Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Abia a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.

Asa împăratul lui Iuda

2Asa

14:2
1 Împ. 15:8
a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. 3A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălţimile
14:3
1 Împ. 15:14
, a sfărâmat
14:3
Exod 34:13
stâlpii idolești și a tăiat
14:3
1 Împ. 11:7
astarteele. 4A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi și să împlinească Legea și poruncile. 5A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile și stâlpii închinaţi soarelui. Și împărăţia a avut pace sub el. 6A zidit cetăţi întărite în Iuda, căci ţara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. 7El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi și cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, și El ne-a dat odihnă din toate părţile.” Au zidit dar și au izbutit. 8Asa avea o oștire de trei sute de mii de oameni din Iuda, care purtau scut și suliţă, și două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji.

Asa biruiește pe etiopieni

9Zerah

14:9
Cap. 16:8.

, Etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de un milion de oameni și trei sute de care și a înaintat până la Mareșa
14:9
Ios. 15:44
. 10Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareșa. 11Asa
14:11
Exod 14:10Ps. 22:5
a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor
14:11
1 Sam. 14:6
celui slab ca și celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău
14:11
1 Sam. 17:45Prov. 18:10
am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!” 12Domnul a lovit
14:12
Cap. 13:15.

pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda, și etiopienii au luat-o la fugă. 13Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar
14:13
Gen. 10:19
20:1
, și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul și de oștirea Lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare; 14au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza
14:14
Gen. 35:5
Domnului căzuse peste ele, și au jefuit toate cetăţile a căror pradă era mare. 15Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulţime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.