Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Hanani mustră pe Iosafat

191Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă, la Ierusalim. 2Iehu, fiul prorocului

19:2
1 Sam. 9:9
Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit
19:2
Ps. 139:21
pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat
19:2
Cap. 32:25.

Domnul pe tine. 3Dar tot se mai găsește și ceva
19:3
Cap. 17:4,6;
12:12
bun în tine, căci ai înlăturat din ţară idolii și ţi-ai pus
19:3
Cap. 30:19.
Ezra 7:10
inima să caute pe Dumnezeu.”

Măsurile pentru împărţirea dreptăţii

4Iosafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Beer-Șeba până la muntele lui Efraim, și i-a adus înapoi la Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 5A pus judecători în toate cetăţile întărite din ţara lui Iuda, în fiecare cetate. 6Și a zis judecătorilor: „Luaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni

19:6
Deut. 1:17
veţi rosti judecăţi, ci pentru Domnul
19:6
Ps. 82:1Ecl. 5:8
, care va fi lângă voi când le veţi rosti. 7Acum, frica de Domnul să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul
19:7
Deut. 32:4Rom. 9:14
Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are
19:7
Deut. 10:17Iov 34:19Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” 8Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat
19:8
Deut. 16:18
a pus și aici, pentru judecăţile Domnului și pentru neînţelegeri, leviţi, preoţi și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. 9Și iată poruncile pe care li le-a dat: „Voi să lucraţi în frică
19:9
2 Sam. 23:3
de Domnul, cu credinţă și curăţie de inimă. 10În orice
19:10
Deut. 17:8
neînţelegere, care vă va fi supusă de fraţii voștri, care locuiesc în cetăţile lor, și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învăţături și rânduieli, să-i luminaţi, ca să nu se facă vinovaţi faţă de Domnul și să nu izbucnească mânia
19:10
Num. 16:46
Lui peste voi
19:10
Ezec. 3:18
și peste fraţii voștri. Așa să lucraţi, și nu veţi fi vinovaţi. 11Și iată că aveţi în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile
19:11
1 Cron. 26:30
Domnului și pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului și aveţi înainte ca dregători pe leviţi. Întăriţi-vă și lucraţi, și Domnul să fie cu cel ce va face
19:11
Cap. 15:2.

binele!”