Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Ahazia împăratul lui Iuda

221Locuitorii Ierusalimului au pus împărat în locul lui pe Ahazia

22:1
2 Împ. 8:2422
, fiul lui cel mai tânăr, căci oastea venită în tabără cu arabii omorâse pe toţi cei
22:1
Cap. 21:17.

mai mari în vârstă. Astfel a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 2Ahazia avea patruzeci și doi de ani
22:2
2 Împ. 8:26
când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia
22:2
Cap. 21:6.

, fata lui Omri. 3El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. 4A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci, după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici, spre pierzarea lui. 5Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram
22:5
2 Împ. 8:28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot, în Galaad. Sirienii au rănit pe Ioram. 6Ioram s-a întors
22:6
2 Împ. 9:15
să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav. 7Prin voia
22:7
Jud. 14:41 Împ. 12:15
lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit
22:7
2 Împ. 9:21
cu Ioram să se ducă înaintea lui Iehu, fiul lui Nimși, pe care-l
22:7
2 Împ. 9:6,7
unsese Domnul ca să piardă casa lui Ahab. 8Și, pe când se răzbuna
22:8
2 Împ. 10:10,11
Iehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste
22:8
2 Împ. 10:13,14
capii lui Iuda și peste fiii fraţilor lui Ahazia, care erau în slujba lui Ahazia, și i-a omorât. 9Au căutat pe Ahazia
22:9
2 Împ. 9:27
și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Iehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafat, care căuta pe
22:9
Cap. 17:4.

Domnul din toată inima lui.” Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească.

Atalia împărăteasa lui Iuda

10Atalia, mama lui Ahazia, văzând

22:10
2 Împ. 11:1
că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22:11
2 Împ. 11:2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâţi, și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Iehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. 12A stat șase ani ascuns cu ei în Casa lui Dumnezeu. Și în ţară domnea Atalia.