Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Năvălirea lui Șișac

121Când

12:1
Cap. 11:17.
s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit
12:1
1 Împ. 14:22-24
Legea Domnului, și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. 2În al cincilea
12:2
1 Împ. 14:24,25
an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. 3Avea o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreţi și, împreună cu el, a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni
12:3
Cap. 16:8.
, suchieni și etiopieni. 4A luat cetăţile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. 5Atunci, prorocul
12:5
Cap. 11:2.
Șemaia s-a dus la Roboam și la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac, și le-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Voi
12:5
Cap. 15:2.
M-aţi părăsit; vă părăsesc și Eu și vă dau în mâinile lui Șișac.’” 6Căpeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit
12:6
Iac. 4:10
și au zis: „Domnul este
12:6
Exod 9:27
drept!” 7Și, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a
12:7
1 Împ. 21:28,29
vorbit astfel lui Șemaia: „S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, 8dar îi vor fi supuși
12:8
Is. 26:13
și vor ști ce înseamnă să-Mi slujească Mie
12:8
Deut. 28:47,48
sau să slujească împărăţiilor altor ţări.” 9Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit
12:9
1 Împ. 14:25,26
împotriva Ierusalimului. A luat vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse
12:9
1 Împ. 10:16,17
Solomon. 10Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor
12:10
2 Sam. 8:18
alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 11Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 12Pentru că Roboam se smerise, Domnul Și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. 13Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea patruzeci și unu
12:13
1 Împ. 14:21
de ani când a ajuns împărat și a domnit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
12:13
Cap. 6:6.
pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita. 14El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. 15Faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia și a prorocului Ido
12:15
Cap. 9:29;
, în cărţile spiţelor de neam?

Totdeauna a fost război

12:15
1 Împ. 14:30
între Roboam și Ieroboam. 16Roboam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Abia
12:16
1 Împ. 14:31
.

13

Abia împăratul lui Iuda

131În

13:1
1 Împ. 15:1
al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. 2El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia
13:2
Cap. 11:20.
, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. 3Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de mii de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleși, războinici viteji. 4De pe vârful muntelui Ţemaraim
13:4
Ios. 18:22
, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: „Ascultaţi-mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Nu trebuie oare să știţi că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13:5
2 Sam. 7:12,13,16
pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ
13:5
Num. 18:19
care nu se poate călca? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat
13:6
1 Împ. 11:26
12:20
și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. 7Niște oameni
13:7
Jud. 9:4
de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. 8Și acum, voi credeţi că puteţi ieși biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteţi o mare mulţime și aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut
13:8
1 Împ. 12:28
14:9Osea 8:6
Ieroboam ca dumnezei. 9N-aţi
13:9
Cap. 11:14,15.
îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviţi și nu v-aţi făcut voi preoţi, ca și popoarele celorlalte ţări? Oricine
13:9
Exod 29:35
venea cu un viţel și șapte berbeci ca să fie sfinţit se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. 10Dar, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit, preoţii din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviţii stau și își împlinesc slujbele. 11Noi aducem
13:11
Cap. 2:4.
în fiecare dimineaţă și în fiecare seară arderi-de-tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile
13:11
Lev. 24:6
pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem
13:11
Exod 27:20,21Lev. 24:2,3
în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi L-aţi părăsit. 12Iată că Dumnezeu și preoţii Lui
13:12
Num. 10:8
sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbiţele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceţi
13:12
Fapte 5:39
război împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor voștri, căci nu veţi avea nicio izbândă!” 13Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în faţa lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoia lor. 14Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul, și preoţii au sunat din trâmbiţe. 15Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit
13:15
Cap. 14:12.
pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. 16Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. 17Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și cinci sute de mii de oameni aleși au căzut morţi printre cei din Israel. 18Copiii lui Israel au fost smeriţi în vremea aceea, și copiii lui Iuda au câștigat biruinţa pentru că se sprijiniseră
13:18
1 Cron. 5:20Ps. 22:5
pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 19Abia a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăţi: Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul
13:19
Ios. 15:9
cu satele lui. 20Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia, și Domnul l-a
13:20
1 Sam. 25:38
lovit și a
13:20
1 Împ. 14:20
murit. 21Dar Abia a ajuns puternic; a avut paisprezece neveste și a născut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido
13:22
Cap. 12:15.
.

14

141Abia a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.

Asa împăratul lui Iuda

2Asa

14:2
1 Împ. 15:8
a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. 3A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălţimile
14:3
1 Împ. 15:14
, a sfărâmat
14:3
Exod 34:13
stâlpii idolești și a tăiat
14:3
1 Împ. 11:7
astarteele. 4A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi și să împlinească Legea și poruncile. 5A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile și stâlpii închinaţi soarelui. Și împărăţia a avut pace sub el. 6A zidit cetăţi întărite în Iuda, căci ţara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. 7El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi și cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, și El ne-a dat odihnă din toate părţile.” Au zidit dar și au izbutit. 8Asa avea o oștire de trei sute de mii de oameni din Iuda, care purtau scut și suliţă, și două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji.

Asa biruiește pe etiopieni

9Zerah

14:9
Cap. 16:8.
, Etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de un milion de oameni și trei sute de care și a înaintat până la Mareșa
14:9
Ios. 15:44
. 10Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareșa. 11Asa
14:11
Exod 14:10Ps. 22:5
a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor
14:11
1 Sam. 14:6
celui slab ca și celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău
14:11
1 Sam. 17:45Prov. 18:10
am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!” 12Domnul a lovit
14:12
Cap. 13:15.
pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda, și etiopienii au luat-o la fugă. 13Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar
14:13
Gen. 10:19
20:1
, și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul și de oștirea Lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare; 14au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza
14:14
Gen. 35:5
Domnului căzuse peste ele, și au jefuit toate cetăţile a căror pradă era mare. 15Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulţime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.