Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Ezechia împăratul lui Iuda

291Ezechia a ajuns împărat

29:1
2 Împ. 18:1
la vârsta de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia
29:1
Cap. 26:5.

. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 3În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis
29:3
Cap. 28:24. Vers. 7.

ușile Casei Domnului și le-a dres. 4A adus pe preoţi și pe leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, 5și le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor! Acum sfinţiţi-vă
29:5
1 Cron. 15:12
, sfinţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voștri și scoateţi afară din Sfântul Locaș ce este necurat. 6Căci părinţii noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, și-au abătut privirile
29:6
Ier. 2:27Ezec. 8:16
de la cortul Domnului și i-au întors spatele. 7Au
29:7
Cap. 28:24.

închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele, și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi-de-tot în Sfântul Locaș. 8De aceea, mânia Domnului a fost
29:8
Cap. 24:18.

peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie
29:8
1 Împ. 9:8Ier. 18:16
19:8
25:9,18
29:18
de joc, cum vedeţi cu ochii voștri. 9Și din pricina aceasta au căzut părinţii
29:9
Cap. 28:5,6,8,17.

noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. 10Am de gând dar să fac legământ
29:10
Cap. 15:12.

cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi. 11Acum, fiilor, nu mai staţi nepăsători, căci voi aţi fost aleși
29:11
Num. 3:6
8:14
18:2,6
de Domnul ca să staţi în slujbă înaintea Lui, să fiţi slujitorii Lui și să-I aduceţi tămâie.” 12Și leviţii s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii chehatiţilor; și din fiii merariţilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; și din gherșoniţi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah; 13și din fiii lui Eliţafan: Șimri și Ieiel; și din fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14și din fiii lui Heman: Iehiel și Șimei; și din fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15Au adunat pe fraţii lor și, după ce s-au
29:15
Vers. 5.

sfinţit, au venit să curăţească
29:15
1 Cron. 23:28
și Casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. 16Preoţii au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit în Templul Domnului și le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat leviţii ca să le ducă afară, în pârâul Chedron. 17Au început aceste curăţiri în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii, au intrat în pridvorul Domnului și opt zile au curăţit Casa Domnului; în a șaisprezecea zi a lunii întâi, isprăviseră. 18S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: „Am curăţit toată Casa Domnului, altarul arderilor-de-tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. 19Am adus iarăși în bună stare și am curăţit toate uneltele pe
29:19
Cap. 28:24.

care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului.”

Jertfele de ispășire

20Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a strâns pe mai-marii cetăţii și s-a suit la Casa Domnului. 21Au adus șapte viţei, șapte berbeci, șapte miei și șapte ţapi ca jertfă de ispășire

29:21
Lev. 4:3,14
pentru împărăţie, pentru Sfântul Locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoţilor, fiii lui Aaron, să le aducă pe altarul Domnului. 22Preoţii au înjunghiat boii și au strâns sângele, pe care l-au stropit
29:22
Lev. 8:14,15,19,24Evr. 9:21
pe altar; au înjunghiat berbecii și au stropit sângele pe altar; au înjunghiat mieii și au stropit sângele pe altar. 23Au adus apoi ţapii ispășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile
29:23
Lev. 4:15,24
peste ei. 24Preoţii i-au înjunghiat și au turnat sângele la piciorul altarului, ca ispășire
29:24
Lev. 14:20
pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea-de-tot și jertfa de ispășire. 25A pus
29:25
1 Cron. 16:4
25:6
pe leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute și harpe, după rânduiala
29:25
1 Cron. 23:5
25:1
lui David, lui Gad
29:25
2 Sam. 24:11
, văzătorul împăratului, și prorocului Natan, căci
29:25
Cap. 30:12.

astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi. 26Leviţii au luat loc cu instrumentele lui David
29:26
1 Cron. 23:5Amos 6:5
, și preoţii, cu
29:26
Num. 10:8,101 Cron. 15:24
16:6
trâmbiţele. 27Ezechia a poruncit să aducă arderea-de-tot pe altar și, în clipa când a început arderea-de-tot, a început
29:27
Cap. 23:18.

și cântarea Domnului, în sunetul trâmbiţelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. 28Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea și a sunat din trâmbiţe până s-a isprăvit arderea-de-tot. 29Și, când au isprăvit de adus arderea-de-tot, împăratul
29:29
Cap. 20:18.

și toţi cei ce erau cu el au îngenuncheat și s-au închinat. 30Apoi, împăratul Ezechia și căpeteniile au zis leviţilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. 31Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis: „Acum, după ce v-aţi sfinţit în slujba Domnului, apropiaţi-vă, aduceţi dobitoacele pentru jertfă și aduceţi jertfe de mulţumire la Casa Domnului.” Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe
29:31
Lev. 7:12
de mulţumire și toţi cei pe care-i îndemna inima au adus arderi-de-tot. 32Numărul arderilor-de-tot aduse de adunare a fost de șaptezeci de boi, o sută de berbeci și două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere-de-tot Domnului. 33Și au mai închinat Domnului șase sute de boi și trei mii de oi. 34Dar preoţii erau în număr mic și n-au putut să despoaie toate arderile-de-tot; i-au ajutat fraţii
29:34
Cap. 35:11.

lor, leviţii, până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfinţit și ceilalţi preoţi, căci
29:34
Cap. 30:3.

leviţii s-au sfinţit mai degrabă decât preoţii. 35De altfel erau foarte multe arderi-de-tot, cu grăsimile
29:35
Lev. 3:16
jertfelor de mulţumire și cu jertfele
29:35
Num. 15:5,7,10
de băutură ale arderilor-de-tot. Astfel a fost așezată din nou slujba Casei Domnului. 36Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate.