Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

211Iosafat

21:1
1 Împ. 22:50
a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioram.

Ioram împăratul lui Iuda

2Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatia, toţi fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel. 3Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi întărite în Iuda, dar împărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut. 4Când a luat Ioram în stăpânire împărăţia tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toţi fraţii săi și pe vreo câţiva din capii lui Israel. 5Ioram avea treizeci și doi

21:5
2 Împ. 8:17
de ani când a ajuns împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. 6El a umblat în calea împăraţilor lui Israel cum făcuse casa lui Ahab
21:6
Cap. 22:2.
, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, și a făcut ce este rău înaintea Domnului. 7Dar Domnul n-a voit să piardă casa lui David, din pricina legământului pe care-l făcuse cu David și din pricina făgăduinţei pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină, lui și fiilor
21:7
2 Sam. 7:12,131 Împ. 11:362 Împ. 8:19Ps. 132:11
lui. 8Pe vremea
21:8
2 Împ. 8:20
sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. 9Ioram a pornit cu căpeteniile și cu toate carele sale. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţii care-l înconjurau și pe căpeteniile carelor lor. 10Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. În același timp s-a răsculat și Libna împotriva stăpânirii lui, pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. 11Ioram a făcut chiar înălţimi în munţii lui Iuda. A târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie
21:11
Lev. 17:7
20:5
și a amăgit pe Iuda. 12I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, care zicea: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: ‘Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, 13ci ai umblat în calea împăraţilor lui Israel; pentru că ai târât
21:13
Vers. 11.
la curvie
21:13
Exod 34:15Deut. 31:16
pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa
21:13
1 Împ. 16:31-332 Împ. 9:22
lui Ahab faţă de Israel, și pentru că ai omorât pe fraţii
21:13
Vers. 4.
tăi, care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, 14iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău. 15Iar pe tine, te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie
21:15
Vers. 18,19.
, care se va îngreuia din zi în zi, până când îţi vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii.’” 16Și Domnul a aţâţat
21:16
1 Împ. 11:14,23
împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor. 17S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogăţiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii
21:17
Cap. 24:7.
și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz21:17 Ioahaz, numit Ahazia în cap. 22:1., cel mai tânăr dintre fiii săi. 18După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie
21:18
Vers. 15.
, care era fără leac. 19Ea s-a îngreuiat din zi în zi și, pe la sfârșitul anului al doilea, i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. Și poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui, cum făcuse pentru părinţii
21:19
Cap. 16:14.
lui. 20Avea treizeci și doi de ani când a ajuns împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraţilor.

22

Ahazia împăratul lui Iuda

221Locuitorii Ierusalimului au pus împărat în locul lui pe Ahazia

22:1
2 Împ. 8:2422
, fiul lui cel mai tânăr, căci oastea venită în tabără cu arabii omorâse pe toţi cei
22:1
Cap. 21:17.
mai mari în vârstă. Astfel a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 2Ahazia avea patruzeci și doi de ani
22:2
2 Împ. 8:26
când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia
22:2
Cap. 21:6.
, fata lui Omri. 3El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. 4A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci, după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici, spre pierzarea lui. 5Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram
22:5
2 Împ. 8:28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot, în Galaad. Sirienii au rănit pe Ioram. 6Ioram s-a întors
22:6
2 Împ. 9:15
să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav. 7Prin voia
22:7
Jud. 14:41 Împ. 12:15
lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit
22:7
2 Împ. 9:21
cu Ioram să se ducă înaintea lui Iehu, fiul lui Nimși, pe care-l
22:7
2 Împ. 9:6,7
unsese Domnul ca să piardă casa lui Ahab. 8Și, pe când se răzbuna
22:8
2 Împ. 10:10,11
Iehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste
22:8
2 Împ. 10:13,14
capii lui Iuda și peste fiii fraţilor lui Ahazia, care erau în slujba lui Ahazia, și i-a omorât. 9Au căutat pe Ahazia
22:9
2 Împ. 9:27
și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Iehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafat, care căuta pe
22:9
Cap. 17:4.
Domnul din toată inima lui.” Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească.

Atalia împărăteasa lui Iuda

10Atalia, mama lui Ahazia, văzând

22:10
2 Împ. 11:1
că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22:11
2 Împ. 11:2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâţi, și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Iehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. 12A stat șase ani ascuns cu ei în Casa lui Dumnezeu. Și în ţară domnea Atalia.

23

Ioas se încununează împărat

231În

23:1
2 Împ. 11:4
al șaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Au străbătut toată ţara lui Iuda și au strâns pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda și pe capii de familii din Israel și au venit la Ierusalim. 3Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Și Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus
23:3
2 Sam. 7:121 Împ. 2:4
9:57:18
21:7
Domnul cu privire la fiii lui David. 4Iată ce veţi face. A treia parte din voi, care intră
23:4
1 Cron. 9:25
de slujbă în ziua Sabatului, preoţi și leviţi, să facă paza pragurilor; 5altă treime să stea în casa împăratului și o treime, la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curţile Casei Domnului. 6Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoţii și leviţii
23:6
1 Cron. 23:28,29
de slujbă; ei să intre, căci sunt sfinţi. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. 7Leviţii să înconjoare pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiţi pe lângă împărat când va intra și când va ieși.” 8Leviţii și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din
23:8
1 Cron. 24:25
cete. 9Preotul Iehoiada a dat sutașilor suliţele și scuturile mari și mici care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa lui Dumnezeu. 10A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă de jur împrejurul împăratului. 11Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia
23:11
Deut. 17:18
și l-au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: „Trăiască împăratul!” 12Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat și a venit la popor în Casa Domnului. 13S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat; tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe, iar cântăreţii, cu instrumentele de muzică, ziceau cântările
23:13
1 Cron. 25:8
de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: „Vânzare! Vânzare!” 14Atunci, preotul Iehoiada, scoţând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis: „Scoateţi-o afară din șiruri, și oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâţi în Casa Domnului.” 15I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului, pe intrarea Porţii
23:15
Neem. 3:28
Cailor, și au omorât-o acolo. 16Iehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. 17Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan
23:17
Deut. 13:9
, preotul lui Baal. 18Iehoiada a încredinţat slujbele Casei Domnului în mâinile preoţilor, leviţilor pe care-i împărţise
23:18
1 Cron. 23:6,30,31
24:1
David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea
23:18
Num. 28:2
lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David. 19A pus ușieri
23:19
1 Cron. 26:1
la porţile Casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva. 20A luat pe sutași
23:20
2 Împ. 11:19
, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul ţării și a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăţiei. 21Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.