Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În al treizeci și șaselea an al domniei lui Asa, Baeșa

16:1
1 Împ. 15:17
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama, ca să
16:1
Cap. 15:9.

nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 2Asa a scos argint și aur din vistieriile Casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Și a pus să-i spună: 3„Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 4Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii sale împotriva cetăţilor lui Israel și au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim și toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali. 5Când a auzit, Baeșa a încetat să mai întărească Rama și a pus capăt lucrărilor sale. 6Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei și le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei și Miţpei.

Mustrarea lui Asa

7În vremea aceea, Hanani

16:7
1 Împ. 16:1
, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: „Pentru că
16:7
Is. 31:1Ier. 17:5
te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. 8Etiopienii
16:8
Cap. 14:9.

și libienii
16:8
Cap. 12:3.

nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care și călăreţi? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseși pe El. 9Căci Domnul Își întinde
16:9
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19Zah. 4:10
privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un
16:9
1 Sam. 13:13
nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea
16:9
1 Împ. 15:32
războaie.” 10Asa s-a mâniat pe văzător și l-a
16:10
Cap. 18:26.
Ier. 20:2Mat. 14:3
pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. 11Faptele
16:11
1 Împ. 15:23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a
16:12
Ier. 17:5
căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. 13Asa a adormit
16:13
1 Împ. 15:24
cu părinţii săi și a murit în al patruzeci și unulea an al domniei lui; 14l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii
16:14
Gen. 50:2Marcu 16:1Ioan 19:39,40
și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars
16:14
Cap. 21:19.
Ier. 34:5
în cinstea lui foarte multe mirodenii.