Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Ioas începe să domnească și drege Templul

241Ioas avea șapte

24:1
2 Împ. 11:21
12:1
ani când a ajuns împărat și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este bine
24:2
Cap. 26:5.

înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada. 3Iehoiada a luat pentru Ioas două neveste și Ioas a născut fii și fiice. 4După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă Casa Domnului. 5A strâns pe preoţi și pe leviţi și le-a zis: „Duceţi-vă prin cetăţile lui Iuda și strângeţi bani
24:5
2 Împ. 12:4
din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea Casei Dumnezeului vostru. Și grăbiţi-vă cu lucrul acesta.” Dar leviţii nu s-au grăbit. 6Împăratul
24:6
2 Împ. 12:7
a chemat pe marele preot Iehoiada și i-a zis: „Pentru ce n-ai vegheat ca leviţii să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise
24:6
Exod 30:12-14,16
, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul
24:6
Num. 1:50Fapte 7:44
mărturiei? 7Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii
24:7
Cap. 21:17.

ei au pustiit Casa lui Dumnezeu și au întrebuinţat în slujba baalilor toate lucrurile
24:7
2 Împ. 12:4
închinate Casei Domnului.” 8Atunci, împăratul a poruncit
24:8
2 Împ. 12:9
să se facă o ladă și să se pună afară la poarta Casei Domnului. 9Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului
24:9
Vers. 6.

darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustie. 10Toate căpeteniile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. 11Când
24:11
2 Împ. 12:10
vedeau leviţii că e mult argint în ladă și că era vremea ca s-o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marelui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc. Așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. 12Împăratul și Iehoiada îl dădeau meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră și tâmplari, ca să dreagă Casa Domnului, precum și lucrători în fier și aramă, ca să dreagă Casa Domnului. 13Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres; au pus Casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. 14Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului și înaintea lui Iehoiada argintul care mai rămăsese. Și cu el
24:14
2 Împ. 12:13
au făcut unelte pentru Casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru arderile-de-tot, pahare și alte scule de aur și de argint. Și, în tot timpul vieţii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi-de-tot în Casa Domnului. 15Iehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte, avea o sută treizeci de ani. 16L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împăraţii, pentru că făcuse bine în Israel, și faţă de Dumnezeu, și faţă de Casa Lui.

Ioas și închinarea la idoli

17După moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci, împăratul i-a ascultat. 18Și au părăsit Casa Domnului Dumnezeului părinţilor lor și au slujit astarteelor

24:18
1 Împ. 14:23
și idolilor. Mânia
24:18
Jud. 5:8
Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovaţi în felul acesta. 19Domnul a trimis
24:19
Cap. 36:15.
Ier. 7:25,26
25:4
la ei proroci să-i întoarcă înapoi la El, dar n-au ascultat de înștiinţările pe care le-au primit. 20Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul
24:20
Cap. 15:1;
20:14
lui Dumnezeu. El s-a înfăţișat înaintea poporului și i-a zis: „Așa vorbește Dumnezeu: ‘Pentru ce
24:20
Num. 14:41
călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăși. Pentru că
24:20
Cap. 15:2.

aţi părăsit pe Domnul, și El vă va părăsi.’” 21Și au uneltit împotriva lui și l-au ucis
24:21
Mat. 23:35Fapte 7:58,59
cu pietre, din porunca împăratului, în curtea Casei Domnului. 22Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoinţa pe care o avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, și a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit: „Domnul să vadă și să judece!” 23După trecerea anului, oastea
24:23
2 Împ. 12:17
sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim. Au omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. 24Oastea sirienilor a venit cu un mic
24:24
Lev. 26:8Deut. 32:30Is. 30:17
număr de oameni. Totuși Domnul a dat
24:24
Lev. 26:25Deut. 28:25
în mâinile lor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. Astfel au pedepsit
24:24
Cap. 22:8.
Is. 10:4
sirienii pe Ioas. 25Când au plecat de la el, după ce-l lăsaseră în mari suferinţe, slujitorii
24:25
2 Împ. 12:20
lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului
24:25
Vers. 21.

preotului Iehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraţilor. 26Iată pe cei ce au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Șimeatei, o femeie amonită, și Iozabad, fiul Șimritei, o femeie moabită. 27Cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii
24:27
2 Împ. 12:18
făcute cu privire la el și despre dregerea Casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din cartea împăraţilor.

În locul lui a domnit fiul său Amaţia

24:27
2 Împ. 12:21
.