Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

211Iosafat

21:1
1 Împ. 22:50
a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioram.

Ioram împăratul lui Iuda

2Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatia, toţi fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel. 3Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi întărite în Iuda, dar împărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut. 4Când a luat Ioram în stăpânire împărăţia tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toţi fraţii săi și pe vreo câţiva din capii lui Israel. 5Ioram avea treizeci și doi

21:5
2 Împ. 8:17
de ani când a ajuns împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. 6El a umblat în calea împăraţilor lui Israel cum făcuse casa lui Ahab
21:6
Cap. 22:2.

, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, și a făcut ce este rău înaintea Domnului. 7Dar Domnul n-a voit să piardă casa lui David, din pricina legământului pe care-l făcuse cu David și din pricina făgăduinţei pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină, lui și fiilor
21:7
2 Sam. 7:12,131 Împ. 11:362 Împ. 8:19Ps. 132:11
lui. 8Pe vremea
21:8
2 Împ. 8:20
sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. 9Ioram a pornit cu căpeteniile și cu toate carele sale. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţii care-l înconjurau și pe căpeteniile carelor lor. 10Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. În același timp s-a răsculat și Libna împotriva stăpânirii lui, pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. 11Ioram a făcut chiar înălţimi în munţii lui Iuda. A târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie
21:11
Lev. 17:7
20:5
și a amăgit pe Iuda. 12I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, care zicea: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: ‘Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, 13ci ai umblat în calea împăraţilor lui Israel; pentru că ai târât
21:13
Vers. 11.

la curvie
21:13
Exod 34:15Deut. 31:16
pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa
21:13
1 Împ. 16:31-332 Împ. 9:22
lui Ahab faţă de Israel, și pentru că ai omorât pe fraţii
21:13
Vers. 4.

tăi, care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, 14iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău. 15Iar pe tine, te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie
21:15
Vers. 18,19.

, care se va îngreuia din zi în zi, până când îţi vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii.’” 16Și Domnul a aţâţat
21:16
1 Împ. 11:14,23
împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor. 17S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogăţiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii
21:17
Cap. 24:7.

și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz21:17 Ioahaz, numit Ahazia în cap. 22:1., cel mai tânăr dintre fiii săi. 18După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie
21:18
Vers. 15.

, care era fără leac. 19Ea s-a îngreuiat din zi în zi și, pe la sfârșitul anului al doilea, i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. Și poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui, cum făcuse pentru părinţii
21:19
Cap. 16:14.

lui. 20Avea treizeci și doi de ani când a ajuns împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraţilor.