Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Iosafat împăratul lui Iuda

171În locul lui a domnit fiul său Iosafat

17:1
1 Împ. 15:24
. El s-a întărit împotriva lui Israel: 2a pus oști în toate cetăţile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda și în cetăţile lui Efraim, pe care le luase
17:2
Cap. 15:8.

tatăl său, Asa. 3Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe baali, 4căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile Lui, fără să facă
17:4
1 Împ. 12:28
ce făcea Israel. 5Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri
17:5
1 Sam. 10:271 Împ. 10:25
. Și a avut
17:5
1 Împ. 10:27
o mulţime de bogăţii și slavă. 6Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat
17:6
1 Împ. 22:4319:3
20:33
din Iuda chiar și înălţimile și idolii. 7În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica să se ducă
17:7
Cap. 15:3.

să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda. 8A trimis cu ei pe leviţii Șemaia, Netania, Zebadia, Asael, Șemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob-Adonia, leviţi, și pe preoţii Elișama și Ioram. 9Ei
17:9
Cap. 35:3.
Neem. 8:7
au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea Legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda și au învăţat pe oameni în mijlocul poporului. 10Groaza
17:10
Gen. 35:5
Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. 11Niște filisteni
17:11
2 Sam. 8:2
au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii i-au adus și ei vite, șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de ţapi. 12Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui și cetăţi pentru merinde. 13A strâns merinde în cetăţile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. 14Iată numărul lor, după casele părinţilor lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie: Adna, căpetenia cu trei sute de mii de viteji; 15după el, Iohanan, căpetenia cu două sute optzeci de mii de oameni; 16după el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase
17:16
Jud. 5:2,9
de bunăvoie Domnului, cu două sute de mii de viteji. 17Din Beniamin: Eliada, om viteaz, cu două sute de mii de oameni înarmaţi cu arc și cu scut, 18și, după el, Zozabad, cu o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război. 19Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceia
17:19
Vers. 2.

pe care îi pusese împăratul în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.