Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Pregătirile lui Solomon pentru zidirea Templului

21Solomon a poruncit

2:1
1 Împ. 5:5
să se zidească o casă Numelui Domnului și o casă împărătească pentru el. 2Solomon
2:2
1 Împ. 5:15
a numărat șaptezeci de mii de oameni ca să ducă sarcinile, optzeci de mii ca să taie pietre pe munte și trei mii șase sute ca să-i privegheze. 3Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul Tirului: „Fă-mi și mie cum
2:3
1 Cron. 14:1
ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedri ca să-și zidească o casă de locuit. 4Iată, eu înalţ
2:4
Vers. 1.

o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie
2:4
Exod 30:7
mirositoare, să aduc necurmat
2:4
Exod 25:30Lev. 24:8
în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile-de-tot
2:4
Num. 28:3,9,11
de dimineaţă și de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. 5Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai
2:5
Ps. 135:5
mare decât toţi dumnezeii. 6Dar cine
2:6
1 Împ. 8:27Is. 66:1
poate să-I zidească o casă, când cerurile și cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Și cine sunt eu, ca să-I zidesc o casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui? 7Trimite-mi dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei și fierului, a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului și de culoare albastră și care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meșterii iscusiţi, care sunt la mine în Iuda și la Ierusalim și pe care
2:7
1 Cron. 22:15
i-a ales tatăl meu, David. 8Trimite-mi
2:8
1 Împ. 5:6
din Liban și lemn de cedru, de chiparos și de santal, căci știu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi. 9Să mi se pregătească lemn din belșug, căci casa pe care o voi zidi va fi mare și măreaţă. 10Slujitorilor tăi care vor tăia
2:10
1 Împ. 5:11
, care vor doborî jos lemnele, le voi da douăzeci de mii de cori de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin și douăzeci de mii de baţi de untdelemn.” 11Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon: „Pentru că
2:11
1 Împ. 10:9
Domnul iubește pe poporul Său, de aceea te-a pus împărat peste ei.” 12Hiram a mai zis: „Binecuvântat
2:12
1 Împ. 5:7
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel
2:12
Gen. 1:2Ps. 33:6
102:25
124:8
136:5,6Fapte 4:24
14:15Apoc. 10:6
, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înţelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el! 13Îţi trimit dar un om meșter și priceput, pe Huram-Abi, 14fiul
2:14
1 Împ. 7:13,14
unei femei dintre fetele lui Dan și al unui tată tirian. El este meșter pentru lucrările în aur, în argint, în aramă și în fier, în piatră și în lemn, în materii vopsite în purpură și în albastru, în materii de vison și cârmâz și pentru orice fel de săpături și lucruri meșteșugite care i se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi iscusiţi și cu oamenii iscusiţi ai domnului meu David, tatăl tău. 15Acum, domnul meu
2:15
Vers. 10.

să trimită slujitorilor tăi grâul, orzul, untdelemnul și vinul de care a vorbit. 16Și noi
2:16
1 Împ. 5:8,9
vom tăia lemne din Liban atât cât vei avea nevoie; ţi le vom trimite pe mare, în plute, până la Iafo și, de acolo, tu le vei sui la Ierusalim.” 17Solomon
2:17
Vers. 2.
1 Împ. 5:13,15,16
9:20,21
a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David
2:17
1 Cron. 22:2
. S-au găsit o sută cincizeci și trei de mii șase sute. 18Și a luat din ei șaptezeci de mii
2:18
Vers. 2.

ca să poarte sarcinile, optzeci de mii să taie pietre în munte și trei mii șase sute ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru.