Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Ahazia împăratul lui Iuda

221Locuitorii Ierusalimului au pus împărat în locul lui pe Ahazia

22:1
2 Împ. 8:2422
, fiul lui cel mai tânăr, căci oastea venită în tabără cu arabii omorâse pe toţi cei
22:1
Cap. 21:17.
mai mari în vârstă. Astfel a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 2Ahazia avea patruzeci și doi de ani
22:2
2 Împ. 8:26
când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia
22:2
Cap. 21:6.
, fata lui Omri. 3El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. 4A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci, după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici, spre pierzarea lui. 5Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram
22:5
2 Împ. 8:28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot, în Galaad. Sirienii au rănit pe Ioram. 6Ioram s-a întors
22:6
2 Împ. 9:15
să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav. 7Prin voia
22:7
Jud. 14:41 Împ. 12:15
lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit
22:7
2 Împ. 9:21
cu Ioram să se ducă înaintea lui Iehu, fiul lui Nimși, pe care-l
22:7
2 Împ. 9:6,7
unsese Domnul ca să piardă casa lui Ahab. 8Și, pe când se răzbuna
22:8
2 Împ. 10:10,11
Iehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste
22:8
2 Împ. 10:13,14
capii lui Iuda și peste fiii fraţilor lui Ahazia, care erau în slujba lui Ahazia, și i-a omorât. 9Au căutat pe Ahazia
22:9
2 Împ. 9:27
și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Iehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafat, care căuta pe
22:9
Cap. 17:4.
Domnul din toată inima lui.” Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească.

Atalia împărăteasa lui Iuda

10Atalia, mama lui Ahazia, văzând

22:10
2 Împ. 11:1
că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22:11
2 Împ. 11:2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâţi, și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Iehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. 12A stat șase ani ascuns cu ei în Casa lui Dumnezeu. Și în ţară domnea Atalia.

23

Ioas se încununează împărat

231În

23:1
2 Împ. 11:4
al șaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Au străbătut toată ţara lui Iuda și au strâns pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda și pe capii de familii din Israel și au venit la Ierusalim. 3Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Și Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus
23:3
2 Sam. 7:121 Împ. 2:4
9:57:18
21:7
Domnul cu privire la fiii lui David. 4Iată ce veţi face. A treia parte din voi, care intră
23:4
1 Cron. 9:25
de slujbă în ziua Sabatului, preoţi și leviţi, să facă paza pragurilor; 5altă treime să stea în casa împăratului și o treime, la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curţile Casei Domnului. 6Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoţii și leviţii
23:6
1 Cron. 23:28,29
de slujbă; ei să intre, căci sunt sfinţi. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. 7Leviţii să înconjoare pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiţi pe lângă împărat când va intra și când va ieși.” 8Leviţii și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din
23:8
1 Cron. 24:25
cete. 9Preotul Iehoiada a dat sutașilor suliţele și scuturile mari și mici care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa lui Dumnezeu. 10A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă de jur împrejurul împăratului. 11Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia
23:11
Deut. 17:18
și l-au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: „Trăiască împăratul!” 12Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat și a venit la popor în Casa Domnului. 13S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat; tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe, iar cântăreţii, cu instrumentele de muzică, ziceau cântările
23:13
1 Cron. 25:8
de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: „Vânzare! Vânzare!” 14Atunci, preotul Iehoiada, scoţând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis: „Scoateţi-o afară din șiruri, și oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâţi în Casa Domnului.” 15I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului, pe intrarea Porţii
23:15
Neem. 3:28
Cailor, și au omorât-o acolo. 16Iehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. 17Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan
23:17
Deut. 13:9
, preotul lui Baal. 18Iehoiada a încredinţat slujbele Casei Domnului în mâinile preoţilor, leviţilor pe care-i împărţise
23:18
1 Cron. 23:6,30,31
24:1
David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea
23:18
Num. 28:2
lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David. 19A pus ușieri
23:19
1 Cron. 26:1
la porţile Casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva. 20A luat pe sutași
23:20
2 Împ. 11:19
, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul ţării și a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăţiei. 21Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.

