, și preoţii au sunat din trâmbiţe. 15Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit
13:15
Cap. 14:12.

pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. 16Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. 17Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și cinci sute de mii de oameni aleși au căzut morţi printre cei din Israel. 18Copiii lui Israel au fost smeriţi în vremea aceea, și copiii lui Iuda au câștigat biruinţa pentru că se sprijiniseră
13:18
1 Cron. 5:20Ps. 22:5
pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 19Abia a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăţi: Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul
13:19
Ios. 15:9
cu satele lui. 20Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia, și Domnul l-a
13:20
1 Sam. 25:38
lovit și a
13:20
1 Împ. 14:20
murit. 21Dar Abia a ajuns puternic; a avut paisprezece neveste și a născut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido
13:22
Cap. 12:15.

.