Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Duhul

15:1
Num. 24:2Jud. 3:10
lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul
15:2
Iac. 4:8
este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L
15:2
Vers. 4,15.
1 Cron. 28:9Ier. 29:13Mat. 7:7
căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L
15:2
Cap. 24:20.

părăsiţi, și El vă va părăsi. 3Multă vreme
15:3
Osea 3:4
Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără
15:3
Lev. 10:11
preot care să înveţe pe oameni și fără lege. 4Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors
15:4
Deut. 4:29
la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 5În vremurile
15:5
Jud. 5:6
acelea, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării: 6un
15:6
Mat. 24:7
popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări; 7voi dar întăriţi-vă și nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

Râvna lui Asa

8După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda și Beniamin și din cetăţile pe

15:8
Cap. 13:19.

care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului. 9A strâns pe tot Iuda și Beniamin, și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau
15:9
Cap. 11:16.

printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 10S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 11au
15:11
Cap. 14:15.

jertfit Domnului, din prada
15:11
Cap. 14:13.

pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Au făcut
15:12
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima și din tot sufletul lor, 13și oricine
15:13
Exod 22:20
nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia
15:13
Deut. 13:5,9,15
omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbiţe și de buciume; 15tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia
15:15
Vers. 2.

lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 16Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca
15:16
1 Împ. 15:13
să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. 17Dar înălţimile
15:17
Cap. 14:3,5.
1 Împ. 15:14
tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 18A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 19N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.