24

Ioas începe să domnească și drege Templul

241Ioas avea șapte

24:1
2 Împ. 11:21
12:1
ani când a ajuns împărat și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este bine
24:2
Cap. 26:5.
înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada. 3Iehoiada a luat pentru Ioas două neveste și Ioas a născut fii și fiice. 4După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă Casa Domnului. 5A strâns pe preoţi și pe leviţi și le-a zis: „Duceţi-vă prin cetăţile lui Iuda și strângeţi bani
24:5
2 Împ. 12:4
din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea Casei Dumnezeului vostru. Și grăbiţi-vă cu lucrul acesta.” Dar leviţii nu s-au grăbit. 6Împăratul
24:6
2 Împ. 12:7
a chemat pe marele preot Iehoiada și i-a zis: „Pentru ce n-ai vegheat ca leviţii să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise
24:6
Exod 30:12-14,16
, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul
24:6
Num. 1:50Fapte 7:44
mărturiei? 7Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii
24:7
Cap. 21:17.
ei au pustiit Casa lui Dumnezeu și au întrebuinţat în slujba baalilor toate lucrurile
24:7
2 Împ. 12:4
închinate Casei Domnului.” 8Atunci, împăratul a poruncit
24:8
2 Împ. 12:9
să se facă o ladă și să se pună afară la poarta Casei Domnului. 9Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului
24:9
Vers. 6.
darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustie. 10Toate căpeteniile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. 11Când
24:11
2 Împ. 12:10
vedeau leviţii că e mult argint în ladă și că era vremea ca s-o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marelui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc. Așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. 12Împăratul și Iehoiada îl dădeau meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră și tâmplari, ca să dreagă Casa Domnului, precum și lucrători în fier și aramă, ca să dreagă Casa Domnului. 13Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres; au pus Casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. 14Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului și înaintea lui Iehoiada argintul care mai rămăsese. Și cu el
24:14
2 Împ. 12:13
au făcut unelte pentru Casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru arderile-de-tot, pahare și alte scule de aur și de argint. Și, în tot timpul vieţii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi-de-tot în Casa Domnului. 15Iehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte, avea o sută treizeci de ani. 16L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împăraţii, pentru că făcuse bine în Israel, și faţă de Dumnezeu, și faţă de Casa Lui.

Ioas și închinarea la idoli

17După moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci, împăratul i-a ascultat. 18Și au părăsit Casa Domnului Dumnezeului părinţilor lor și au slujit astarteelor

24:18
1 Împ. 14:23
și idolilor. Mânia
24:18
Jud. 5:8
Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovaţi în felul acesta. 19Domnul a trimis
24:19
Cap. 36:15.
la ei proroci să-i întoarcă înapoi la El, dar n-au ascultat de înștiinţările pe care le-au primit. 20Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul
24:20
Cap. 15:1;
lui Dumnezeu. El s-a înfăţișat înaintea poporului și i-a zis: „Așa vorbește Dumnezeu: ‘Pentru ce
24:20
Num. 14:41
călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăși. Pentru că
24:20
Cap. 15:2.
aţi părăsit pe Domnul, și El vă va părăsi.’” 21Și au uneltit împotriva lui și l-au ucis
24:21
Mat. 23:35Fapte 7:58,59
cu pietre, din porunca împăratului, în curtea Casei Domnului. 22Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoinţa pe care o avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, și a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit: „Domnul să vadă și să judece!” 23După trecerea anului, oastea
24:23
2 Împ. 12:17
sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim. Au omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. 24Oastea sirienilor a venit cu un mic
24:24
Lev. 26:8Deut. 32:30Is. 30:17
număr de oameni. Totuși Domnul a dat
24:24
Lev. 26:25Deut. 28:25
în mâinile lor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. Astfel au pedepsit
24:24
Cap. 22:8.
sirienii pe Ioas. 25Când au plecat de la el, după ce-l lăsaseră în mari suferinţe, slujitorii
24:25
2 Împ. 12:20
lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului
24:25
Vers. 21.
preotului Iehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraţilor. 26Iată pe cei ce au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Șimeatei, o femeie amonită, și Iozabad, fiul Șimritei, o femeie moabită. 27Cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii
24:27
2 Împ. 12:18
făcute cu privire la el și despre dregerea Casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din cartea împăraţilor.

În locul lui a domnit fiul său Amaţia

24:27
2 Împ. 12:21
.