Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Pregătirile lui Solomon pentru zidirea Templului

21Solomon a poruncit

2:1
1 Împ. 5:5
să se zidească o casă Numelui Domnului și o casă împărătească pentru el. 2Solomon
2:2
1 Împ. 5:15
a numărat șaptezeci de mii de oameni ca să ducă sarcinile, optzeci de mii ca să taie pietre pe munte și trei mii șase sute ca să-i privegheze. 3Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul Tirului: „Fă-mi și mie cum
2:3
1 Cron. 14:1
ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedri ca să-și zidească o casă de locuit. 4Iată, eu înalţ
2:4
Vers. 1.
o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie
2:4
Exod 30:7
mirositoare, să aduc necurmat
2:4
Exod 25:30Lev. 24:8
în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile-de-tot
2:4
Num. 28:3,9,11
de dimineaţă și de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. 5Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai
2:5
Ps. 135:5
mare decât toţi dumnezeii. 6Dar cine
2:6
1 Împ. 8:27Is. 66:1
poate să-I zidească o casă, când cerurile și cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Și cine sunt eu, ca să-I zidesc o casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui? 7Trimite-mi dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei și fierului, a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului și de culoare albastră și care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meșterii iscusiţi, care sunt la mine în Iuda și la Ierusalim și pe care
2:7
1 Cron. 22:15
i-a ales tatăl meu, David. 8Trimite-mi
2:8
1 Împ. 5:6
din Liban și lemn de cedru, de chiparos și de santal, căci știu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi. 9Să mi se pregătească lemn din belșug, căci casa pe care o voi zidi va fi mare și măreaţă. 10Slujitorilor tăi care vor tăia
2:10
1 Împ. 5:11
, care vor doborî jos lemnele, le voi da douăzeci de mii de cori de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin și douăzeci de mii de baţi de untdelemn.” 11Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon: „Pentru că
2:11
1 Împ. 10:9
Domnul iubește pe poporul Său, de aceea te-a pus împărat peste ei.” 12Hiram a mai zis: „Binecuvântat
2:12
1 Împ. 5:7
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel
2:12
Gen. 1:2Ps. 33:6
102:25
124:8
136:5,6Fapte 4:24
14:15Apoc. 10:6
, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înţelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el! 13Îţi trimit dar un om meșter și priceput, pe Huram-Abi, 14fiul
2:14
1 Împ. 7:13,14
unei femei dintre fetele lui Dan și al unui tată tirian. El este meșter pentru lucrările în aur, în argint, în aramă și în fier, în piatră și în lemn, în materii vopsite în purpură și în albastru, în materii de vison și cârmâz și pentru orice fel de săpături și lucruri meșteșugite care i se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi iscusiţi și cu oamenii iscusiţi ai domnului meu David, tatăl tău. 15Acum, domnul meu
2:15
Vers. 10.
să trimită slujitorilor tăi grâul, orzul, untdelemnul și vinul de care a vorbit. 16Și noi
2:16
1 Împ. 5:8,9
vom tăia lemne din Liban atât cât vei avea nevoie; ţi le vom trimite pe mare, în plute, până la Iafo și, de acolo, tu le vei sui la Ierusalim.” 17Solomon
2:17
Vers. 2.
a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David
2:17
1 Cron. 22:2
. S-au găsit o sută cincizeci și trei de mii șase sute. 18Și a luat din ei șaptezeci de mii
2:18
Vers. 2.
ca să poarte sarcinile, optzeci de mii să taie pietre în munte și trei mii șase sute ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru.

3

Zidirea Templului

31Solomon

3:1
1 Împ. 6:1
a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim
3:1
Gen. 22:2,14
, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan
3:1
1 Cron. 21:18
22:1
, Iebusitul. 2A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui. 3Iată pe ce temelii
3:3
1 Împ. 6:2
a zidit Solomon Casa lui Dumnezeu. Lungimea, în coţi de măsura cea veche a coţilor, era de șaizeci de coţi, iar lăţimea, de douăzeci de coţi. 4Pridvorul
3:4
1 Împ. 6:3
dinainte avea douăzeci de coţi lungime, cât era de lată casa, și o sută douăzeci de coţi înălţime; Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat. 5A îmbrăcat cu lemn de chiparos casa
3:5
1 Împ. 6:17
cea mare, a acoperit-o cu aur curat și a săpat pe ea finici și împletituri de lănţișoare. 6A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă și aurul era aur din Parvaim. 7A acoperit cu aur casa, bârnele, pragurile, pereţii și ușile și a pus să sape heruvimi pe pereţi. 8A făcut casa Locului Preasfânt. Ea era lungă de douăzeci de coţi, cât lărgimea casei, și largă de douăzeci de coţi. A acoperit-o cu aur curat, care preţuia șase sute de talanţi. 9Greutatea aurului pentru cuie se ridica la cincizeci de sicli. A îmbrăcat cu aur și odăile de sus. 10A făcut în casa
3:10
1 Împ. 6:23
Locului Preasfânt doi heruvimi săpaţi și i-a acoperit cu aur. 11Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de coţi. Aripa celui dintâi, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, atingea aripa celui de al doilea heruvim. 12Aripa celui de al doilea heruvim, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, se unea cu aripa celui dintâi heruvim. 13Aripile acestor heruvimi, întinse, aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa întoarsă spre casă. 14A făcut perdeaua
3:14
Exod 26:31Mat. 27:51Evr. 9:3
albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire și a lucrat heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15A făcut înaintea casei doi

3:15
1 Împ. 7:15-21Ier. 52:21
stâlpi de treizeci și cinci de coţi înălţime, cu un cap de cinci coţi în vârful lor. 16A făcut niște reţele ca acelea care erau în Locul Preasfânt și le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a făcut o sută
3:16
1 Împ. 7:20
de rodii pe care le-a pus pe reţele. 17A așezat
3:17
1 Împ. 7:21
stâlpii în partea dinainte a Templului, unul la dreapta și altul la stânga, a numit pe cel de la dreapta Iachin și pe cel de la stânga Boaz.

4

Altarul de aramă, marea și lighenele

41A făcut un altar

4:1
Exod 27:1,22 Împ. 16:14Ezec. 43:13,16
de aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi și înalt de zece coţi. 2A făcut marea
4:2
1 Împ. 7:23
turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi și un fir de treizeci de coţi ar fi înconjurat-o. 3Sub
4:3
1 Împ. 7:24-26
marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte zece de fiecare cot de jur împrejurul mării; boii, așezaţi pe două rânduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea. 4Era așezată pe doisprezece boi, dintre care trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi și trei întorși spre răsărit; marea era așezată pe ei și toată partea dindărăt a trupurilor lor era înăuntru. 5Grosimea ei era de un lat de mână și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi
4:5
1 Împ. 7:26
. 6A făcut zece
4:6
1 Împ. 7:38
lighene și a pus cinci la dreapta și cinci la stânga, ca să slujească la curăţiri: în ele se spălau feluritele părţi ale arderilor-de-tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.

Celelalte lucruri și unelte pentru Templu

7A mai

4:7
1 Împ. 7:49
făcut zece sfeșnice de aur, după
4:7
Exod 25:31,401 Cron. 28:12,19
porunca privitoare la ele, și le-a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. 8A mai făcut
4:8
1 Împ. 7:48
zece mese și le-a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur. 9A mai făcut
4:9
1 Împ. 6:36
curtea preoţilor și curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă. 10A așezat marea
4:10
1 Împ. 7:39
în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit. 11Hiram
4:11
1 Împ. 7:40
a făcut cenușarele, lopeţile și potirele.

Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu: 12doi stâlpi, cu cele două capete

4:12
1 Împ. 7:41
și coperișurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două coperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor; 13cele patru sute
4:13
1 Împ. 7:20
de rodii pentru cele două reţele, câte două șiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două coperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor; 14cele zece temelii
4:14
1 Împ. 7:27,43
și cele zece lighene de pe temelii; 15marea și cei doisprezece boi de sub ea; 16cenușarele, lopeţile și furculiţele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi
4:16
1 Împ. 7:14,45
să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită. 17Împăratul a pus să le toarne în câmpia
4:17
1 Împ. 7:46
Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot și Ţereda. 18Solomon
4:18
1 Împ. 7:47
a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei. 19Solomon
4:19
1 Împ. 7:48-50
a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile
4:19
Exod 25:30
pentru punerea înaintea Domnului, 20sfeșnicele și candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse după poruncă
4:20
Exod 27:20,21
înaintea Locului Preasfânt, 21florile
4:21
Exod 25:31
, candelele și mucările de aur, de aur foarte curat, 22cuţitele, potirele, ceștile și căţuile de aur curat și aripile de aur pentru ușa dinăuntru a casei, de la intrarea Locului Preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea Templului.