Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Ahaz împăratul lui Iuda

281Ahaz avea douăzeci de ani

28:1
2 Împ. 16:2
când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. 2A umblat în căile împăraţilor lui Israel și a făcut chiar chipuri
28:2
Exod 34:17Lev. 19:4
turnate pentru
28:2
Jud. 2:11
baali, 3a ars tămâie în valea
28:3
2 Împ. 23:10Lev. 18:21
fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii
28:3
2 Împ. 16:3
săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Aducea jertfe și tămâie pe înălţimi, pe dealuri și sub orice copac verde. 5Domnul
28:5
Is. 7:1
Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au
28:5
2 Împ. 16:5,6
bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război, pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. 6Pecah
28:6
2 Împ. 15:27
, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda o sută douăzeci de mii de oameni, toţi viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 7Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. 8Copiii lui Israel au luat dintre fraţii
28:8
Cap. 11:4.

lor două sute de mii de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă, pe care au adus-o la Samaria. 9Acolo era un proroc al Domnului, numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis: „În mânia Sa împotriva lui Iuda i-a dat
28:9
Ps. 69:26Is. 10:5
47:6Ezec. 25:12,15
26:2Obad. 10Zah. 1:15
Domnul Dumnezeul părinţilor voștri în mâinile voastre, și voi i-aţi ucis cu o furie care s-a ridicat până la
28:9
Ezra 9:6Apoc. 18:5
ceruri. 10Și credeţi acum că veţi face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele
28:10
Lev. 25:39,42,43,46
voastre? Dar voi nu sunteţi vinovaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru? 11Ascultaţi-mă dar și daţi drumul acestor prinși pe care i-aţi luat dintre fraţii voștri, căci mânia aprinsă
28:11
Iac. 2:13
a Domnului este peste voi!” 12Unii dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Șalum, și Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire 13și le-au zis: „Să nu aduceţi aici pe acești prinși de război. Căci, după ce că suntem vinovaţi înaintea Domnului, voi vreţi să mai și adăugaţi la păcatele și la greșelile noastre. Suntem foarte vinovaţi, și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel.” 14Ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpeteniilor și înaintea întregii adunări. 15Și oamenii numiţi pe nume pentru aceasta s-au sculat
28:15
Vers. 12.

și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat cu prada pe toţi cei ce erau goi, le-au dat haine și încălţăminte, le-au dat să mănânce
28:15
2 Împ. 6:22Prov. 25:21,22Luca 6:27Rom. 12:20
și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toţi cei osteniţi și i-au adus la Ierihon, Cetatea Finicilor
28:15
Deut. 34:3Jud. 1:16
, la fraţii lor. Apoi s-au întors la Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16Pe vremea

28:16
2 Împ. 16:7
aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei. 17Edomiţii au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. 18Filistenii
28:18
Ezec. 16:27,57
au năvălit în cetăţile din câmpie și din partea de miazăzi a lui Iuda; au luat Bet-Șemeșul, Aialonul, Ghederotul, Socoul și satele lui, Timna și satele ei, Ghimzoul și satele lui și s-au așezat acolo. 19Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel
28:19
Cap. 21:2.

, care avusese o purtare fără frâu
28:19
Exod 32:25
în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. 20Tiglat-Pilneser
28:20
2 Împ. 15:29
16:7-9
, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. 21Căci Ahaz a prădat Casa Domnului, casa împăratului și a mai-marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. 22Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. 23A adus jertfă
28:23
Cap. 25:14.

dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, și a zis: „Fiindcă dumnezeii împăraţilor Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe, ca să-mi
28:23
Ier. 44:17,18
ajute.” Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. 24Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu și a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A închis
28:24
Cap. 29:3,7.

ușile Casei Domnului, și-a făcut altare în toate colţurile Ierusalimului 25și a ridicat înălţimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei. Și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. 26Celelalte
28:26
2 Împ. 16:19,20
fapte ale lui și toate căile lui, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 27Ahaz a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraţilor lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ezechia.