Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Ioas se încununează împărat

231În

23:1
2 Împ. 11:4
al șaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Au străbătut toată ţara lui Iuda și au strâns pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda și pe capii de familii din Israel și au venit la Ierusalim. 3Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Și Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus
23:3
2 Sam. 7:121 Împ. 2:4
9:57:18
21:7
Domnul cu privire la fiii lui David. 4Iată ce veţi face. A treia parte din voi, care intră
23:4
1 Cron. 9:25
de slujbă în ziua Sabatului, preoţi și leviţi, să facă paza pragurilor; 5altă treime să stea în casa împăratului și o treime, la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curţile Casei Domnului. 6Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoţii și leviţii
23:6
1 Cron. 23:28,29
de slujbă; ei să intre, căci sunt sfinţi. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. 7Leviţii să înconjoare pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiţi pe lângă împărat când va intra și când va ieși.” 8Leviţii și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din
23:8
1 Cron. 24:25
cete. 9Preotul Iehoiada a dat sutașilor suliţele și scuturile mari și mici care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa lui Dumnezeu. 10A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă de jur împrejurul împăratului. 11Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia
23:11
Deut. 17:18
și l-au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: „Trăiască împăratul!” 12Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat și a venit la popor în Casa Domnului. 13S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat; tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe, iar cântăreţii, cu instrumentele de muzică, ziceau cântările
23:13
1 Cron. 25:8
de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: „Vânzare! Vânzare!” 14Atunci, preotul Iehoiada, scoţând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis: „Scoateţi-o afară din șiruri, și oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâţi în Casa Domnului.” 15I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului, pe intrarea Porţii
23:15
Neem. 3:28
Cailor, și au omorât-o acolo. 16Iehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. 17Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan
23:17
Deut. 13:9
, preotul lui Baal. 18Iehoiada a încredinţat slujbele Casei Domnului în mâinile preoţilor, leviţilor pe care-i împărţise
23:18
1 Cron. 23:6,30,31
24:1
David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea
23:18
Num. 28:2
lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David. 19A pus ușieri
23:19
1 Cron. 26:1
la porţile Casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva. 20A luat pe sutași
23:20
2 Împ. 11:19
, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul ţării și a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăţiei. 21Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.