Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Domnia lui Ozia

261Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia

26:1
2 Împ. 14:21,22
15:1
, care era în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 2Ozia a întărit Elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinţii săi. 3Ozia avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia, din Ierusalim. 4El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Amaţia. 5A căutat
26:5
Cap. 24:2.

pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea
26:5
Gen. 41:15Dan. 1:17
2:19
10:1
vedeniile lui Dumnezeu. Și, în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. 6A pornit cu război
26:6
Is. 14:29
împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului și între filisteni. 7Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor
26:7
Cap. 21:16.

, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal și împotriva maoniţilor. 8Amoniţii aduceau
26:8
2 Sam. 8:2
daruri lui Ozia, și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. 9Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe Poarta
26:9
2 Împ. 14:13Neem. 3:13,19,32Zah. 14:10
Unghiului, pe Poarta Văii și pe unghi și le-a întărit. 10A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugari și vieri în munţi și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. 11Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război în cete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel și dregătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului. 12Tot numărul capilor caselor părintești, al vitejilor, era de două mii șase sute. 13Ei porunceau peste o oaste de trei sute șapte mii cinci sute de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. 14Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, suliţe, coifuri, platoșe, arcuri și praștii. 15A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter, care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri, ca să arunce săgeţi și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic.

Semeţia lui Ozia

16Dar, când a ajuns

26:16
Deut. 32:15
puternic, inima i s-a
26:16
Deut. 8:14
înălţat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului
26:16
2 Împ. 16:12,13
ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. 17Preotul Azaria
26:17
1 Cron. 6:10
a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă, 18care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: „N-ai dreptul
26:18
Num. 16:40
18:7
, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii
26:18
Exod 30:7,8
, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieși din Sfântul Locaș, căci faci un păcat! Și lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.” 19Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Și, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra
26:19
Num. 12:102 Împ. 5:27
pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii. 20Marele preot Azaria și toţi preoţii și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit
26:20
Est. 6:12
să iasă, pentru că Domnul îl lovise. 21Împăratul Ozia
26:21
2 Împ. 15:5
a fost lepros până în ziua morţii și a locuit într-o casă deosebită
26:21
Lev. 13:46Num. 5:2
ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul ţării. 22Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi și cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia
26:22
Is. 1:1
, fiul lui Amoţ, prorocul. 23Ozia
26:23
2 Împ. 15:7Is. 6:1
a adormit cu părinţii săi. Și l-au îngropat cu părinţii săi în ogorul de înmormântare al împăraţilor, căci ziceau: „Este lepros.” În locul lui, a domnit fiul său Iotam.